Hromosom 1 (čovjek)

Hromosom 1 je najveći autosomni hromosom u kariotipu čovjeka koji je zajedno sa hromosomima 2 i 3 svrstan u grupu A. Prema položaju centromere pripada metacentričnim hromosomima (vidi sliku). Na dužem kraku (q krak), odmah ispod centromere hromosoma 1 nalazi se sekundarno suženje . Sastoji se od 263 miliona baznih parova (bp), što čini skoro 8% ukupne DNK genoma čovjeka.

Geni i bolestiUredi

 
Hromosom 1 sa obilježenim genskim lokusima

Poznat je sadržaj i raspored gena hromosoma 1 koji izazivaju sljedeće bolesti:

 • katarakte
 • duktalni rak dojke
 • melanom kože/displastični nevus
 • MYC onkogen u vezi sa rakom pluća
 • Zellwegerov sindrom
 • Stickterov sindrom
 • Marchallov sindrom
 • Stargardtova bolest
 • Retinitis pigmentosa
 • Alzheimerova bolest
 • Bjorgenov sinrom
 • Usherov sindrom
 • Kenvy-Caffey sindrom
 • Bartterov sindrom
 • Charcot-Marie-Tooth sindrom
 • Van der Woudeov sindrom
 • Ripplingova bolest
 • Chedian-Higashi sindrom
 • Muckle-Welsov sindrom
 • Dejerine-Sottas sindrom
 • Bjogrenov sindrom
 • autozomno-dominantna gluhoća
 • porfirija
 • rak dojke
 • rak debelog creva
 • distrofija čepića i štapića
 • mišićna distrofija pojasa i udova, autozomno-dominantna
 • piknodisostoza
 • hemolitička anemija
 • eliptocitoza
 • shizofrenija
 • neuropenija novorođenčadi
 • povratne virusne infekcije
 • nedostatak atitrombina III
 • sklonost aterosklerozi
 • glaukom
 • nefrotski sindrom
 • kardiomiopatija
 • hiperprolinemija, tip 2
 • rak prostate
 • maligni tumor mozga
 • urođena mišićna distrofija
 • poremećaj transporta glukoze
 • krvno-moždana barijera
 • porodična hiperholesterolemija
 • osteopetroza, autozomno-dominantna
 • akutna leukemija
 • sindrom ribljeg mirisa
 • sklonost boginjama (osipne groznice)
 • ventrikularna tahikardija
 • hiperparatireoidizam i mnoge dr.