Cinkovi prsti su mali proteinski strukturni motivi koji mogu da tvore koordinatne veze sa jednim ili više iona cinka koji stabiliziraju njihovu strukturu. Svrstavaju se u nekoliko različitih strukturnih familija, tj. proteina cinkovog prsta.

Prikaz Cys2His2 motiva cinkovog prsta, sastavljenog od alfa heliksa i antiparalelne beta ravan ravni. Ion cinka (zeleno) ima koordinatne veze sa dva histidina i dva cisteina.
Prikaz proteina Zif268 (plavo) koji, u kompleksu sa DNK molekulom (narandžasto), ima tri cinkova prsta ).

Tipski cinkovi prsti su moduli koji ulaze i unterakcije sa DNK, RNK, proteinima, ili malim molekulama. Izvorno, naziv „cinkov prst“ je označavao prstolike forme na dijagramima pretpostavljenih struktura ponavljajućih jedinica vodozemca Xenopus laevis transkripcijskog faktora GTF3A.[1][2]

Klase cinkovog prsta uredi

Budući da su kompleksi iona cinka i [aminokiselina|[aminokiselinskih]] ostataka cisteina i histidina, cinkovi prsti se klasificiraju po tipu i redu ostataka koji koordiniraju cink, odnosno Cys2His2, Cys4, i Cys6. Sistematičnija je klasifikacija u različite grupe prema savijanju, tj. na osnovu sveukupnog oblika proteinske osnove. Najčešće grupe savijanja cinkovih prstiju su Cys2His2-slični („klasični cinkov prst“), trostruki ključ, i cinkova traka.[3]

  • Moguće strukture cinkovog prsta
Grupa Reprezentativna struktura Plasman liganda
Cys2His2   Dva liganda formiraju zglavak, a dva dodatna C terminus heliksa.
Gag zglavak   Dva liganda formiraju zglavak, a dva dodatna kratki heliks ili petlju.
Trostruki ključ Dva liganda formiraju zglavak, a dva dodatna N terminus heliksa.
Cinkova traka   Dva liganda formiraju dva zglavka.
Zn2/Cys6   Dva liganda formiraju N terminus heliksa, a dva dodatna petlju.
TAZ2 domenu sličan Dva liganda formiraju terminuse dva heliksa.

Reference uredi

  1. ^ Miller J., McLachlan A. D., Klug A. (1985): Repetitive zinc-binding domains in the protein transcription factor IIIA from Xenopus oocytes. EMBO J., 4 (6): 1609–1614.
  2. ^ Hanas J. S., Hazuda D. J., Bogenhagen D. F., Wu F. Y,, Wu C. W. (1983). Xenopus transcription factor A requires zinc for binding to the 5 S RNA gene. J. Biol. Chem., 258 (23): 14120–14125. PMID 6196359.
  3. ^ Krishna S. S., Majumdar I., Grishin N. V. (2003): Structural classification of zinc fingers: survey and summary. Nucleic Acids Res., 31 (2): 532–550.

Vanjski linkovi uredi