Portal:Bosna i Hercegovina

Portal:Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (BiH) je država u jugoistočnom dijelu Evrope, smještena na zapadu Balkanskog poluotoka. Sa sjevera, zapada i jugo-zapada graniči sa Hrvatskom, a sa istoka sa Srbijom. Na jugo-istoku graniči sa Crnom Gorom. Glavni grad zemlje je Sarajevo. Nezavisnost je stekla 1. marta 1992. godine nakon odluke građana u glasanju. Prema međunarodnim procjenama, broj stanovništva iznosi 4.498.976 (2006, podaci CIA). Pročitaj više...

Odabrani članak

Bosanski jezik je jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine, koji većina stanovnika doživljavaju kao maternji. Procjenjuje se da bosanskim jezikom govori između 2 i 2,4 miliona ljudi: u Bosni i Hercegovini (1,7-1,8 milion), Srbiji i Crnoj Gori (245.000) i Zapadnoj Evropi i Sjevernoj Americi (150.000), te neutvrđen broj iseljenika u Turskoj (neki izvori pretpostvaljaju 100.000 do 200.000 govornika). U bosanskom jeziku se koriste dva ravnopravna pisma: latinica i ćirilica.

Bošnjaci su izvorni govornici nekoliko dijalekata štokavskog narječja, uglavnom: novoštokavskoga ikavskog (tzv. bosansko-dalmatinski) i šćakavsko ijekavskog (tzv. istočno-bosanski dijalekt), kojim govore Bošnjaci i Hrvati, novoštokavskog ijekavskoga (tzv. istočnohercegovačko-krajiški), kojeg dijele sa Srbima, Crnogorcima i Hrvatima, te nenovoštokavskog ijekavskog (tzv. zetsko-južnosandžački dijalekt) kojime govore Bošnjaci, Crnogorci i Srbi.

Pročitaj više...

Odabrana ličnost

Senahid Halilović (Tuholj, Kladanj, 22. mart 1958-Sarajevo, 24. april 2024) bio je bosanskohercegovački lingvist. Studirao je na Univerzitetu u Beogradu, gdje je i doktorirao 1990. godine. Dijalektolog, istraživao je istočno-bosanski dijalekt, kao i hercegovačke govore Poneretvlja. Bio je odgovorni urednik Bosanskohercegovačkog dijalektološkog zbornika i predsjednik Komisije za Općeslavenski lingvistički atlas ANUBiH. Objavio je više od stotinu stručnih i naučnih radova iz oblasti dijalektologije i normativistike i više knjiga (Bosanski jezik 1991, Govorni tipovi u međuriječju Neretve i Rijeke dubrovačke 1996, Pravopis bosanskoga jezika 1996, Gnijezdo lijepih riječi 1996, Gramatika bosanskoga jezika 2000. i dr.). Služio se ruskim, njemačkim i engleskim jezikom. Pročitaj više...

Odabrani grad

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i njen najveći urbani, kulturni, ekonomski i prometni centar, glavni grad Federacije Bosne i Hercegovine i sjedište Sarajevskog kantona, koje prema procjenama ima 429,672 stanovnika. Kroz grad protiče rijeka Miljacka, a u neposrednoj blizini grada je i izvorište rijeke Bosne, sa popularnim izletištem Sarajlija, Vrelom Bosne. Oko grada su i Olimpijske planine: Jahorina, Bjelašnica, Igman, Treskavica, te brdo Trebević, koji su posebno tokom zimskih mjeseci omiljena destinacija ne samo Sarajlija, nego i njihovih gostiju iz cijeloga svijeta. Pročitaj više...

Odabrana slika
Priroda
Da li ste znali

... da su Bosmalov gradski centar i Avaz Twist Tower u Sarajevu trenutno najviše zgrade na Balkanskom poluostrvu?

... da je Vladimir Prelog, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju, rođen u Sarajevu?

... da je Bosna četiri puta veća od Hercegovine?

Društvo
Ličnosti
Kategorije
Portali