Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar

Javni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar osnovan je 11. februara 1977.[1] i djeluje kao javni univerzitet. Od 1993. podjeljen je na dva univerziteta, od kojih jedan zadržava dotadašnje ime, a drugi djeluje pod imenom Sveučilište u Mostaru. Univerzitet se nalazi u Mostaru i sastoji se od 8 fakulteta.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
latinski: Universitas Studiorum Mostariensis
Osnovan11. februar 1977.
VrstaJavni univerzitet
RektorProf. dr. Alena Huseinbegović
LokacijaUSRC Midhat Hujdur Hujka Univerzitetski kampus; Sjeverni logor bb; Mostar
KampusUrbani
UdruženjaAsocijacija univerziteta Evrope
Veb-sajtunmo.ba

Savremeni proces visokog obrazovanja u Mostaru započeo je 1950. godine otvaranjem Više pedagoške škole, zatim Više tehničke škole, mašinske struke 1959. godine i Više poljoprivredne škole 1960. godine. Odjeljenja Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu formirana su 1970. godine, a 1976. prerasla su u samostalne fakultete.

Članovi Skupštine opštine Mostar su na sjednici održanoj 24. 2. 1975. donijeli "Zaključak o organiziranju pripremnih radnji za formiranje univerziteta u Mostaru". Na osnovu Zaključka, Skupština je 16. maja 1975. godine. donijela "Rješenje o obrazovanju inicijativnog odbora za osnivanje univerziteta u Mostaru."

Prva konstituirajuća sjednica Skupštine Univerziteta održana je 11. februara 1977. godine i na njoj je donesena odluka da zvanično ime Univerziteta u Mostaru bude Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru. Nedugo nakon toga, 14. februara 1977. godine, u Velikoj sali Narodnog pozorišta Mostar, svečano je obilježeno proglašenje i početak rada Univerziteta "Džemal Bijedić".

Akademske 1977/78. godine Univerzitet počinje s radom kao samostalna visokoškolska institucija koju su sačinjavali: Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Mašinski fakultet, Pravni fakultet, Pedagoška akademija. Pored fakulteta, u sastav Univerziteta su ušli instituti, zavodi i razvojni centri iz Hercegovine: Istraživačko-Razvojni institut SOUR-a APRO Hercegovina, Institut za korištenje i zaštitu voda na kršu RO Hidroelektrane na Trebišnjici, Institut za studijsko-razvojne poslove RO Hidroelektrane na Neretvi, Zavod za razvoj privrede, Institut zaštite, Duvanski institut

U periodu rata u Bosni i Hercegovini Univerzitet ostaje bez cjelokupne infrastrukture i velikog dijela nastavnog kadra, što dovodi do kratkotrajnog prekida obrazovnog procesa. Godine 1993. godine, kada se stvorio minimum uslova, Univerzitet nastavlja s radom, te se 19. decembra 1993. godine donosi Odluka o izboru članova Savjeta Univerziteta.

Savjet Univerziteta 12. januara 1994. godine donosi Odluku o imenovanju dekana visokoškolskih ustanova, a 20. januara 1994. godine Odluku o imenovanju rektora Univerziteta i za rektora imenuje Kerima Slipičevića, redovnog profesora Građevinskog fakulteta.

Tokom ratnih dejstava nastava se izvodi u prostorijama koje je Univerzitetu na raspolaganje stavilo Ratno predsjedništvo opštine Mostar, da bi nakon završetka rata Univerzitet na raspolaganje dobio bivšu kasarnu JNA u Sjevernom logoru.

Univerzitet je integrisana i akreditovana visokoškolska institucija koja u svom sastavu ima osam organizacionih jedinica: Agromediteranski fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet humanističkih nauka, Fakultet informacijskih tehnologija, Građevinski fakultet, Mašinski fakultet, Nastavnički fakultet i Pravni fakultet. Na Univerzitetu studira studira probližno 5.000 studenata, upisanih na 26 studijskih programa na prvom, 20 studijskih programa na drugom i tri studijska programa na trećem ciklusu studija. U nastavnom procesu sudjeluje više od 200 nastavnika i saradnika, te administrativnog i tehničkog osoblja i oko 150 spoljnih saradnika.

Agromediteranski fakultet uredi

Agromediteranski fakultet je je kao nastavno-naučna visokoobrazovna institucija započeo sa radom 1997/1998. akademske godine. Početak rada se javlja kao potreba regije za mladim stručnjacima, koji će u agroekološkim uslovima submediteranskog dijela BiH razvijati specifičnu voćarsko-vinogradarsku i povrtlarsko-cvjećarsku proizvodnju. Planovi i programi Agromediteranskog fakulteta su napravljeni sa ciljem da pruže znanje i vještine iz oblasti specifičnih mediteranskih kultura i uvođenja novih tehnologija uzgoja. Fakultet je smješten u Univerzitetskom sportsko-rekreacionom centru "Midhad Hujdur – Hujka" u dvije zgrade s ukupnom površinom od oko 1000 m2. Osim učioničkog prostora, Fakultet posjeduje i laboratorije u kojima se obavlja nastavna, naučno-istraživačka i stručna djelatnost putem osnovnih i primjenjenih istraživanja, studija i projekata.      

Osim laboratorija, nastavnicima i studentima su na raspolaganju i dva staklenika površine od po 150 m2 za naučno-istraživački rad osoblja i za vježbe studenata, te 1 ha obradivog zemljišta kao poligon za praktičnu nastavu.

Studijski programi uredi

 • voćarsko-vinogradarski;
 • povrtlarsko-cvjećarski;
 • ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi;
 • hortikulturni inžinjering
 • biotehnika
 • nutricionizam

Fakultet humanističkih nauka uredi

Dana 25. marta 2002. godine Odlukom Savjeta Univerziteta “Džemal Bijedić”, zvanično je osnovan Fakultet humanističkih nauka.

Prvi koraci u pravcu osnivanja Fakulteta napravljeni su 1999. godine, kada je formiran Studij za jezike. Svoje djelovanje tada su započela dva odsjeka:

 • Odsjek za bosanski jezik i književnost, kao dvopredmetni četverogodišnji studij,
 • Odsjek za engleski jezik i književnost, kao trogodišnji studij.

Danas u okviru Fakulteta humanističkih nauka djeluju:

 • Odsjek za bosanski jezik i književnost
 • Odsjek za engleski jezik i književnost
 • Odsjek za turski jezik i književnost
 • Odsjek za njemački jezik i književnost
 • Odsjek za historiju
 • Studijski program žurnalistika i odnosi s javnošću

Fakultet informacijskih tehnologija (FIT) uredi

Fakultet informacijskih nauka (FIT) osnovan je 1997, kao Studij informatike u trajanju od dvije godine. Dodiplomski studij se realizuje na dva načina i to: na klasičnom sistem i na sistemu učenja na daljinu, te je FIT prva institucija koja je uvela i aktivno realizuje ovakav sistem podučavanja studenata u Bosni i Hercegovini. Studiji koje je moguće pohađati su:

 • razvoj softvera
 • softverski inžinjering

Ekonomski fakultet uredi

Ekonomski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je nastao 1971. godine kao odjeljenje Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, da bi 1976. godine prerastao u samostalnu visokoškolsku obrazovnu instituciju. Od 1996. godine Ekonomski fakultet zajedno s ostalim članicama Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru koristi objekte ranije kasarne Sjeverni logor. Ekonomski fakultet izvodi nastavni proces u zgradi u okviru univerzitetskog kampusa u Sjevernom logoru, a u njegovom sastavu djeluju Institut za ekonomska istraživanja (naučno-istraživački rad za potrebe trećih lica), Centar za permanentno obrazovanje i Centar za mala i srednja preduzeća.

Na Fakultetu su organizovani:

 • diplomski/master studij uz mogućnost specijalizacije u tri oblasti – Poslovni menadžment, Menadžment finansija i Računovodstvo i revizija.
 • dodiplomski studij u četverogodišnjem trajanju
 • zajednički master studij sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu

Građevinski fakultet uredi

Građevinski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je osnovan 1978. godine. Tokom rata nastava sa manjim brojem studenata se izvodila u Mostaru, u muzeju "Džemal Bijedić" te u Jablanici i Konjicu. Od 1996. godine zajedno s ostalim fakultetima Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Građevinski fakultet je smješten u univerzitetsko-sportsko-rekreacionom centru (USRC) "Midhat Hujdur Hujka" Fakultet izvodi nastavu u novoj zgradi u kojoj se nalazi i Zavod za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija (ZPIMK) s laboratorijom, na sva tri ciklusa studija: dodiplomski, master i doktorski studij, te broji preko 400 redovnih studenata.

Mašinski fakultet uredi

Visoke tehničke škole mašinske struke (VTŠMS) osnovana je 11. novembra 1959, a veliki broj nastavnog i asistentskog kadra je angažovan iz kombinata "SOKO". U julu 1968. godine primljena je u sastav tada jedinog univerziteta u SR Bosni i Hercegovini - Univerziteta u Sarajevu. VTŠMS postaje odjeljenje za mašinstvo u Mostaru u sklopu Mašinskog fakulteta u Sarajevu 1970. godine.

Odluka da se Odjeljenje za mašinstvo u Mostaru izdvoji iz sastava Mašinskog fakulteta u Sarajevu donesena je 28. novembra 1975. godine, pri čemu je formiran samostalni Mašinski fakultet u Mostaru, koji je od 11. februara 1977. godine zajedno s Pravnim i Ekonomskim fakultetom, te Pedagoškom akademijom činio Univerzitet u Mostaru. Od decembra 1993. nastava se organizuje u Mostaru, zatim od 1994. godine u Jablanici, a 1995. i u Konjicu.

Od 1996. godine Mašinski fakultet je smješten u univerzitetsko-sportsko-rekreacionom centru (USRC) "Midhat Hujdur Hujka". Nastaa se izvodi na tri ciklusa studija: dodiplomski, diplomski/master studij i doktorski studij.

Nastavnički fakultet uredi

Nastavnički fakultet je pravni sljedbenik Pedagoške akademije, najstarije članice Univerziteta, koja je osnovana 1950. kao Viša pedagoška škola, da bi 1970. bila transformisana u Pedagošku akademiju u Mostaru. 2002/2003. godine Pedagoška akademija prerasta u Nastavnički fakultet, koji danas organizuje nastavu u tri ciklusa studija. U okviru Nastavničkog fakulteta djeluju sljedeći odsjeci:

 • Biologija
 • Hemija
 • Pedagogija
 • Psihologija
 • Razredna nastava
 • Sociologija
 • Sport i zdravlje

Pravni fakultet uredi

Pravni fakultet je osnovan 1971. godine kao Odjeljenje Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a 1976. godine postaje samostalna obrazovna ustanova. Činio je jednu od prvih članica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Od 1996. godine zajedno sa ostalim fakultetima nalazi se u univerzitetsko-sportsko-rekreacionom centru (USRC) "Midhat Hujdur Hujka" . Nastava se izvodi na tri ciklusa studija: dodiplomski, diplomski/master i doktorski studij.

Također pogledajte uredi

Reference uredi

 1. ^ Ivo Cecić, gl. ur., v. d., Enciklopedija Jugoslavije, sv. 2 : BjeCrn, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1982, str. 324.

Vanjski linkovi uredi