Portal:Fizika

Portal: Fizika
BlackHole.jpg

Fizika (grčki phusis, fysis: priroda) je nauka koja proučava prirodu u najsveobuhvatnijem smislu. Fizika proučava sve od prirodnih pojava i njihovih osobina, pa sve do uzroka tih prirodnih pojava i zakonosti po kojim se dešavaju te prirodne pojave. Fizičari proučavaju ponašanje i interakcije materije u prostoru i vremenu, i takve pojave se nazivaju fizikalne pojave. Fizikalne teorije se najčešće izražavaju kao matematičke relacije. Najutemeljenije pojave se nazivaju fizikalnim zakonima ili zakonima fizike; međutim, i oni su kao i sve druge naučne teorije, samo provizione.

Pročitaj više...

Crystal Clear app kcmdf.png Podjela fizike
BlackHole.jpg

Fizika se dijeli na mnogo nauka i podnauka, ali su joj najvažnije:

Mehanika proučava kretanje, uzroke i zakone po kojim se odvija kretanje. Također, postoje i ogranci mehanike kao što je termodinamika ili statistička mehanika. Pročitaj više...

Kalorika proučava toplotu i toplotne pojave, kao i odnose između energije i toplote.

Optika i valovi proučava svjetlost i prenošenje energije. Pročitaj više..

Elektromagnetizam pručava električne i magnetske pojave Pročitaj više...

Nuklearna fizika proučava elementarne čestice, odnos između njih, te njihovo zračenje. Pročitaj više...

Crystal Clear app wp.png Odabrani članak
Šablon:Fizikaclanak/2021/10
Fairytale kuser.png Odabrani fizičar
Šablon:FizikaFizicar/2021/10
Wikinews-logo.png Vijesti
  • Astronomi su konačno dokazali postojanje tamne tvari, materije u svemiru koja se ne vidi jer ne emitira nikakvo elektromagnetsko zračenje. Te je tvari u svemiru daleko više od obične, nama vidljive materije.
  • Međunarodni astronomski savez je izjavio da Pluton ne ulazi u kategoriju planeta. Pluton je bila planeta 76 godina od 1930.
  • Roy J. Glauber (sa univerziteta Harverd), John L. Hall (sa univerziteta Colorado) i Theodor W. Hansch (sa Max-Planck Instituta) dobili Nobelovu nagradu za fiziku za proučavanje u oblasti optike. Pročitajte više...
  • Naučnici sa kalifornijskog univeziteta Santa Barbara su otkrili način sa regulisanje provođenja hranjivih čestica kroz čeliju. Pročitajte više...
  • Tim naučnika sa francuskih i brazilskih univerziteta su otkrili uzrok pojavljivanja mjehurića pri otvaranju šampanjca. Pročitajte više...
  • Frank Clewer, 58-godišnji austrilijanac, čistač u jednoj zgradi u Denningtonu, je navodno noseći u 30 000 volti izazvao požar, zapalivši tepih na izlazu iz zgrade. Pročitajte više...
  • Svjetlo je na svom putu od Sunca do Zemlje zastalo za 1 sekundu i time postavilo novi rekord. Do tada je rekord bila 1 hiljadinka. Pročitajte više...
P physics.png Članci
Sile

Sila -- Njutn -- Moment -- Gravitacija -- Rad -- Snaga -- Vat


Mehanika i termodinamika

Mehanika -- Klasična mehanika -- Kretanje -- Jednoliko kretanje po pravcu -- Putanja -- Brzina -- Ubrzanje -- Ugaona brzina -- Ugaono ubrzanje -- Inercija -- Moment inercije -- Slobodni pad -- Impuls sile -- Pritisak -- Newtonovi zakoni kretanja -- Količina kretanja -- Krutost -- Sila potiska -- Mehanički valovi -- Teorija relativnosti -- Opća teorija relativnosti -- Posebna teorija relativnosti -- Brzina svjetlosti -- Lorentzov faktor -- Kosmološka konstanta -- Paradoks blizanaca -- Paradoks ljestava -- Vremenska_dilatacija -- Inercijski referentni okvir -- Termodinamika -- Energija -- Kinetička energija -- Potencijalna energija -- Energija biomase -- Entropija -- Luminozitet -- Kalorija -- Tehnička mehanika


Elektromagnetizam

Elektricitet -- Električna struja -- Amper -- Volt -- Kulon -- Magnetizam -- Magnetna indukcija -- Elektromagnetno zračenje


Optika i valovi

Optika -- Svjetlost -- Fokus -- Lupa -- Mikroskop -- Val -- Foton -- Frekvencija -- Talasna funkcija -- Boja -- Dopplerov efekt -- Crveni pomak -- Plavi pomak


Elementarna fizika

Nuklearna fizika -- Materija -- Teorija čestica -- Atom -- Proton -- Elektron -- Neutron -- Neutrino -- Jedinica atomske mase -- Antimaterija -- Vakuum -- Kvark -- Radioaktivnost -- Spin -- Agregatna stanja -- Plin -- Tekućine


SI mjerne jedinice

SI sistem -- SI osnovne jedinice -- SI izvedene jedinice -- Prefiksi mjernih jedinica -- Pretvorba mjernih jedinica -- Jard -- Metar -- Milja -- Morska milja -- Ångstrom -- Acre -- Barn -- Bohrov radijus -- Fermi -- Palac -- Stopa -- Kvadratni kilometar -- Galon -- Litar -- Kilogram -- Tona-- Funta -- Karat -- Unca -- Sekunda -- Celzijus


Ostalo

Astrofizika -- Fizičar -- Historija fizike -- Mjerenja -- Fizikalne konstante -- Masa -- Težina -- Vrijeme -- Temperatura -- Gustoća -- Duktilnost -- Galaksija -- Talište -- Zakon održanja -- Zvuk -- Isparavanje


Nuvola apps kate.png Vaša pomoć
Ovdje se nalaze članci koji su u začetku i članci koji su potrebni Portalu Fizika na bosanskoj Wikipediji, a još nisu napisani. Ako se smatrate dovljno stručnim, uvijek ste dobro došli da napišete ili dopunite članke!

Članci u začetku

Acre -- Astrofizika -- Jedinica atomske mase -- Barn -- Brzina svjetlosti -- Dopplerov efekt -- Duktilnost -- Elektricitet -- Fermion -- Fokus -- Frekvencija -- Galaksija -- Gravitacija -- Kalorija -- Kilometar na sat -- Kutno ubrzanje -- Kvadratni kilometar -- Luminozitet -- Magnetizam -- Magnetna indukcija -- Materija -- Metar u sekundi -- Neutron -- Opća teorija relativnosti -- Optika -- Plavi pomak -- Plin -- Proton -- Talasna funkcija -- Talište -- Temperatura -- Tona -- Vakuum -- Val


Nenapisani članci

Elektromagnetizam -- Dinamika -- Kinetika -- Kinematika -- Deformacija -- Naprezanje -- Kalorika -- Čestica -- Prostor -- Dužina -- Slaba veza -- Jaka veza -- Dinamika fluida -- Fizika polimera -- Teorija materijala -- Fizika plazme -- Kvantna mehanika -- Teorije fizike -- Gluon -- Matematička fizika -- Medicinska fizika

Naravno, i svi drugi članci su dobro došli!


Portal.svg Ostali portali na Wikipediji na bosanskom jeziku
:Portal:Astronomija :Portal:Austrija :Portal:Avijacija :Portal:Biografija :Portal:Biologija :Portal:Bosna i Hercegovina
Astronomija Austrija Avijacija Biografija Biologija BiH
:Portal:Ekonomija :Portal:Fizika :Portal:Gabriel García Márquez :Portal:Hemija :Portal:Hrvatska :Portal:Informatika
Ekonomija Fizika Gabriel García
Márquez
Hemija Hrvatska Informatika
:Portal:Islam :Portal:Linux :Portal:Medicina :Portal:Muzika :Portal:Nogomet :Portal:Politika
Islam Linux Medicina Muzika Nogomet Politika
:Portal:Sarajevo :Portal:Snuker :Portal:Sport :Portal:Srbija :Portal:Tehnologija :Portal:Turska
Sarajevo Snuker Sport Srbija Tehnologija Turska