Portal:Politika

Portal:Politika       

Politika su procesi i način na koji se donose odluke unutar jedne skupine ljudi. Iako se obično politika odnosi na vlade, političko ponašanje se opaža u bilo kojoj grupi ili instituciji koju sačinjavaju ljudska bića.

Političke nauke proučavaju političko ponašanje i proučava način na kojima se moć stvara i primjenjiva unutar skupine i kako se nečija volja prenosi na ostale članove neke grupe.

Politika pretpostavlja početnu raznovrsnost stajališta, pa je pomirenje razlika među uključenim stranama takođe jedan od njenih ciljeva. To se postiže predlaganjem rješenja koje se smatra racionalnim i ispravnim. Druge članove zajednice potrebno je pridobiti za tu opciju, što se postiže raspravom i uvjeravanjem. Stoga je komunikacija iznimno važna za politiku, a u sebi sadrži i borbu za poborništvom.Izabrani članak
Grb BiH
Grb BiH

Bosna i Hercegovina je po svom državnom uređenju jedinstvena u svijetu. Njeno uređenje republičkog je karaktera, iako BiH ne funkcioniše niti se definiše kao republika zbog složenosti jedinica na koje se dijeli (entiteti i kantoni). Nezavisnost je stekla 1. marta 1992., nakon što se referendumom o nezavisnosti odvojila od SFRJ, iz koje su prethodno istupile Slovenija, Hrvatska i Makedonija. Vlada se po trenutnom ustavu počela sastavljati od 14. decembra 1995. godine nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, koji je zaustavio rat. Glavni grad države je Sarajevo...

Izabrana biografija
Tito
Tito

Josip Broz Tito (Kumrovec, Austro-Ugarska, 7. maj 1892. — Ljubljana, SFRJ, 4. maj 1980.) je bio predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije od 1953. do 1980. godine.

Bio je lider Komunističke partije Jugoslavije (kasnije Savez komunista Jugoslavije) od 1937. do 1980, vođa Narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije od 1941. do 1945, a kasnije i vrhovni komandant Oružanih snaga SFRJ. Jedan je od osnivača Pokreta nesvrstanih.

U Bosni i Hercegovini Tito se smatra jednom od najznačajnijih historijskih ličnosti, a glavna sarajevska ulica nosi njegovo ime.

Izabrana slika


Australijski parlament u Canberri

Citat

"Ako hoćemo Bosnu i Hercegovinu onda ne smijemo previše podcrtavati nacionalno pitanje u Bosni i Hercegovini. Trebamo pokušati da budemo ako je moguće Bosanci ubuduće što više, ne zaboravljajući naravno nikada ono šta smo, ne zaboravljajuci svoje tradicije. Niko ne treba da zaboravlja svoje tradicije i nigdje nije uvijet da budete dobar Bosanac, da zaboravite svoje tradicije. Upravo obrnuto stoji stvar. Svako treba da njeguje svoje tradicije ali i da njeguje jedan ideal bosanske države"

Alija Izetbegović, Prvi predsjednik Bosne i Hercegovine, 1996.
Da li ste znali

...šta je fiskalna politika?

...da je od 192 međunarodno priznatih država, čak 45 monarhija?

...da je prva demokratska država bila antička Grčka?

...da je anarhija politička filozofija zasnovana na odbijanju vlasti?

...da postoje dvije Kine - Narodna Republika Kina i Demokratska Republika Kina?

Kategorije
Uključite se

Uključite se i doprinesite razvoju ovog portala tako što ćete:

Portali