Question book-new.svg Ovaj članak ili neka od njegovih sekcija nije dovoljno potkrijepljena izvorima (literatura, web-stranice ili drugi izvori).
Ako se pravilno ne potkrijepe pouzdanim izvorima, sporne rečenice i navodi mogli bi biti obrisani. Pomozite Wikipediji tako što ćete navesti validne izvore putem referenci te nakon toga možete ukloniti ovaj šablon.

Pritisak (p) se, posve općenito, definiše kao omjer sile (F) i površine (S) na koju ta sila djeluje pod pravim uglom. Možemo pisati:

Mehanika kontinuuma
|BernoullisLawDerivationDiagram.png


Primjer pritiska vode
.

Proizlazi da je mjerna jedinica za pritisak njutn po metru kvadratnom (N/m2). Ta izvedena mjerna jedinica se kraće naziva paskal (Pa).

Pritisak je, u većini slučajeva, pojam vezan uz izučavanje fluida (tekućina i plinova), međutim i u fizici čvrstih tijela koristimo taj pojam - npr. kontaktni pritisci između čvrstih tijela u dodiru.

Za bolje razumijevanje pritiska, dobro je objasniti uzrok njegove pojave kod fluida.

  • Kod tekućina, pritisak će se javiti u dva slučaja:
    • Prilikom djelovanja gravitacije ili inercijalnih sila, kada će sve čestice tekućine dobiti težinu te će djelovati nekom ukupnom silom u smjeru djelovanja rezultantne sile polja u kojem se tekućina nalazi. Takvo djelovanje će proizvesti hidrostatički pritisak.
    • Prilikom kretanja (strujanja) tekućine, kada će na neku prepreku strujanju djelovati sila dinamičkog pritiska, i to na površini u koju tekućina udara.
  • Kod plinova će uvijek postojati pritisak ukoliko je promatrana masa plina ograničena čvrstim stijenkama. Čestice plina se u prostoru slobodno i haotično kreću sudarajući se međusobno i sa stijenkama s kojima je plin omeđen. Pri svakom sudaru čestica prenosi neki impuls sile na stijenke, a ukupna sila u jedinici vremena jednaka je zbiru svih sila prenesenih svim udarima na promatranoj površini stijenke koji su se desili u promatranom vremenu.

Jedinice za pritisak su:

Također pogledajteUredi

Jedinice za pritisak

Paskal
(Pa)

Bar
(bar)
Tehnička atmosfera
(at)

Atmosfera
(atm)

Torr
(Torr)
Funta sile po
kvadratnom inču

(psi)
1 Pa ≡ 1 N/m2 10−5 1.0197×10−5 9.8692×10−6 7.5006×10−3 145.04×10−6
1 bar 105 ≡ 106 dyn/cm2 1.0197 0.98692 750.06 14.5037744
1 at 0.980665 ×105 0.980665 ≡ 1 kgf/cm2 0.96784 735.56 14.223
1 atm 1.01325 ×105 1.01325 1.0332 ≡ 1 atm 760 14.696
1 Torr 133.322 1.3332×10−3 1.3595×10−3 1.3158×10−3 ≡ 1 Torr; ≈ 1 mmHg 19.337×10−3
1 psi 6.895×103 68.948×10−3 70.307×10−3 68.046×10−3 51.715 ≡ 1 lbf/in2

Primjer čitanja: 1 Pa = 1 N/m2  = 10−5 bar  = 10.197×10−6 at  = 9.8692×10−6 atm  = 7.5006×10−3 torr  = 145.04×10−6 psi