Prefiksi mjernih jedinica

Prefiksi mjernih jedinica su prefiksi koji prethode osnovnoj jedinici mjere i ukazuje na to koliko je takva jedinica veća ili manja od osnovne mjerne jedinice. Iako su svi metrički prefiksi danas dekadni kroz historiju se upotrebljavao veliki broj binarnih metričkih prefiksa.[1] Svaki prefiks ima jedinstveni simbol koji se dodaje osnovnoj jedinici.

SI prefiksi standardizirani su za upotrebu u Međunarodnom sistemu jedinica (SI) i usvojio ih je Međunarodni biro za težine i mjere (BIPM) rezolucijama iz perioda od 1960. do 1991.[2]

Spisak SI prefiksa

uredi

Prema SI sistemu koriste se sljedeći prefiksi:[3]

SI prefiksi
Prefiks 1000m 10n Decimalni sistem Naziv na bosanskom jeziku Usvojen[a]
Naziv Simbol Kratka skala Duga skala
jota Y  10008  1024 1000000000000000000000000  septilion  kvadrilion 1991.
zeta Z  10007  1021 1000000000000000000000  sekstilion  hiljadu triliona ili trilijarda 1991.
eksa E  10006  1018 1000000000000000000  kvintilion  trilion 1975.
peta P  10005  1015 1000000000000000  kvadrilion  hiljadu biliona ili bilijarda 1975.
tera T  10004  1012 1000000000000  trilion  bilion 1960.
giga G  10003  109 1000000000  bilion  hiljadu miliona ili milijarda 1960.
mega M  10002  106 1000000             milion 1960 (1873)
kilo k  10001  103 1000             hiljada 1960 (1795)
hekto h  10002/3  102 100             stotina 1960 (1795)
deka da  10001/3  101 10             deset 1960 (1795)
 10000  100 1             jedan
deci d  1000−1/3  10−1 0,1             desetina 1960 (1795)
centi c  1000−2/3   10−2 0,01             stoti dio 1960 (1795)
mili m  1000−1  10−3 0,001             hiljaditi dio 1960 (1795)
mikro μ  1000−2  10−6 0,000001             milioniti dio 1960 (1873)
nano n  1000−3  10−9 0,000000001  milijarditi dio  bilioniti dio 1960.
piko p  1000−4  10−12 0,000000000001  trilioniti dio  bilioniti dio 1960.
femto f  1000−5  10−15 0,000000000000001  kvadrilioniti dio  bilijarditi dio 1964.
ato a  1000−6  10−18 0,000000000000000001  kvintilioniti  trilioniti dio 1964.
zepto z  1000−7  10−21 0,000000000000000000001  sekstilioniti  trilijarditi dio 1991.
jokto y  1000−8  10−24  0,000000000000000000000001  septilioniti  kvadrilijarditi dio 1991.
  1. ^ Metrički sistem je usvojen 1795. godine sa nekoliko prefiksa od kojih je na 11. Konferenciji CGPM-a održanoj 1960. kao SI prefiks usvojeno ukupno 6 prefiksa dok su prefiksi kao myria, double i demi odbačeni. 1873. godine, prefiksi mikro i mega su predloženi od Britanskog udruženja za unapređenje nauke (British Association for the Advancement of Science). Ostali datumi se odnose na godinu priznanja rezolucijom CGPM-a.

Reference

uredi
  1. ^ "L'Histoire Du Mètre - Par Tibo Qorl". histoire.du.metre.free.fr (jezik: francuski). Pristupljeno 19. 2. 2018.
  2. ^ "Four Resolutions". Bipm.org. Pristupljeno 19. 2. 2018.
  3. ^ Fachorgan für Wirtschaft und Wissenschaft Amts- und Mitteilungsblatt der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig und Berlin. Pristupljeno 20. 3. 2015.

Vanjski linkovi

uredi


  Nedovršeni članak Prefiksi mjernih jedinica koji govori o fizici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.