Kulon

Kulon (engl. coulomb, simbol C) je izvedena jedinica SI sastava za električni naboj. Ime je dobila po Charles-Augustin de Coulombu.

Kulon
Sistem jedinicaSI izvedene jedinice
Jedinica zaelektrični naboj
SimbolC 
Nazvana poCharles-Augustin de Coulomb
Pretvaranje jedinica
1 C u ...... jednako je ...
   SI osnovne jedinice   1 A s
   CGS jedinice   2997924580 statC
   Prirodne jedinice   6,242×1018 e

DefinicijaUredi

Jedan kulon je količina električnog naboja koju prenese električna struja od jednog ampera protičući jednu sekundu.

 

ObrazloženjeUredi

Kulon je i jedinica za električni tok (pogledaj Gaussov zakon).

U suštini se kulon može definirati pojmovima naboja elektrona ili elementarnog naboja. Otkako su Josephsonova konstanta (CIPM (1988) preporuka 1, PV 56; 19) i von Klitzingova konstanta (CIPM (1988) preporuka 2, PV 56; 20) dane kao konvencionalne vrijednosti (KJ ≡ 4.835 979×1014 Hz/V i RK ≡ 2.5812807×104 Ω), moguće je kombinacijom njihovih vrijednosti formirati alternativnu (još nije službeno potvrđena) definiciju kulona. Kulon je tada jednak tačno 6.24150962915265×1018 elementarnog naboja.

PretvaranjeUredi

  • Jedan mol elektrona (približno 6.022×1023, ili Avogadrov broj) je poznat kao faradej (odnosno -1 faraday, buduća da elektroni imaju negativni naboj). Jedan faradej je jednak 96.4853415 kC (Faradejeva konstanta). U izrazu s Avogadrovim brojem (NA), jedan kulon je približno jednak 1.036 × NA ×10−5 elementarnog naboja.
  • Jedan amper-sat = 3600 C
  • Elementarni naboj iznosi približno 160.2176 zC.[1]

Također pogledajteUredi

ReferenceUredi