Kretanje nekog tijela najjednostavnije možemo definirati kao promjenu položaja tog tijela u prostoru tokom vremena. Svako se kretanje događa uslijed djelovanja sila, iako same sile nije nužno uzeti u obzir da bi se naučno analiziralo kretanje.

Da bismo u potpunosti opisali kretanje nekog tijela, potrebno je znati njegov zakon puta, iz čega se može dobiti putanja te zakon brzine i ubrzanja.

Grana mehanike koja detaljno pručava kretanje se zove kinematika.

Svako kretanje i njegove značajke se po potrebi mogu razložiti na komponente po osim u nekom po volji definisanom koordinatnom sistema. Tako se ukupni radijvektor položaja tačke može u Kartezijevom sistemu razložiti na komponente x, y i z ili koordinate položaja, vektor brzine na komponente , i itd.

Radi boljeg razumijevanja kretanja i s njim povezanih pojmova, ovdje je izloženo nekoliko specifičnih slučajeva:

Također pogledajte

uredi