Dinamika fluida

Dinamika fluida je poddisciplina mehanike fluida kojase bavi strujanjem fluida: fluida (tečnosti i plinovi) u kretanju. I sama dinamika fluida ima nekoliko poddisciplina, uključujući aerodinamiku (proučava kretanje plinova) i hidrodinamiku (proučava tečnosti u kretanju). Dinamika fluida ima širok spektar primjene, uključujući računanje sila i momenata na avionima, određivanje masenog protoka goriva kroz cijevovode, predviđanje vremena, i td.

Mehanika kontinuuma
|
Naučnici
Tipični aerodinamički oblik, pokazuje raspodjelu pritiska kao debljina crne linije, te pokazuje brzinu u graničnom sloju kao ljubičaste trouglove.

Jednačine u dinamici fluida

uredi

Fundamentalni aksiomi dinamike fluida su zakoni o održanju, specifično, zakon održanja mase, održanje linearnog momenta (također poznati kao Newtonov drugi zakon kretanja), te zakon održanja energije (također poznat i kao Prvi zakon termodinamike). Svi ovi zakoni bazirani su na klasičnoj mehanici, a modifikovani su u kvantnoj mehanici i teroriji relativnosti. Izraženi su pomoću Reynoldsove transportne teoreme.

Magnetohidrodinamika

uredi

Magnetohidrodinamika je multidisciplinarno proučavanje strujanja fluida koji provode elektricitet u elektromagnetnim poljima. Primijeri takvih fluida su plazme, tečni metali, te slana voda. Jednačine strujanja fluida riješene su simultano sa Maxwellovim jednačinama elektromagnetizma.

Terminologija dinamike fluida

uredi

Reference

uredi
  • Acheson, D.J. (1990) "Elementary Fluid Dynamics" (Clarendon Press).
  • Batchelor, G.K. (1967) "An Introduction to Fluid Dynamics" (Cambridge University Press).
  • Clancy, L.J. (1975) "Aerodynamics" (Pitman Publishing Limited).
  • Lamb, H. (1994) "Hydrodynamics" (Cambridge University Press, 6th ed.). Originally published in 1879, the 6th extended edition appeared first in 1932.
  • Landau, L.D. and Lifshitz, E.M. (1987) "Fluid Mechanics" (Pergamon Press, 2nd ed.).
  • Milne-Thompson, L.M. (1968) "Theoretical Hydrodynamics" (Macmillan, 5th ed.). Originally published in 1938.
  • Pope, S.B. (2000) "Turbulent Flows" (Cambridge University Press).
  • Shinbrot, Marvin (1973) "Lectures on Fluid Mechanics" (Gordon and Breach)

Također pogledajte

uredi

Polja proučavanja

uredi

Matematičke jednačine i koncepti

uredi

Vrste strujanja fluida

uredi

Osobine fluida

uredi

Fluidni fenomeni

uredi

Primjene

uredi

Razno

uredi

Reference

uredi

Vanjski linkovi

uredi