Ugaona brzina je brzina kružnog kretanja tijela oko neke fiksne tačke ili ose. Data je jednačinom:

koja je analogna jednačini brzine kod kretanja tijela u prostoru.

Dakle, tijelo rotira ugaonom brzinom ω oko neke tačke ili ose tako da se u vremenu dt otkloni za ugao dφ oko te iste tačke ili ose.

Standardna mjerna jedinica za ugaonu brzinu je radijan u sekundi (rad/s).

Vektorski prikaz

uredi
 
Vektor kutne brzine

Ugaona brzina se može prikazati kao vektor (tzv. pseudovektor) tako da njegov vektorski proizvod s radijus-vektorom tačke u kružnom kretanju daje obodnu brzinu te tačke:

 

Pri tome vrijedi pravilo desne ruke.

Povezane veličine

uredi

Period rotacije T je vrijeme potrebno da tijelo, koje rotira oko neke tačke, učini puni krug (360° = 2 π rad):

 

Frekvencija kružnog gibanja f je broj punih okretaja oko fiksne tačke u jedinici vremena - najčešće u sekundi, tj. 1/s = Hz:

 

Također pogledajte

uredi