Tehnička mehanika

Tehnička mehanika je tehnička nauka koja se bavi proučavanjem uticaja fizikalnih zakona klasične mehanike na probleme koji se javljaju u tehničkim sistemima. Bazična je nauka koja se proučava i primjenjuje u svim tehničkim djelatnostima: mašinstvu, brodogradnji, građevini, arhitekturi, elektrotehnici itd.

PrimjenaUredi

Osnovnu primjenu tehnička mehanika nalazi u izradi proračuna konstrukcija i dijelova konstrukcija, te pri izračunavanju i modeliranju ponašanja konstrukcija u primjeni.

Pomoću proračuna rađenih na osnovu saznanja tehničke mehanike, moguće je izraditi optimalnije, kvalitetnije, trajnije i jeftinije proizvode poboljšanih mehaničkih svojstava.

GraneUredi

  1. Statika
  2. Nauka o čvrstoći
  3. Elasto i plastomehanika
  4. Kinematika
  5. Dinamika

Primjena računarstva u tehničkoj mehaniciUredi

Sve grane tehničke mehanike značajno su napredovale razvojem računarske tehnologije koja dozvoljava numeričko modeliranje fizikalnih procesa koji djeluju na konstrukcije, a koje daje tačnije i reprezentativnije rezultate od analitičkog modeliranja, te daje daleko realističniji uvid u ponašanje proizvoda u primjeni.

Vanjski linkoviUredi