Sekunda

jedinica za vrijeme

Sekunda (simbol s) je mjerna jedinica za vrijeme, jedna od 7 osnovnih jedinica SI sistema.

Sekunda
Clock-pendulum.gif
Klatnom upravljan zupčasti prekidač sata koji otkucava svake sekunde
Informacije o jedinici
Sistem jedinicaOsnovna SI jedinica
Jedinica zavrijeme
Simbols 

Definicija:
Sekunda je trajanje od 9 192 631 770 perioda zračenja koje odgovara prijelazu između dviju hiperfinih razina osnovnog stanja atoma cezija 133 na temperaturi od 0 K.

U usporedbi s minutom i satom:

Također pogledajteUredi