Snaga je izvršeni rad u jedinici vremena ili promjena energije u jednici vremena. Oznaka u fizici za snagu je P (od riječi Power). Ako uzmemo A kao oznaku za rad, t oznaku za vrijeme, a ΔE kao oznaku za promjenu energije imao slijedeću formulu za izračunavanje snage:

Snaga
Opći simboliP
SI jedinicavat (W)
U osnovnim jedinicamakgm2s−3
Izvođenja iz
drugih veličina

Iz ove formule možemo naći jedinicu za snagu:

Jedinica za snagu vat. dobila je ime po engleskom fizičaru Jamesu Wattu. Jedan vat jednak je količniku jednog džula (J), jedinice za rad i energiju, i sekunde (s), jedinice za vrijeme.

Primjer

uredi

Zamislimo dva čovjeka koji trebaju prenijeti 10 vreća pijeska iz mjesta A na mjesto B. Uz pomoć svoje sile, na putu od tačke A od tačke B ta dva ćovjeka izvrše rad i izgube određenu energiju. Ako prvi čovjek nosi po dvije vreće od jednom koristeći veću silu, dok drugi koristeći manju silu prenosi po jednu vreću, tada će prvi čovjek duplo brže prenijeti vreće od drugog čovjeka, te možemo reći da prvi čovjek ima duplo veću snagu.

U drugom primjeru bismo mogli uzeti usporedbu dvaju automobila. Uzmimo da oba auta imaju masu od 700 kg. Ako prvom autu treba 8 s da ubrza do 100 km/h, a drugom 16 s, tada je snaga motora prvog auta 50% veća od snage motora drugog, iako je i ovdje do zadane brzine izvršen isti rad (s obzirom na to da je pretpostavljena ista masa).