Pod kolonijalizmom se podrazumijeva odnos vladanja između zajednica u kojem sve bitne odluke za život koloniziranih donosi manjina kulturno različitih i nespremnih na prilagođavanje kolonijalnih gospodara, uglavnom vođena eksternim interesima. U novije vrijeme ovom se nadodaje i izvoz ideologija koje opravdavaju postupke kolonizatora, uvjerenih u vlastitu kulturnu nadmoć.

Kolonijalnim periodom smatra se epoha novovjekog kolonijalizma od otkrića Amerike 1492. do kraja Drugog svjetskog rata 1945. godine. Ovo je tijesno povezano s nastankom i razvojem kapitalizma. Ideologija i praksa kolonijalizma doživljava svoj vrhunac kroz imperijalizam.

Ovaj pojam kolonijalizma treba razlikovati od pojma kolonizacije, fenomena koji je dokaziv u svim područjima svijeta u različitim vremenskim periodima, od Hetita preko Inka pa do Britanaca.

Razjašnjenje pojma

uredi

Prema historičaru Afrike Philipu Curtinu, kolonijalizam je "vladavina od strane naroda koji pripadaju drugačijoj kulturi". Ipak, ne smatra se svaka tuđinska vlast nelegitimnom.

Elementi

uredi

Kako bi se jasno predstavio moderni novovjekovni kolonijalizam, treba razjasniti oba elementa iz navedene definicije, vladavina i pripadnost drugačijoj kulturi.

Ovdje nije riječ o klasičnom odnosu gospodar-sluga. Kolonijalni gospodari oduzimaju cijelom društvu mogućnost vlastitog razvoja. Tim razvojem upravljaju stranci vođeni prije svega svojim privrednim interesima.

Još jedna vrlo važna osobina kolonijalizma je u svjetskoj historiji rijetko viđeno odbijanje kolonijalnih gospodara da uspostave kulturološku vezu s narodima kojim su gospodarili. Od podređenih naroda se očekivalo gotovo potpuno preuzimanje normi Evropljana. Tokom 19. vijeka ovi zahtjevi za prilagođavanjem Evopljanima opravdavano je navodno nepremostivom rasnom i kulturnom nadmoći bijele rase. Zbog takvog stava kolonijalnih gospodara, ekspanzija Evropljana nije dovela do kulturne sinteze kakva je uspijevala naprimjer Grcima za vrijeme grčkog kolonijalizma koji je iznjedrio helenizam.

Govorilo se čak o obavezi Bijele rase da "civilizira" kulturno "zaostale" narode. Pored uvjerenja u vlastitu kulturnu nadmoć, u tome je bila sadržana i potreba nametanja svoje kulture agresivnim ekspanzionističkim metodama. Već najraniji španski i engleski teoretičari kolonijalizma stilizirali su tadašnja osvajanja kao dio "Božijeg plana" za misioniranje pagana, ili kao potrebu "civiliziranja" barbara. I kasniji američki kao i japanski kolonijalizam koristili su istu takvu retoriku.

I druge tradicionalne kulture, kao naprimjer kineska, bile su uvjerene u svoju nadmoć, ali je nisu pokušavale nametati drugim narodima.

Razlike u odnosu na imperijalizam

uredi

Imperijalizmom se označavaju sve aktivnosti koje trebaju poslužiti izgradnji transkontinentalnih imperija. Tu uz jasnu namjeru uvijek nanovo nametnuti vlastite nacionalne interese spada i moć za provođenje tih interesa u međunarodnom sistemu. Pri tome, imperijalizam preko kolonijalizma prelazi u svjetsku politiku, u kojoj kolonije više nisu cilj same po sebi, postaju izvor moći koje se mogu zamjenjivati u globalnoj borbi za moć.

Osim toga, imperijalne sile (kao naprimjer Britansko carstvo u 19. vijeku i 20. vijeku) imaju ekonomski i politički uticaj koji nadilazi područja njihove direktne kolonije. To se pokazalo efikasnijom metodom vladanja.

Kako imperijalizam u sebi sadrži sposobnost obuhvatanja velikih privrednih područja, samo se Velika Britanija i SAD mogu smatrati potpuno razvijenim imperijalnim silama. Francuska, Njemačka, Rusija (odnosno SSSR) i Japan ili nisu bile dovoljno dugo prisutne na svjetskoj sceni, ili su bile privredno preslabe za proboj na udaljena tržišta (naprimjer Sovjetski Savez).

Pogonska snaga i pretpostavke geografskih otkrića

uredi

Pri površnom pogledu na godine najvažnijih geografskih otkrića, čini se kao da je kolonijalni period, počevši od španske feudalne kolonizacije Amerika od 1520, počeo gotovo bez ikakvih prethodnih naznaka ili priprema. Svojim oplovljavanjem 1488. oko Rta dobre nade Bartolomeu Dias otvara put prema Indijskom okeanu, što je omogućilo Vascu da Gami da 1498. dođe brodom do Indije. Od svog uporišta Goe u Indiji, Portugalci 1509. stižu do Malacce, a predvođeni Alfonsom de Albuquerque je 1511. i osvajaju. Kolumbov prelazak Atlantika dovodi 1492. do otkrića Amerika.

Zapravo, niz naučno-tehničkih otkrića i određene sociološko ekonomske okolnosti dovele su do toga, da je historijski izuzetno značajna ekspanzija evropskih sila počela upravo u to vrijeme. Jednostrana objašnjenja, kao što je činjenica da je u to vrijeme otežana trgovina s orijentom zbog islamskog osvajanja (Konstantinopolja 1453), ili da počinje oblikovanje kapitalističke organizacije privrede (prvi potpuni razvoj kapitalizma u Engleskoj bio je tek u 17/18 vijeku), zanemaruju veliku raznolikost preduslova odgovornih za specifični tok evropskih ekspanzija.

 
Perzijski astrolab iz 18. vijek

Naučni i tehnički preduvjeti

uredi

Još u antičko doba rodila se ideja otkrivanja i upoznavanja svijeta. Već pitagorejci (škola nastala oko 525. p. n. e.) su shvatili da zemlja ima oblik lopte, a spoznaja o tome brzo se proširila u vremenu grčke antike. Eratosten je još oko 200. p. n. e. prilično tačno izračunao obim Zemlje. To je dovelo do predodžbe o mogućnosti stizanja u Aziju plovidbom na zapad preko Atlantika. U srednjem vijeku prije svega je bio poznat Ptolomejev astronomski udžbenik Almagest, ali on navodi bitno manje udaljenosti. To je potaklo Kolumba da vjeruje kako može bez velikih problema preći taj, naoko ne predaleki put do Azije.

Kartografija razvijena još u starom vijeku nije bila dovoljna za snalaženje na većim udaljenostima. Tek projekcija koja je po svom stvaratelju Merkatoru (1569) nazvana Merkatorovom riješila je problem je projekcije površine lopte na ravnu plohu. Pouzdanost korištenja karata nastalih prije toga bila je vrlo upitna.

Astronomska znanja su za utvrđivanje položaja plovidbom na otvorenom moru bez vizuelnog kontakta s obalom bila su u 15. vijeku i početkom 16. vijeka puno važnija. Kao "nebeski putokaz" služile su zvjezdane karte koje su izradili još aleksandrijski astronomi. Ali, promatranje golim okom bilo je nedovoljno, za tačno utvrđivanje položaja bili su potrebni posebni instrumenti. Dok je Evropa u ranom srednjem vijeku doživjela značajno nazadovanje znanja u odnosu na antiku (crkveni oci su najžešće osporavali predodžbu o zemlji kao lopti), grčko naslijeđe sačuvano je u arapskoj kulturi. To znanje je ponovo stiglo u Evropu preko kontakata s Arapima uglavnom preko Španije. Pored toga, i perzijske i indijske spoznaje, kao i vlastita arapska postignuća u astronomiji stižu početkom novog vijeka u Evropu.

Instrumenti kao što je astrolab i korištenje kvadranta a koriste se za mjerenje visine zvijezda, preuzeti su od Arapa i zatim u Evropi dalje usavršeni, a i izumljen je Jakobov štap za mjerenje ugla zvijezda u odnosu na površinu mora. Kompas koji je izumljen u Kini i tamo korišten još oko 1080, stiže i usavršava se u Evropi oko 1200. Osim toga, odstupanje magnetnog sjevernog pola od stvarnog vjerovatno je bilo poznato još u vremenu prije otkrića Amerika.

Najvažnije tehničko dostignuće su bili brodovi sposobni za plovidbu okeanima. Galije sredozemnih naroda nisu bile sposobne za plovidbu okeanima, a vikinške vitke i lahke brodove koji su bili prilagođeni teškim uvjetima okeana početkom 13. vijeka potisnule su snažnije i teške bracere. Ovu vrstu brodova koristili su baskijski pirati, a oko 1400. ju u Italiji malo preoblikuju, pa ona smjenjuje sredozemnu galiju.

Tokom 15. vijeka uz obale Atlantika, naročito u Portugalu i Kastilji, nastaje mali, duguljasti brod nosivosti od 50 do 100 tona, karavela. To je brod koji je zbog različitih visina jarbola bio pogodan i za snažan i za vrlo slab vjetar. Osim toga, zahvaljujući kormilu razvijenom na Baltiku za braceru a preuzetom kod karavela, omogućilo je kormilaru značajno bolje i lakše kontroliranje broda nego kod ranijih tipova brodova. B. Gille smatra, da se na primjeru brodogradnje može bez sumnje dokazati, da je već u to vrijeme postojao "tehnički kosmopolitizam".

Socijalno gospodarski razlozi

uredi

Do 11. vijeka vladali su sredozemljem Bizantinci i Saraceni baveći se često morskim razbojništvima. Njihovu dominaciju prekidaju Pisa i Genova, da bi kasnije i sami nastavili s pljačkanjem brodova prije svega uz obale Male Azije. Osnivana su i društva za finansiranje takvih pothvata, tako da je ponekad teško razlikovati između trgovačkih misija i gusarstva. Za Andalužane je gusarenje maurskih brodova, pljačkanje i zarobljavanje stanovnika sjeverne Afrike i njihova prodaja kao roblje bilo vrlo unosan posao. Nakon što su u okviru krstaških ratova potisnuti arapsko-sirijski trgovci, italijanski gradovi države mogli su direktno trgovati s Levantom i Orijentom. Povećanoj potrebi za trgovanjem pogodovao je porast broja stanovnika u Evropi od oko 1000. godine (vrhunac je dostignut oko 1300. godine, neposredno prije krize 14. vijeka).

Potražnja za luksuznom robom (tepisi, začini, sirovine za proizvodnju boja) s Orijenta mogla se nakon sloma Džingis-kanovog carstva a zatim i dolaska Osmanlija zadovoljiti još samo preko posrednika.

Historijski pregled

uredi

Pad Konstantinopolja u ruke Osmanilija 1453. može se smatrati pokretačkim događajem za kretanje na plovidbe okeanima koje su dovele do geografskih otkrića. Osnaženo Osmanlijsko Carstvo tada preuzima kontrolu nad trgovinom s Kinom i Indijom. To je dovelo do poskupljenja gotove robe kao što su bili porculan i začini. Ova "blokada" potakla je evropske naučnike da se intenzivnije pozabave potragom za alternativnim putevima prema Aziji. Još jedan razlog je bila i trgovačka politika Venecije i Genove koje su vladale sredozemljem i zajedno s Bizantom početkom novog vijeka uspostavili monopol na trgovinu sa Kinom i Indijom.

Evropske države su se u osvajanju i iskorištavanju drugih kontinenata, kao Afrike, Azije, Amerike i Australije, ponašale prema kolonijalnom obrascu. Uzimale su sirovine (sirovinu za šećer iz šećerne trske, zlato, dijamanti) iz kolonijaliziranih zemalja bez plaćanja primjerene protivvrijednosti za njih. Vrijeme kolonijalizma obilježeno je nasiljem i tlačenjem domorodaca tih kontinenata.

Do početka Prvog svjetskog rata kolonijalizam je u punom zamahu obuhvatio ogromna područja:

Kolonijalni posjedi velikih sila
  kolonije kolonije metropola* UKUPNO
  1876. 1914. 1914. 1914.
  mil. km2 mil. stanov. mil. km2 mil. stanov. mil. km2 mil. stanov. mil. km2 mil. stanov.
Britanska imperija 22,5 251,9 33,5 395,5 0,3 46,5 33,8 440,0
Rusko Carstvo 17,0 15,9 17,4 33,2 5,4 136,2 22,8 169,4
Francusko Carstvo 0,9 6,0 10,6 55,5 0,5 39,6 11,1 95,1
Njemačko kolonijalno carstvo - - 2,9 12,3 0,5 69,4 3,4 77,2
Američko Carstvo - - 0,3 9,7 9,4 97,0 9,7 106,7
Japansko Carstvo - - 0,3 19,2 0,4 53,0 0,7 72,2
6 velikih sila ukupno 40,4 273,8 65,0 523,4 16,5 437,2 81,5 960,2
Kolonijalni posjedi drugih država (Belgijsko Carstvo, Holandsko Carstvo i dr.) 9,9 45,3
Polukolonije (Iran, Kina, Japan i dr.) 14,5 361,2
Ostale zemlje 28,0 289,9
Cijela zemaljska kugla 133,9 1.657,0
Izvor: Lenjin, "Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma" “[1]
* pod metropolom podrazumijeva se matica zemlja, odnosno kolonijalna sila

Kraj kolonijalnog perioda

uredi

Razdoblje kolonijalizma u užem smislu riječi završava u decenijama nakon Drugog svjetskog rata, kad gotovo sve nekadašnje kolonije dobivaju nezavisnost. U Africi i na Bliskom istoku je nakon toga često dolazilo do ratova, jer su kolonijalne sile granice između svojih posjeda povlačile "za stolom, na crtaćim daskama", najčešće zanemarujući pri tome kulturne veze i međuzavisnosti pojedinih područja. Mnoge države trećeg svijeta nalazile su se i nakon sticanja samostalnosti u privredno zavisnom položaju u odnosu na svoje ranije kolonizatore.

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi