Barbari (grčki βάρβαρος), je bio naziv u staro-grčkom za sve koji su slabo ili nikako govorili grčki. Dok su 'Barbari' za Rimljane bili neobrazni ljudi (paideia). Danas se koristi naziv Barbar za osobu koja se ne uklapa u društvo i ima jako neciviliziran, nekulturan pristup, takozvana "sirovina". Sličan naziv 'Barbarima' se koristi u novijem vemenu i to Vandali.

Već su arijski indijci koristili Sanskrit-riječ barbarāh (Plur.) ‚Mucaroš‘ za opis naroda koji nije njihovim pripadao. U grčkom jeziku se prvi put pojavlja kao izraz "oni koji pričaju barbarski (barbarophonoi)" u Homerovom "Ilias II, 867".

Također pogledajte uredi