Kapitalizam

Kapitalizam je društveno-ekonomsko uređenje u kome su sredstva za proizvodnju u privatnom vlasništvu i gdje privatne osobe obavljaju ekonomsku djelatnost na slobodnom tržištu, najčešće u svrhu dobivanja profita.

Ovaj ekonomski sistem se zasniva na slobodnoj konkurenciji i slobodnom tržištu te na privatnom ili korporacijskom vlasništvu nad sredstvima za proizvodnju i trgovinu.

U početku korištene u bankarstvu i trgovini, kapitalističke metode su u vrijeme industrijske revolucije primjenjene i na industrijsku proizvodnju. U svom najčešćem obliku, kapitalizam minimalizira ulogu države u ekonomskoj politici i potiče slobodno tržište. Sa druge strane, kada kapitalistička industrija zatraži aktivnu intervenciju države protiv strane konkurencije, to se naziva sistemom zaštitne carine. Međunarodni politički i ekonomski razvoj u 20. vijeku doveo je do promjene u kapitalističkim društvima, koja su se kretala od socijalno osjetljivog kapitalizma u zapadnoevropskim državama i intervencionalizma New deala predsjednika F. D. Roosevelta, do koncepta miješane ekonomije, u kojoj je proizvodnja nekih dobara i usluga nacionalizirana, dok je ostatak ekonomije u rukama privatnikama.

Također pogledajteUredi

Vanjski linkoviUredi