Orijent je termin koji opisuje vezanost za bliskoistočne, srednjoistočne i dalekoistočne države. "Orijentalan" se na zapadu koristi kao termin za opisivanje ljudi, kultura i dobara orijentalnog svijeta. Naprimjer, ako grad u Bosni i Hercegovini sadrži neke ustanove, objekte ili običaje neke kulture s Bliskog istoka, taj grad može se nazvati orijentalnim.

Termin potječe od latinske riječi oriens, što znači Sunce izlazi na istoku. Suprotan termin je okcident, što opisuje zapadni svijet.

Također pogledajte uredi