Brodogradnja je industrija koja proizvodi jedan od najkompleksnijih proizvoda - brod. Ona je kombinacija znanosti i umjetnosti. Nauka osigurava brodu tražena svojstva kao što su: brzina, čvrstoća, nepotovivost, stabilitet, upravljivost i slično, kako bi se mogao oduprijeti često teškim uslovima pri plovidbi. Umjetnost, jer brod mora biti estetski naočit i prepoznatljiv. Količina naučnih otkrića u brodogradnji povećala se zadnjih nekoliko decenija na mnogim područjima kao što su hidrodinamika pa sve do teorije vjerovatnoće, koristeći ujedno iskustva i saznanja mnogih pomoćnih grana tehničkih nauka. U brodogradnju spada izgradnja i održavanje brodova, teglenica, platformi i podmornica, te ostalih vrsta plovila. Pogoni, u kojima se obavlja brodogradnja, nazivaju se brodogradilišta. Rezališta su pogoni u kojima se stari brodovi režu u staro željezo.

Na slici ljudi s Francisco de Orellana-ove ekspedicije grade jedrenjak San Pedro, da bi mogli krenuti u potragu za hranom