Carstvo

Carstvo (latinski: Imperium što znači moć, vlast) je geografski pojam za široku grupu država i naroda (etničkih skupina) u kojem je vladao monarh (car) ili oligarh.

Osim tradicionalne upotrebe, izraz carstvo se može koristiti u proširenom smislu da označi poslovni poduhvat velikih razmjera (npr. transnacionalne korporacije) ili političke organizacije pod kontrolom jedne osobe (političkog šefa) ili grupe ljudi.

Carska politička struktura se uspostavljala i održavala na dva načina: kao teritorijalno carstvo koje je direktno osvajalo i kontrolisalo pod silom ili kao prisilno hegemonističko carstvo koje je indirektno osvajalo i kontrolisalo vlast. Teritorijalna carstva su bila npr. Mongolsko carstvo i Medijsko carstvo koja su osvajala samo susjedna područja. Drugi izraz je korišten za carstva koja su imala teritorije i na moru (npr. Atena i Britansko carstvo) sa više raštrkanih teritorija.

DefinicijaUredi

Carstvo je država sa političko-vojnom dominacijom nad stanovništvom koje se kulturološki i etnički razlikuje od carske (vladajuće) etničke skupine i njene kulture. Ono što fizički i politički predstavlja carstvo je različito definisano. To bi mogla biti država koja utiče na imperijalnu politiku, odnosno određenu političku strukturu. Carstva su obično formirana od zasebnih komponenti koji dolaze zajedno. Neke jedinice uključuju etničke, nacionalne, kulturne i vjerske raznolikosti.

Ponekad je carstvo semantički izgrađeno, nakon što vladar preuzme titulu "car". Teritorija navedenog vladara postaje "Carstvom", uprkos tome što nema veliku teritoriju ili hegemoniju kao što su Centralnoafričko carstvo ili Korejsko carstvo koje je proglašeno 1897. godine u Koreji. Među posljednjim carstvima koja su bila u 20. stoljeću su Centralnoafričko carstvo, Etiopija, Vijetnam, Njemačko carstvo i Koreja.

Također pogledajteUredi