Spisak dobitnika Nobelove nagrade za fiziku

spisak na Wikimediji

Nobelova nagrada za fiziku (švedski: Nobelpriset i fysik) je godišnja nagrada koju dodjeljuje Kraljevska švedska akademija nauka naučnicima iz različitih područja fizike. Predstavlja jednu od pet Nobelovih nagrada koje je osnovao 1895. godine industrijalac i filantrop Alfred Nobel. Dodjeljuje se osobama koje su dale izuzetan doprinos u fizici. Prema Nobelovoj oporuci, procesom izbora kandidata i dodjele nagrade rukovodi Nobelova fondacija i Švedska kraljevska akademija nauka. Nagrada se dodjeljuje u Stockholmu na godišnjoj ceremoniji 10. decembra, na godišnjicu Nobelove smrti. Svaki laureat dobija medalju, diplomu i nagradu sa određenim novčanim iznosom koji se mijenjao tokom perioda dodjele nagrade.

Spisak dobitnikaUredi

Spisak dobitnika Nobelove nagrade za fiziku sa drugim osnovnim podacima o laureatima dat je u sljedećoj tabeli.

Godina Slika Dobitnik Država Doprinos
1901.   Wilhelm Conrad Röntgen   za otkriće poznatih zraka koje su kasnije po njemu i nazvane[1]
1902.   Hendrik Antoon Lorentz   za njihovo istraživanje o utjecaju magnetizma na fenomen zračenja[2]
  Pieter Zeeman  
1903.   Antoine Henri Becquerel   za otkriće spontane radioaktivnosti[3]
  Pierre Curie   za njihovo zajedničko istraživanje fenomena radioaktivnosti kojeg je otkrio profesor Henri Becquerel[3]
  Marie Curie  
 
1904.   John William Strutt Rayleigh   za istraživanje gustoća najvažnijih plinova i otkriće argona koje je bilo vezano uz ta istraživanja[4]
1905.   Philipp Lenard   za rad na katodnim zracima[5]
1906.   Joseph John Thomson   za teoretska i eksperimentalna istraživanja o provodnosti elektriciteta od strane pliova[6]
1907.   Albert Abraham Michelson   za njegove optičke instrumente, te spektroskopska i meteorološka istraživanja koja je proveo uz pomoć istih[7]
1908.   Gabriel Lippmann   za njegovu metodu fotografskog reproduciranja boje temeljenom na fenomenu interferencije[8]
1909.   Guglielmo Marconi   za njihov doprinos u razvoju bežične telegrafije[9]
  Karl Ferdinand Braun  
1910.   Johannes Diderik van der Waals   za doprinos na polju jednadžbi stanja plinova i tekućina[10]
1911.   Wilhelm Wien   za definisanje zakona o isijavanju toplote[11]
1912.   Nils Gustaf Dalén   za izum automatskih ventila koji su namijenjeni korištenju u svjetionicima zajedno s plinskim akumulatorima[12]
1913.   Heike Kamerlingh-Onnes   za istraživanja o svojstvima materije na niskim temperaturama koja su na koncu dovela do proizvodnje tekućeg helija[13]
1914.   Max von Laue   za otkriće difrakcije X-zraka u kristalima[14]
1915.   William Henry Bragg   za njihovu analizu strukture kristala pomoću X-zraka[15]
  William Lawrence Bragg  
1916. Nije dodijeljena
1917.   Charles Glover Barkla   za otkriće karakterističnog X-zračenja elemenata[16]
1918.   Max Planck   za njegove zasluge u unaprijeđenju fizike koje je postigao otkrićem energetskog kvanta[17]
1919.   Johannes Stark   za njegovo otkriće Dopplerovog efekta u anodnim zrakama i za podjelu spektralnih linija u električnim poljima[18]
1920.   Charles Édouard Guillaume   za zasluge oko poboljšanja preciznosti mjerenja u fizici kroz njegovo otkriće anomalija u legurama nikla i željeza[19]
1921.   Albert Einstein  
 
za doprinos teorijskoj fizici, a posebno za otkriće zakona fotoelektričnog efekta[20]
1922.   Niels Bohr   za doprinos u istraživanju strukture atoma i radijacije koja iz njih zrači[21]
1923.   Robert Andrews Millikan   za doprinos na proučavanju elementarnog naboja elektriciteta i rad na fotoelektičnom efektu[22]
1924.   Karl Manne Georg Siegbahn   za otkrića i istraživanje na području spektroskopije X-zraka[23]
1925.   James Franck   za njihovo otkriće zakona koji upravljaju utjecajem elektrona na atom[24]
  Gustav Ludwig Hertz  
1926. Jean Baptiste Perrin   za rad na diskontinuiranoj strukturi materije, a naročito za otkriće sedimentacijske ravnoteže[25]
1927.   Arthur Holly Compton   za otkriće efekta nazvanog po njemu[26]
  Charles Thomson Rees Wilson   za otkriće metode kojom je omogućio da se tragovi električno nabijenih čestica vide pomoću kondenzacije[26]
1928.   Owen Willans Richardson   za istraživanje termioničkog fenomena i posebno za otkriće zakona koji nosi njegovo ime[27]
1929.   Louis de Broglie   za otkriće valne prirode elektrona[28]
1930.   Čandrasekara Venkata Raman   za rad na raspršenju svjetlosti i za otkriće efekta nazvanog po njemu[29]
1931. Nije dodijeljena
1932.   Werner Heisenberg   za stvaranje kvantne mehanike, čija je primjena, inter alia, dovela do otkrića alotropskih modifikacija vodika[30]
1933. Erwin Schrödinger   za otkriće novih produktivih formi atomske teorije[31]
  Paul Dirac  
1934. Nije dodijeljena
1935. James Chadwick   za otkriće neutrona[32]
1936.   Victor Franz Hess   za otkriće kosmičke radijacije[33]
Carl David Anderson   za otkriće pozitrona[33]
1937.   Clinton Joseph Davisson   za njihovo eksperimentalno otkriće difrakcije elektrona u kristalima[34]
  George Paget Thomson  
1938.   Enrico Fermi   za njegove demonstracije o postojanju novih radioaktivnih elemenata pomoću iradijacije neutrona i za njegovo povezano otkriće nuklearnih reakcija izazvanih sporim neutronima[35]
1939.   Ernest Lawrence   za izum i razvoj ciklotrona i za rezultate dobivene njim, posebno za rezultate s umjetnim radioaktivnim elementima[36]
1940. Nije dodijeljena
1941. Nije dodijeljena
1942. Nije dodijeljena
1943.   Otto Stern   "za njegov doprinos u razvoju metode molekularnih zraka i njegovo otkriće magnetskog momenta protona"[37]
1944.   Isidor Isaac Rabi   "za njegovu metodu snimanja magnetskih svojstava atomske jezgre"[38]
1945.   Wolfgang Pauli   "za njegovo otkriće principa isključenja, znanog i kao Paulijev princip"[39]
1946.   Percy Williams Bridgman   "za izum uređaja koji proizvodi izrazito visok tlak i za otkrića koja je napravio na polju fizike visokog tlaka"[40]
1947.   Edward Victor Appleton   "za njegovo istraživanje fizike gornje atmosfere, a posebno zbog otkrića tako zvanog Appletonovog sloja"[41]
1948.   Patrick Maynard Stuart Blackett   "za njegov razvoj Wilsonove komore i zbog njegovih otkrića na polju nuklearne fizike i kosmičke radijacije"[42]
1949.   Hideki Jukava   "za njegovo predviđanje postojanja mezona na temelju teorijskog rada na nuklearnim silama"[43]
1950.   Cecil Frank Powell   "za njegovo otkriće fotografske metode proučavanja nuklearnih procesa i njegova otkrića o mezonima koja je napravio pomoću ove metode"[44]
1951.   John Douglas Cockcroft   "za njihov rad a transmutaciji atomske jezgre pomoću umjetno akceleriranih atomskih čestica"[45]
Ernest Thomas Sinton Walton  
1952.   Felix Bloch   "za njihov razvoj novih metoda za nuklearno magnetsko mjerenje i za otkrića povezana s time"[46]
  Edward Mills Purcell  
1953.   Frits Zernike   "za njegovu demonstraciju fazne kontrastne metode, a posebno zbog njegovog izuma kontrastno faznog mikroskopa"[47]
1954.   Max Born  
 
"za njegova fundamentalna istraživanja na polju kvantne mehanike, a posebno za njegovu statističku interpretaciju valne funkcije"[48]
  Walther Bothe   "za njegovu metodu slučajnosti i otkrića povezana s njom"[48]
1955.   Willis Eugene Lamb   "za njegova otkrića vezana uz finu strukturu vodikovog spektra"[49]
  Polykarp Kusch   "za precizno utvrđivanje magnetskog momenta elektrona"[49]
1956.   John Bardeen   "za njihov rad na poluprovodnicima i za njihovo otkriće tranzistora"[50]
  Walter Houser Brattain  
  William Bradford Shockley  
1957.   Cung-Dao Li   "za njihovo proučavanje paritetnih zakona koje je dovelo do važnih otkrića vezana uz elementarne čestice"[51]
  Čen Ning Jang  
1958.   Pavel Aleksejevič Čerenkov   "za njihovo otkriće i interpretaciju Čerenkovljevog efekta"[52]
  Ilja Frank  
  Igor Jevgenijevič Tamm  
1959.   Owen Chamberlain   "za njihovo otkriće antiprotona"[53]
  Emilio Gino Segrè  
1960. Donald Arthur Glaser   "za otkriće mjehuraste komore"[54]
1961.   Robert Hofstadter   "za njegov rad na raspršivanju elektrona u atomskoj jezgri i za njegova otkrića o strukturi atomske jezgre koja je postigao pomoću tog rada"[55]
  Rudolf Ludwig Mössbauer   "za njegov rad na apsorpciji rezonancije γ-zračenja i povzenog otkrića efekta koji nosi njegovo ime"[55]
1962.   Lav Davidovič Landau   "za pionirske teorije u istraživanju kondenzirane tvari, posebno tekućeg helija"[56]
1963.   Eugene Paul Wigner   "za doprinose teoriji atomske jezgre i elementarnih čestica, osobito kroz otkriće i primjenu osnovnih principa simetrije"[57]
  Maria Goeppert-Mayer   "za otkrića u vezi ljuskastom strukturom nuklearnih jezgara"[57]
  J. Hans D. Jensen  
1964.   Nikolaj Genadijevič Basov   "za fundamentalni rad na polju kvantne elektronike, koji je doveo do izrade oscilatora i pojačala temeljenih na maser-laser principu"[58]
  Aleksandar Mihajlovič Prohorov  
Charles Hard Townes  
1965.   Richard Phillips Feynman   "za njihov fundamentalni rad na polju kvantne elektrodinamike, s dalekosežnim posljedicama za fiziku elementarnih čestica"[59]
  Julian Schwinger  
  Sin-Itiro Tomonaga  
1966.   Alfred Kastler   "za otkriće i razvoj optičkih metoda za proučavanje Hertzove rezonancije u atomima"[60]
1967.   Hans Albrecht Bethe   "za doprinos u teoriji nuklearnih reakcija, posebno za otkrića bitna za razumjevanje stvaranja energije u zvijezdama"[61]
1968.   Luis Walter Alvarez   "za njegov odlučujući doprinos na polju fizike elementarnih čestica, posebno zbog otkrića velikog broja rezonancijskih stanja, koja su postignuta koristeći njegovu tehniku korištenja vodikove mjehuraste komore i analize podataka"[62]
1969.   Murray Gell-Mann   "za doprinos i otkrića bitna za klasifikaciju elementarnih čestica i njihovih interakcija"[63]
1970. Hannes Olof Gösta Alfvén   "za njegov fundamentalni rad i otkrića na polju magnetne hidrodinamike s plodnim primjenama u različitim granama fizike plazme"[64]
Louis Eugène Félix Néel   "za njegov fundamentalni rad i otkrića vezana uz antiferomagnetizam i feromagnetizam koja su dovela do važnih primjena u fizici čvrstih tvari"[64]
1971. Dennis Gabor  
 
"za njegov izum i razvoj holografske metode"[65]
1972.   John Bardeen   "za njihovu teoriju superprovodljivosti, obično nazivanu BCS teorija"[66]
Leon Neil Cooper  
John Robert Schrieffer  
1973. Leo Esaki   "za njihova eksperimentalna otkrića vezana fenomen tuneliranja u poluprovodnicima i superprovodnicima"[67]
Ivar Giaever  
Brian David Josephson   "za teorijsko predviđanje svojstava tuneliranja suprastruja kroz barijeru, konkretno, fenomen koji je danas općepoznat kao Josephsonov efekt"[67]
1974. Martin Ryle   "za njihovo pionirsko istraživanje na polju radio astrofizike: Ryleu za promatranja i izume, posebice za tehniku sinteze aperture, i Hewishu za njegovu odlučujuću ulogu u otkriću pulsara"[68]
Antony Hewish  
1975. Aage Niels Bohr   "za otkriće veze između kolektivnog gibanja i gibanja čestica u atomskoj jezgri i razvoj teorije strukture atomske jezgre temeljen na toj vezi"[69]
Ben Roy Mottelson  
Leo James Rainwater  
1976.   Burton Richter   "za njihov pionirski rad na otkriću teške elementarne čestice nove vrste"[70]
Samuel Čao Čung Ting  
1977.   Philip Warren Anderson   "za njihov temeljni teorijski doprinos u istraživanjima elektronske strukture magnetskih i neuređenih sistema"[71]
Nevill Francis Mott  
John Hasbrouck Van Vleck  
1978. Pjotr Leonidovič Kapiza   "za inovacije i otkrića na prodručju fizike niskih temperatura"[72]
  Arno Allan Penzias   "za otkriće pozadinskog mikrovalnog zračenja"[72]
Robert Woodrow Wilson  
1979.   Sheldon Lee Glashow   "za njihov doprinos teoriji unificirane slabe i elektromagnetske interakcije među elementarnim česticama, uključujući, inter alia, predviđanje slabe neutralne struje"[73]
  Abdus Salam  
  Steven Weinberg  
1980.   James Watson Cronin   "za otkriće kršenja osnovnih principa simetrije u raspadu neutralnih K-mezona"[74]
Val Logsdon Fitch  
1981. Nicolaas Bloembergen   "za njihov doprinos razvoju laserske spektroskopije"[75]
  Arthur Leonard Schawlow  
Kai Manne Börje Siegbahn   "za njegov doprinos razvoju visokorezolucijske elektronske spektroskopije"[75]
1982. Kenneth G. Wilson   "za njegovu teoriju za kritične fenomene vezane uz tranzicije faze"[76]
1983. Subramanjan Čandrasekar   "za njegova teorijska proučavanja fizikalnih procesa važnih za strukturu i evoluciju zvijezda"[77]
William Alfred Fowler   "za njegova teorijska i eksperimentalna proučavanja nuklearnih reakcija važnih za formiranje kemijskih elemenata u svemiru"[77]
1984.   Carlo Rubbia   "za njihove odlučujuće doprinose velikom projektu komunikatora slabih interakcija, koji je doveo do otkrića W i Z bozona"[78]
Simon van der Meer  
1985.   Klaus von Klitzing   "za otkriće kvantiziranog Hallovog efekta"[79]
1986. Ernst Ruska   "za njegov fundamentalni rad na polju elektronske optike i za dizajniranje prvog elektronskog mikroskopa"[80]
  Gerd Binnig   "za njihov dizajn skenirajućeg tunelirajućeg mikroskopa"[80]
  Heinrich Rohrer  
1987. Johannes Georg Bednorz   "za njihov važan prodor u otkriću superprovodljivosti u keramičkim materijalima"[81]
  Karl Alexander Müller  
1988.   Leon Max Lederman   "za metodu neutrino zraka i za demonstraciju duplikatne strukture leptona kroz otkriće mion neutrina"[82]
Melvin Schwartz  
  Jack Steinberger  
1989. Norman Foster Ramsey   "za izum metode odvojenih oscilacijskih polja i njenu primjenu u vodikovom maseru i ostalim atomskim satovima"[83]
Hans Georg Dehmelt   "za razvoj ionske zamke"[83]
Wolfgang Paul  
1990. Jerome I. Friedman   "za njihova istraživanja vezana uz duboko neelastično raspršivanje elektrona na protonima i vezanim neutronima, koja su bila od iznimne važnosti za razvoj kvarkovskog modela u fizici čestica"[84]
Henry Way Kendall  
Richard E. Taylor  
1991.   Pierre-Gilles de Gennes   "za otkriće da metode razvijene za proučavanje fenomena reda u jednostavnim sustavima mogu biti generalizirane na malo kompleksnije forme tvari, kao što su tekući kristali i polimeri"[85]
1992. Georges Charpak   "za izum i razvoj detektora čestica, naročito višežične proporcionalne komore"[86]
1993. Russell Alan Hulse   "za otkriće novog tipa pulsara, što je otvorilo nove mogućnosti za proučavanje gravitacije"[87]
Joseph Hooton Taylor, Jr.  
1994.   Bertram Brockhouse   "za razvoj neutronske spektroskopije" i "za pionirske doprinose razvoju tehnika raspršivanja neutrona za proučavanje kondenzovane materije"[88]
Clifford Glenwood Shull   "ra razvoj tehnike difrakcije neutrona" i "za pionirske doprinose razvoju tehnika raspršivanja neutrona za proučavanje kondenzirane materije"[88]
1995.   Martin Lewis Perl   "za otkriće tau leptona" i "za pionirske eksperimentalne doprinose fizici leptona"[89]
  Frederick Reines   "za otkriće neutrina" i "za pionirske eksperimentalne doprinose fizici leptona"[89]
1996. David Morris Lee   "za otkriće superfluidnosti u heliju-3"[90]
  Douglas D. Osheroff  
Robert Coleman Richardson  
1997.   Steven Ču   "za razvoj metoda za hlađenje i hvatanje atoma laserskim svjetlom"[91]
  Claude Cohen-Tannoudji  
  William Daniel Phillips  
1998.   Robert B. Laughlin   za njihovo otkriće nove forme kvantnog fluida sa djelomično nabijenim ekscitacijama[92]
  Horst Ludwig Störmer  
Daniel Chee Tsui  
1999.   Gerardus 't Hooft   za rasvjetljavanje kvantne strukture slabih električnih interakcija u fizici[93]
Martinus J. G. Veltman  
2000.   Žores Ivanovič Alfjorov   za razvoj heterostruktura poluprovodnika korištenih u elektronici visokoh brzina i optoelektronici[94]
Herbert Kroemer  
Jack St. Clair Kilby   za doprinos izumu integralnog kola[94]
2001. Eric Allin Cornell   za postizanje Bose-Einsteinove kondenzacije u plinovima alkalnih metala i za rane fundamentalne studije o svojstvima kondenzata[95]
Carl Edwin Wieman  
  Wolfgang Ketterle  
2002. Raymond Davis, Jr.   za pionirske doprinose astrofizici, posebno u detekciji kosmičkih neutrina[96]
Masatoši Košiba  
  Riccardo Giacconi   za pionirske doprinose astrofizici koji su doveli do otkrića izvora kosmičkih X-zraka[96]
2003.   Aleksej Aleksejevič Abrikosov  
 
za pionirski doprinos teoriji superprovodnika i superfluida[97]
Vitalij Lazarevič Ginzburg  
Anthony James Leggett  
 
2004.   David J. Gross   za otkriće asimptotske slobode u teoriji jakih interakcija[98]
Hugh David Politzer  
  Frank Wilczek  
2005.   Roy J. Glauber   za njegov doprinos kvantnoj teoriji optičke koherencije[99]
John L. Hall   za njihov doprinos razvoju laserske spektroskopije, uključujući i optički frekventni češalj[99]
  Theodor W. Hänsch  
2006.   John C. Mather   za njihovo otkriće oblika crnog tijela i antisotropije kosmičkog mikrovalnog pozadinskog zračenja[100]
  George F. Smoot  
2007.   Albert Fert   za otkriće gigantskog magnetnog otpora[101]
  Peter Grünberg  
2008.   Makoto Kobajaši   za otkriće izvora razbijene simetrije koja predviđa postojanje najmanje tri porodice kvarkova u prirodi[102]
  Tošihide Maskava  
  Joičiro Nambu   "za otkriće mehanizma spontanog razbijanja simetrije u subatomskoj fizici"[102]
2009.   Charles K. Kao     za revolucionarna dostignuća u vezi prijenosa svjetlosti u vlaknima za optičku komunikaciju"
  Willard S. Boyle    za pronalazak slikovnog poluprovodničkog kruga - CCD senzora
  George E. Smith  
2010.   Andre Geim     za revolucionarne eksperimente u vezi sa dvodimenzionalnim materijalnim grafenom
  Konstantin Novoselov   
2011.   Saul Perlmutter   SAD za otkriće ubrzanog širenja Univerzuma kroz opažanja udaljenih supernova"
  Brian Schmidt   AUS  SAD
  Adam Riess   SAD
2012.   Serge Haroche   Francuska za revolucionarne eksperimentalne metode koje omogućuju mjerenje i manipulaciju individualnih kvantnih sistema
  David J. Wineland   SAD
2013.   François Englert   Belgija za teorijsko otkriće mehanizma koji doprinosi razumijevanju porijekla mase subatomskih čestica, a što je nedavno potvrđeno otkrićem predviđene temeljne čestice, eksperimentima ATLAS i CMS izvedenim velikim hadronskim sudaračem u okviru CERN-a
  Peter Higgs   UK
2014.   Isamu Akasaki   Japan za izum efikasnih plavih dioda koje emitiraju svjetlost a koje su omogućile svijetle i štedljive izvore bijele svjetlosti
  Hiroshi Amano   Japan
  Shuji Nakamura   Japan  SAD
2015.   Takaaki Kajita   Japan za otkrivanje neutrinskih oscilacija, što dokazuje da neutrini imaju masu
  Arthur B. McDonald   Kanada
2016.   David J. Thouless   UK za teorijska otkrića topoloških faznih prijelaza i topoloških faza materije
  Duncan Haldane   UK  SLO
  J. Michael Kosterlitz   UK  SAD
2017.   Rainer Weiss   NJE  SAD za odlučujući doprinos LIGO detektoru i promatranju gravitacionih talasa[103]
  Kip Thorne   SAD
  Barry Barish   SAD
2018.   Arthur Ashkin   SAD za revolucionarne izume u polju laserske fizike, posebno za optičke pincete i njihovu primjenu na biološke sisteme
  Gérard Mourou   FRA za revolucionarne izume u području laserske fizike, posebno za njihovu metodu stvaranja ultra-kratkih optičkih impulsa visokog intenziteta
  Donna Strickland   KAN
2019.   Jim Peebles   SAD  KAN za teorijska otkrića na polju fizičke kosmologije
  Michel Mayor   ŠVI za otkriće egzoplanete (Vansolarne planete) koja kruži oko zvijezde solarnog tipa
  Didier Queloz   ŠVI
2020.   Roger Penrose   UK za otkriće da je stvaranje crne rupe snažno predviđanje opće teorije relativnosti
  Reinhard Genzel   NJE za otkriće supermasivne crne rupe u centru naše galaksije
Andrea Ghez   SAD

Također pogledajteUredi

ReferenceUredi

 1. ^ "The Nobel Prize in Physics 1901". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 2. ^ "The Nobel Prize in Physics 1902". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 3. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1903". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 4. ^ "The Nobel Prize in Physics 1904". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 5. ^ "The Nobel Prize in Physics 1905". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 6. ^ "The Nobel Prize in Physics 1906". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 7. ^ "The Nobel Prize in Physics 1907". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 8. ^ "The Nobel Prize in Physics 1908". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 9. ^ "The Nobel Prize in Physics 1909". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 10. ^ "The Nobel Prize in Physics 1910". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 11. ^ "The Nobel Prize in Physics 1911". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 12. ^ "The Nobel Prize in Physics 1912". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 13. ^ "The Nobel Prize in Physics 1913". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 14. ^ "The Nobel Prize in Physics 1914". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 15. ^ "The Nobel Prize in Physics 1915". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 16. ^ "The Nobel Prize in Physics 1917". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 17. ^ "The Nobel Prize in Physics 1918". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 18. ^ "The Nobel Prize in Physics 1919". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 19. ^ "The Nobel Prize in Physics 1920". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 20. ^ "The Nobel Prize in Physics 1921". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 21. ^ "The Nobel Prize in Physics 1922". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 22. ^ "The Nobel Prize in Physics 1923". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 23. ^ "The Nobel Prize in Physics 1924". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 24. ^ "The Nobel Prize in Physics 1925". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 25. ^ "The Nobel Prize in Physics 1926". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 26. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1927". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 27. ^ "The Nobel Prize in Physics 1928". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 28. ^ "The Nobel Prize in Physics 1929". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 29. ^ "The Nobel Prize in Physics 1930". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 30. ^ "The Nobel Prize in Physics 1932". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 31. ^ "The Nobel Prize in Physics 1933". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 32. ^ "The Nobel Prize in Physics 1935". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 33. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1936". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 34. ^ "The Nobel Prize in Physics 1937". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 35. ^ "The Nobel Prize in Physics 1938". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 36. ^ "The Nobel Prize in Physics 1939". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 37. ^ "The Nobel Prize in Physics 1943". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 38. ^ "The Nobel Prize in Physics 1944". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 39. ^ "The Nobel Prize in Physics 1945". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 40. ^ "The Nobel Prize in Physics 1946". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 41. ^ "The Nobel Prize in Physics 1947". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 42. ^ "The Nobel Prize in Physics 1948". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 43. ^ "The Nobel Prize in Physics 1949". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 44. ^ "The Nobel Prize in Physics 1950". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 45. ^ "The Nobel Prize in Physics 1951". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 46. ^ "The Nobel Prize in Physics 1952". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 47. ^ "The Nobel Prize in Physics 1953". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 48. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1954". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 49. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1955". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 50. ^ "The Nobel Prize in Physics 1956". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 51. ^ "The Nobel Prize in Physics 1957". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 52. ^ "The Nobel Prize in Physics 1958". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 53. ^ "The Nobel Prize in Physics 1959". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 54. ^ "The Nobel Prize in Physics 1960". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 55. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1961". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 56. ^ "The Nobel Prize in Physics 1962". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 57. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1963". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 58. ^ "The Nobel Prize in Physics 1964". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 59. ^ "The Nobel Prize in Physics 1965". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 60. ^ "The Nobel Prize in Physics 1966". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 61. ^ "The Nobel Prize in Physics 1967". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 62. ^ "The Nobel Prize in Physics 1968". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 63. ^ "The Nobel Prize in Physics 1969". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 64. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1970". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 65. ^ "The Nobel Prize in Physics 1971". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 66. ^ "The Nobel Prize in Physics 1972". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 67. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1973". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 68. ^ "The Nobel Prize in Physics 1974". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 69. ^ "The Nobel Prize in Physics 1975". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 70. ^ "The Nobel Prize in Physics 1976". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 71. ^ "The Nobel Prize in Physics 1977". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 72. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1978". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 73. ^ "The Nobel Prize in Physics 1979". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 74. ^ "The Nobel Prize in Physics 1980". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 75. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1981". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 76. ^ "The Nobel Prize in Physics 1982". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 77. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1983". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 78. ^ "The Nobel Prize in Physics 1984". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 79. ^ "The Nobel Prize in Physics 1985". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 80. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1986". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 81. ^ "The Nobel Prize in Physics 1987". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 82. ^ "The Nobel Prize in Physics 1988". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 83. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1989". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 84. ^ "The Nobel Prize in Physics 1990". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 85. ^ "The Nobel Prize in Physics 1991". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 86. ^ "The Nobel Prize in Physics 1992". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 87. ^ "The Nobel Prize in Physics 1993". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 88. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1994". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 89. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1995". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 90. ^ "The Nobel Prize in Physics 1996". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 91. ^ "The Nobel Prize in Physics 1997". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 92. ^ "The Nobel Prize in Physics 1998". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 93. ^ "The Nobel Prize in Physics 1999". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 94. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 2000". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 95. ^ "The Nobel Prize in Physics 2001". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 96. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 2002". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 97. ^ "The Nobel Prize in Physics 2003". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 98. ^ "The Nobel Prize in Physics 2004". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 99. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 2005". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 100. ^ "The Nobel Prize in Physics 2006". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 101. ^ "The Nobel Prize in Physics 2007". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 102. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 2008". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 103. ^ "The Nobel Prize in Physics 2017 - Prize Announcement". www.nobelprize.org. Pristupljeno 5. 10. 2017. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)