Kvantna elektrodinamika

Kvantna elektrodinamika (ili kraće QED od engleski: quantum electrodynamics) je fizikalna teorija koja daje relativistički kvantnomehanički opis elektromagnetizma. U kvantnoj elektrodinamici se sve pojave u kojima učestvuju električki nabijene čestice matematički opisuju razmjenom fotona, što se može prikazati Feynmanovim dijagramima.

Sila između elektrona nastaje zbog razmjene fotona

U fizici čestica, kvantna elektrodinamika ( QED ) je relativistička kvantna teorija polja elektrodinamike. U suštini, opisuje kako svjetlost i materija međusobno djeluju i prva je teorija u kojoj se postiže potpuna saglasnost između kvantne mehanike i specijalne relativnosti. QED matematički opisuje sve pojave koje uključuju električno nabijene čestice koje međusobno djeluju razmjenom fotona i predstavlja kvantni pandan klasičnog elektromagnetizma dajući potpuni prikaz interakcije materije i svjetlosti.

U tehničkom smislu, QED se može opisati kao teorija perturbacije elektromagnetnog kvantnog vakuuma. Richard Feynman ga je nazvao "draguljom fizike" zbog izuzetno preciznih predviđanja veličina kao što su anomalni magnetni moment elektrona i Lambov pomak energetskih nivoa vodika.[1]:Ch1

Paul Dirac

Prva formulacija kvantne teorije koja opisuje interakciju zračenja i materije pripisuje se britanskom naučniku Paulu Diraku, koji je (tokom 1920-ih) bio u stanju da izračuna koeficijent spontane emisije atoma.[2]

Također pogledajte uredi

Reference uredi

  1. ^ Feynman, Richard (1985). QED: The Strange Theory of Light and Matter. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-12575-6.
  2. ^ P. A. M. Dirac (1927). "The Quantum Theory of the Emission and Absorption of Radiation". Proceedings of the Royal Society of London A. 114 (767): 243–65. Bibcode:1927RSPSA.114..243D. doi:10.1098/rspa.1927.0039.


  Nedovršeni članak Kvantna elektrodinamika koji govori o fizici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.