Poliploidne ćelije i/ili organizmi su oni koji u hromosomskoj garnituri imaju više od dva uparena seta homolognih hromosoma. Većina vrsta čije ćelije imaju jedra (eukarioti) su diploidni, što znači da imaju dva seta hromosoma – po jean set naslijeđen od svakog roditelja. Međutim, kod nekih organizama se javlja poliploidija, koja je posebno česta kod biljaka.

Haploidni (jednostruki),
diploidni (dvostruki),
triploidni (trostruki) i
tetraploidni (četverostruki) setovi hromosoma.
Triploidni i tetraploidni hromosomi su primjeri poliploidije.
Induciranom poliploidijom dobijene su biljke poželjnih svojstava:
a, b - lubenica i banana bez košpica
c - veliki plodovi jabuke

Pored toga, poliploidija se također javlja i u nekim tkivima životinja koja su inače diploidna, kao što je mišićno tkivo čovjeka. Ovo je poznato kao endopoliploidija. Vrste čija ćelije nemaju jedara (prokarioti) su haploidni organizmi, sa samo jednim hromosomom u svakoj ćeliji. Većina eukariota imaju diploidna ćelije, ali proizvode haploidne gamete (jajne ćelije i spermatozoidi) poslije mejoze. Kod viših biljaka i višećelijskih algi, gametofitna generacija je haploidna, koja gamete proizvodi putem mitoze. A monoploidi imaju samo jedan set hromosoma, a termin se obično primjenjuje na ćelije ili organizme koji su normalno diploidne. Mužjak pčele (trut) i drugih Hymenoptera, na primjer, su monoploidi.[1][2]

Poliploidija se odnosi na numeričke promjene u čitavom (haploidnom) setu hromosoma. Organizmi u kojem određeni hromosomi ili hromosomski segment nedovoljno zastupljena ili se kaže da su aneuploidi. Stoga je razlika između aneuploidije i poliploidije u tome da se aneuploidija odnosi na numeričke promjene u dijelu hromosomskog seta, a poliploidija – na numeričke promjene u čitavom setu hromosoma.

Poliploidija se može pojaviti zbog abnormalne podjele ćelija i u mitozi, ali se obično događa u metafazi mejoze.

  • Poliploidizacija je proces spontane ili inducirane konverzije ćelija ili individua iz haploidnog ili diploidnog stanja − u poliploidno, putem C-mitoze C-mejoze ili endomitoze (u kojoj podjelu hromosoma ne ptrati podela ćelije). Agensi koji mogu izazivati poliploidiju označeni su kao poliploidogeni faktori.[3]

Autopoliploidija

uredi

Autopoliploidi su poliploidi s više hromosomskih setova koji su izvedeni iz jedne te iste vrste. Autopoliploidi mogu nastati nakon spontanog, prirodnog uvišestručavanje genoma, kao kod krompira ili se mogu formirati fuzijijom nenormalnih 2n (nereduciranih) gameta. Kao primjeri autotriploida češto se pominju banane i jabuke mogu se . Autopoliploidne biljke obično ispoljavaju polisomno nasljeđivanje, a samim tim imaju i nisku fertilnost. Obično se propagiraju kloniranjem.

Alopoliploidija

uredi

Alopoliploidi (heteroploidi, amfiploidi) su poliploidi sa uvišestručenim hromosomskim garniturama proisteklim spajanjem genoma različitih vrsta. Upravo to je rezultat umnožavanja broja hromosoma u F1 hibridima. Jedan od primjera alopoliploidije je Triticale, koji ima šest setova hromosoma, aloheksaploid, od kojih četiri potiču od pšenice (Triticum turgidum) i dva iz raži (Secale cereale).

Neki od najboljih primjera alopoliploida su iz porodice kupusnjača (Brasicacae). Tzv. trokut U opisuje odnose između tri zajedničke diploidne kupusnjačae (B. oleracea, B. rapa i B. nigra) i tri alotetraploida (B. napus, B. juncea i B. carinata) izvedena iz hibridizacije između diploidnih vrsta.[3][4]

Vrsta Naziv Porodica Hibridizacija Potvrđeno ili upitno Hibridizacija? Upitno roditeljstvo/Introgresijska vrsta Poliploid ili Homoploid? Poliploidni hromosomski broj Reference Opaska
Abelmoschus esculentus (L.) Moench Bamija Malvaceae Alopoliploidno porijeklo Upitno Neizvjesno Polploid (tetraploid) Obično 2n=4x=130 Joshi et Hardas, 1956; Schafleitner et al., 2013 Različita ploidija
Actinidia deliciosa (A. Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson Kivi Actinidiaceae Alopoliploidno porijeklo Upitno Actinidia chinensis Planch. et Nepoznato Poliploid (heksaploid) 2n=6x=174 Atkinson et al., 1997
Agave fourcroydes Lem. Agava Asparagaceae Alopoliploidno porijeklo Potvrđeno Neizvjesno Poliploid (obično pentaploid, triploid) 2n=5x(3x)=150(90) Robert et al., 2008; Hughes et al., 2007 Različita ploidija, poliploidna pojava, nerecentna
Agave sisalana Perrine Sisal Asparagaceae Alopoliploidno porijeklo Potvrđeno Neizvjesno Poliploid (obično pentaploid, heksaploid) 2n=5x(6x)=150(180) Robert et al., 2008 Različita ploidija, poliploidni pojava, nerecentni
Allium ampeloprasum L. Veliki glavičasti luk Amaryllidaceae Intraspecijsko hibridno porijeklo Upitno Allium ampeloprasum L. Homoploid - Guenaoui et al., 2013
Allium cepa L. Obični (crveni ili crni) luk Amaryllidaceae Interspecijsko hibridno porijeklo Upitno Neizvjesno: Allium vavilovii Popov et Vved., A. galanthum Kar. et Kir. ili A. fistulosum L. Homoploid - Gurushidze et al., 2007
Allium cornutum Clementi Triploidni luk Amaryllidaceae Troroditeljsko alopoliploidno porijeklo Potvrđeno Allium cepa L., A. roylei Stearn, Nepoznato Poliploid (triploid) 2n=3x=24 Fredotovic et al., 2014
Ananas comosus (L.) Merr is Ananas Bromeliaceae Interspecijska introgresija Upitno Ananas ananassoides (Baker) L.B. Smith Homoploid - Duval et al., 2003
Annona x Atemoya Atemoya Annonaceae Interspecijsko hibridno porijeklo Potvrđeno Annona cherimola Mill. i A. squamosa L. ? - Perfectti et al., 2004; Jalikop, 2010
Arachis hypogaea L. Kikiriki Fabaceae Alopolploidno porujeklo Potvrđeno Arachis duranensis Krapov. et W.C. Greg. i A. ipaënsis Krapov. et W.C. Greg. Poliploid (tetraploid) 2n=4x=40 Kochert et al., 1996; Bertioli et al., 2011
Armoracia rusticana P.Gaertn., B.Mey. et Scherb. Horseradish Brassicaceae Interspecijsko hbridno porijeklo Upitno Neizvjesno ? - Courter et Rhodes, 1969
Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg Hljebno voće Moraceae Interspecijska introgresija Upitno Artocarpus mariannensis Trécul ? - Zerega et al., 2005; Jones et al., 2013
Avena sativa L. Zob Poaceae Alopolploidno porijeklo Potvrđeno Neizvjesno Poliploid (heksaploid) 2n=6x=42 Linares et al., 1998; Oliver et al., 2013
Brassica carinata A.Braun Etiopski senf Brassicaceae Alopoliploidno porijeklo Potvrđeno Brassica oleracea L. i B. nigra (L.) K.Koch Poliploid (tetraploid) 2n=4x=19 Arias et al., 2014
Brassica juncea (L.) Czern. Indijski senf Brassicaceae Alopolploidno porijeklo Potvrđeno Brassica nigra (L.) K.Koch i B. rapa L. Polploid (tetraploid) 2n=4x=18 Arias et al., 2014
Brassica napus L. Uljana repica, Rutabega Brassicaceae Alopolyploidno porijeklo Potvrđeno Brassica rapa L. i B. oleracea L. Poliploid (tetraploid) 2n=4x=19 Arias et al., 2014
Cajanus cajan (L.) Millsp. Golublji grašak Fabaceae Intraspecijska introgresija, interspecijska introgresija Upitno Divlji čajan i druge vrste Homoploid - Kassa et al., 2012
Cannabis sativa L. Konoplja Cannabaceae Intraspecijska introgresija Upitno Cannabis sativa L. 'Indica' i 'Sativa' tipovi Homoploid - de Meijer et van Soest, 1992
Carica pentagona Heilborn Babako Caricaceae Interspecijsko hibridno porijeklo Potvrđeno Neizvjesno (Carica stipulata V.M.Badillo, Vasconcellea pubescens A.DC., Vasconcellea weberbaueri (Harms) V.M. Badillo) ? - Van Droogenbroeck et al., 2002; Van Droogenbroeck et al., 2006
Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch Pecan Juglandaceae Interspecijsko hibridno porijeklo Upitno Neizvjesno ? - Grauke et al., 2011
Castanea dentata (Marshall) Borkh Kesten Fagaceae Interspecijska introgresija Potvrđeno Castanea pumila (L.) Mill. Homoploid - Li and Dane, 2013 Također potoje nastojanja da se dokaže introgresija iz Castanea mollissima Blume ( Jacobs et al., 2013) Also ongoing efforts to introgress blight resistance from Castanea mollissima Blume (see Jacobs et al.)
Castanea sativa Mill. Divlji kesten Fagaceae Intraspecijska introgresija Potvrđeno Castanea sativa Evrosibirske i mediteranske populacije Homoploid - Villani et al., 1999; Mattioni et al., 2013
Chenopodium quinoa Willd. Quinoa Chenopodiaceae Alopolyploidno porijeklo Upitno Neizvjesno Poliploid (tetraploid) - Heiser, 1974; Ward, 2000; Maughan et al., 2004
Cicer arietinum L. leblebija (graškolika) Fabaceae Intraspecijsko hibridno porijeklo Upitno Cicer arietinum L. Desi i Kabuli Germplasm ? - Upadhyaya et al., 2008; Keneni et al., 2011
Cichorium intybus L. Konjogriz Asteraceae Interspecijska introgresija Potvrđeno Divlji Cichorium intybus L. Homoploid - Kiaer et al., 2009
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle Limeta Rutaceae Interspecijsko hibridno porijeklo Potvrđeno Citrus medica L. i C. subg. Papeda ? - Ollitrault and Navarro, 2012; Penjor et al., 2014; Nicolosi et al., 2000; Moore, 2001
Citrus aurantium L. Kisela narandža Rutaceae Interspecijsko hibridno porijeklo Potvrđeno Citrus maxima (Burm.) i C. reticulata Blanco ? - Wu et al., 2014; Moore, 2001
Citrus clementina hort. Klementina Rutaceae Interspecijsko hibridno porijeklo Potvrđeno Citrus sinensis (L.) Osbeck i C. reticulata Blanco ? - Wu et al., 2014
Citrus limon (L.) Osbeck Limun Rutaceae Interspecijsko hibridno porijeklo Potvrđeno Citrus medica L., C. aurantiifolia (Christm.) Swingle i neizvjesno ? - Nicolosi et al., 2000; Moore, 2001
Citrus paradisi Macfad. Grejpfrut Rutaceae Interspecijsko hibridno porijeklo Potvrđeno Citrus sinensis (L.) Osbeck i C. maxima (Burm.) ? - Wu et al., 2014; Moore, 2001
Citrus reticulata Blanco Mandarina Rutaceae Interspecijska introgesija Potvrđeno Citrus maxima (Burm.) ? - Wu et al., 2014
Citrus sinensis (L.) Osbeck Slatka narandža (crvena i obična) Rutaceae Interspecijsko hibridno porijeklo Potvrđeno Neizvjesno ? - Wu et al., 2014; Moore, 2001
Cocos nucifera L. Kokos Arecaceae Intraspecijska introgresija Potvrđeno Cocos nucifera L. Indo-atlantske pacifičke loze Homoploid - Gunn et al., 2011
Coffea arabica L. Kafa Rubiaceae Alopoliploidno porijeklo Potvrđeno Coffea eugenioides S.Moore i C. canephora Pierre ex A.Froehner Poliploid (tetraploid) 2n=4x=44 Lashermes et al., 1999
Corylus avellana L. Lijeska, Lješnik Betulaceae Intraspecijska introgresija Potvrđeno Divlja Corylus avellana L. u Južnoj Evropi Homoploid - Campa et al., 2011; Boccacci et al., 2013
Cucurbita pepo L. Zimska tikva Cucurbitaceae Intraspecijska introgresija Upitno Cucurbita pepo var. texana (Scheele) D.S.Decker Homploid - Kirkpatrick et Wilson, 1988
Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Arcang. Mrkva Apiaceae Intraspecijska introdukcija Potvrđeno Daucus carota L. subsp. carota Homoploid - Iorizzo et al., 2013; Simon, 2000
Dioscorea L. spp. Yam Dioscoreaceae Interspecijsko hibridno porijeklo, introgresija Upitno Neizvjesno Različito - Terauchi et al., 1992; Dansi et al., 1999; Bhattacharjee et al., 2011; Mignouna et al., 2002 Multiplospecijski upitni hibrid (možda alopoliploid) porijeklo uključuje Dioscorea cayennensis subsp. rotundata (Poir.) J.Miège. i D. cayennensis Lam.
Diospyros kaki L.f. Persimmon Ebenaceae Alopolyploidno porijeklo Upitno Neizvjesno Poliploid (hexaploid) Yonemori et al., 2008
Ficus carica L. Smokva Moraceae Interspecijska introgresija Upitno Neizvjesno ? - Aradhya et al., 2010
Fragaria ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier Jagode Rosaceae Interspecific hybrid origin Confirmed Fragaria virginiana Mill. (octoploid), F. chiloensis (L.) Mill. (oktoploid) Homoploid srodan roditeljima (oktoploid) 2n=8x=56 Evans, 1977; Hirakawa et al., 2014 Neizvjesne vrste zs formiranje oktoploidnog potomstva
Garcinia mangostana L. Mangosteen Clusiaceae Alopolploidno porijeklo Putative Garcinia celebica L. and G. malaccensis Hook.f. ex T.Anderson Polyploid (tetraploid) ? Richards, 1990 Recent work shows this may not be of hybrid origin (Nazre, 2014)
Gossypium hirsutum L. Visinski pamuk Malvaceae Hibridno porijeklo Potvrđeno Neizvjesno, referirano za kao 'A' i 'D' Polploid (forma <1MYA) 2n =4x=52 Wendel and Cronn 2003 Poliploidizacija koja vjerovatno vodi ka poljoprivredno važnim osobinama (Applequist et al., 2001)
Hibiscus sabdariffa L. Hibiskus Malvaceae Alopoliploidno porijeklo Upitno Neizvjesno Poliploid (tetraploid) 2n=4x=72 Menzel and Wilson, 1966; Satya et al., 2013
Hordeum vulgare L. Ječam Poaceae Introgresija Potvrđeno Hordeum spontaneum K.Koch Homoploid - Badr et al., 2000; Dai et al., 2012
Humulus lupulus L. Hmelj Cannabaceae Intraspecijska introgresija Potvrđeno Humulus lupulus L. Sjevernoamerička i evropska germplazma Homoploid - Reeves and Richards, 2011; Stajner et al., 2008; Seefelder et al., 2000
Ipomoea batatas (L.) Lam. Slatki krompir Convolvulaceae Intraspecijska introgresija; Interspecijska introgresija? Upitno Ipomoea batatas (L.) Lam. Centralnoamerička i južnoamerička germplazma Homoploid po roditeljima Roullier et al., 2013
Juglans regia L. Orah Juglandaceae Interspecijska hibridizacija Potvrđeno Juglans sigillata Dode Homoploid - Gunn et al., 2010
Lactuca sativa L. Salata Asteraceae Intraspecijsko hibridno porijeklo Upuitno Lactuca serriola L. i druge L. spp. Homoploid - de Vries, 1997
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. Bottle Gourd Cucurbitaceae Intraspecijska introgresija Potvrđeno Lagenaria siceraria (Molina) Standl. Afričko/Amerika|američka i azijska germplazma Homoploid - Clarke et al., 2006
Lens culinaris Medik. ssp. culinaris Leća Fabaceae Intraspecijska introgresija Upitno Divlja leća, Lens culinaris subsp. orientalis (Boiss.) Ponert Homoploid - Erskine et al., 2011
Macadamia integrifolia Maiden & Betche Macadamia Proteaceae Interspecijsko hibridno porijeklo , interspecijskaintrogresija Potvrđeno Macadamia tetraphylla L.A.S.Johnson, i druge M. spp. Homoploid - Hardner et al., 2009; Steiger et al., 2003; Aradhya et al., 1998
Malus domestica Borkh. Jabuka Rosaceae Interspecijsko hibridno porijeklo Potvrđeno Malus sieversii (Ledeb.) M.Roem., M. sylvestris (L.) Mill., i moguće druge Homoploid - Cornille et al., 2012
Mentha piperita L. Metvica Lamiaceae Alopoliploidno porijeklo Potvrđeno Mentha aquatica L. i M. spicata L. Poliploid (12-ploid) 2n=12x=66 or 72 Harley et Brighton, 1977; Gobert et al., 2002
Musa paradisiaca L. Banana Musaceae Alopolploidno porijeklo Potvrđeno Musa acuminata Colla, M. balbisiana Colla Poliploid (obično triploid) 2n=3x=33 Simmonds et Shepherd, 1955; Heslop-Harrison et Schwarzacher, 2007; De Langhe et al., 2010
Nicotiana tabacum L. Duhan Solanaceae Alopoliploidno porijeklo Potvrđeno Neizvjesno (Nicotiana sylvestris Speg. et S. Comes i N. tomentosiformis Goodsp.) Polyploid (tetraploid) 2n=4x=48 Kenton et al., 1993; Murad et al., 2002
Olea europaea L. Maslina Oleaceae Intraspecijska introgresija Upitno Divlja Olea europaea L., Istočna i zapadna germplazma Homoploid - Kaniewski et al., 2012; Besnard et al., 2013; Breton et al., 2006; Rubio de Casas et al., 2006; Besnard et al., 2007; Besnard et al., 2000
Opuntia L. spp. Opuncija Cactaceae Interspecijsko hibridno porijeklo, Alopoliploidno porijeklo Upitno Uključujući Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Poliploid, homoploid - Hughes et al., 2007; Griffith, 2004
Oryza sativa L. Riža Poaceae Intraspecijska introgresija, interspecijska introgresija Upitno Oryza sativa L. 'Japonica' i 'Indica' germplazma, Oryza rufipogon Griff. Homoploid - Caicedo et al., 2007; Gao and Innan, 2008
Oxalis tuberosa Molina Kiselica Oxalidaceae Alopoliploidno porijeklo Upitno Neizvjesno Poliploid (oktaploid) 2n=8x=64 Emswhiller et Doyle, 2002; Emshwiller 2002; Emswhiller et al., 2009
Pennisetum glaucum (L.) R.Br. Pearl Millet Poaceae Intraspecijska introgresija Potvrđeno Divlji Pennisetum glaucum (L.) R.Br. Homoploid - Oumar et al., 2008
Persea americana Mill. Avokado (Hass i drugi kultivari) Lauraceae Intraspecifijska introgresija Potvrđeno Persea americana Mill. 'Guatamalensis', 'Drymifolia', i ' Americana' Homoploid - Chen et al., 2008; Davis et al., 1998; Ashworth at Clegg, 2003; Douhan et al., 2011
Phoenix dactylifera L. Datula Arecaceae Interspecijsko hibridno porijeklo Upitno Neizvjesno Homoploid - El Hadrami et al., 2011; Bennaceur et al., 1991
Piper methysticum G.Forst. Kafa Piperaceae Alopoliploidno porijeklo Putative Piper wichmannii C. DC. and P. gibbiflorum C.DC. Polyploid (decaploid) 2n=10x=130 Singh, 2004; Lebot et al., 1991
Pistacia vera L. Pistacija Anacardiaceae Interspecijska introgresija Upitno Pistacia atlantica Desf., P. chinensis subsp. integerrima (J. L. Stewart ex Brandis) Rech. f. Homoploid - Kafkas et al., 2001
Pisum abyssinicum A.Braun Grašak Fabaceae Interspecijsko hibridno porijeklo Potvrđeno Neizvjesno (Pisum fulvum Sibth. et Sm. i druge P. spp.) Homoploid - Vershinin et al., 2003
Pisum sativum L. Obični grašak Fabaceae Interspecific hybrid origin Potvrđeno Neizvjesno (Pisum sativum subsp. elatius (M.Bieb.) Asch. et Graebn. i druge P. spp.) Homoploid - Vershinin et al., 2003
Plinia cauliflora (Mart.) Kausel Žabutikaba Myrtaceae Intraspecijska hibridizacija, interspecijska hibridizacija hybridization Upitno Plinia 'Jaboticaba' i 'Cauliflora' germplazma; P. peruviana (Poir.) Govaerts Homoploid - Balerdi et al., 2006
Prunus cerasus L. Višnjai Trešnja Rosaceae Alopoliploidno porijeklo Potvrđeno Prunus avium (L.) L. i P. fruticosa Pall. Poliploid (tetraploid) 2n=4x=32 Tavaud et al., 2004; Olden et Nybom ,1968
Prunus domestica L. Šljiva Rosaceae Alopoliploidno porijeklo Potvrđeno Neizvjesno (P. cerasifera Ehrh. i P. spinosa L.) Poliploid (heksaploid) 2n=6x=48 Zohary, 1992; Hartmann et Neumuller, 2009 Japanska šljiva je također hibridnog porijekla. (Hartmann et Neumuller 2009). Također hibridizira sa drugim kultiviranim Prunus spp.
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb Almond Rosaceae Interspecijska introgresija Potvrđeno Prunus orientalis (Mill.) Koehne i druge Prunus. spp. Homoploid - Delplancke et al., 2012; Delplancke et al., 2013
Pyrus L. species Jabuke Rosaceae Interspecijsko hibridno porijeklo Potvrđeno Mnoge vrste Homoploid - Silva et al., 2014 Također introgresija sa poludomesticiranim populacijama (Iketani et al. 2009)
Raphanus raphanistrum subsp. sativus (L.) Domin Rotkva Brassicaceae Intraspecijska introgresija Potvrđeno Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum Homoploid - Ridley et al., 2008
Rheum L. kultivirane vrste Rhubarb Polygonaceae Interspecijsko hibridno porijeklo Upitno Nejasno Homoploid vezan po roditeljima (tetraploid) - Foust et Marshall, 1991; Kuhl and Deboer, 2008 Hibridi, uključivši: Rheum rhaponticum L., R. rhabarbarum L., R. palmatum L.
Rubus L. spp. Crvena i obična malina, kupina i srodne vrste Rosaceae Alopoliploidno porijeklo interspecijska hibridizacija Potvrđeno Mnogi Poliploid - Alice et al., 2014; Alice et Campbell, 1999
Saccharum spp. Šećerna trska Poaceae Alopoliploidno porijeklo Potvrđeno Saccharum officinarum L. i S. spontaneum L. Poliploid Različito, 2n=10-13x=100-130 Grivet et al., 1995; D'Hont et al., 1996
Secale cereale L. Raž Poaceae Interspecijsko hibridno porijeklo Potvrđeno Neizvjesno (Secale montanum Guss., S. vavilovii Grossh.) Homoploid - Bartos et al., 2008; Korzun et al., 2001; Hillman, 1978; Tang et al., 2011; Salamini et al., 2002
Sechium edule (Jacq.) Sw. Chayote Cucurbitaceae Interspecijska introgresija Upitno Sechium compositum (Donn. Sm.) C. Jeffrey Homoploid - Newstrom, 1991
Setaria italica (L.) P.Beauv. Proso, Sirak lisičji rep Poaceae Interspecijska introgresija Potvrđeno Setaria viridis (L.) P.Beauv. Homoploid - Till-Bottraud et al., 1992
Solanum L. spp. Section Petota Krompiri Solanaceae Interspecijsko hibridno porijeklo, alopoliploidno porijeklo, interspecijska introgresija Potvrđeno Including Solanum tuberosum L., S. ajanhuiri Juz. & Bukasov, S. curtilobum Juz. & Bukasov, S. juzepczukii Bukasov Homoploid and Polyploid - Rodriguez et al., 2010
Solanum lycopersicum L. Paradajz Solanaceae Intraspecijska introgresija, interspecijska introgresija Potvrđeno Solanum lycopersicum var. cerasiforme (Dunal) D.M. Spooner, G.J. Anderson et R.K. Jansen i S. pimpinellifolium L. Homoploid - Blanca et al., 2012; Causse et al., 2013; Rick, 1950
Solanum melongena L. Patlidžan Solanaceae Interspecijsko hibridno porijeklo, interspecijska introgresija, intraspecijska introdukcija Potvrđeno Solanum undatum Lam. i drugi; divlji S. melongena L. (=S. insanum L.) Homoploid - Knapp et al., 2013; Meyer et al., 2012 Hibridno porijeklo nije potvrđeno, ali je dobro dokumentirana.
Solanum muricatum Aiton Pepino dulce Solanaceae Interspecijsko hibridno porijeklo, interspecijska introgresij Vjerovatno Solanum vrste u seriji Caripensia Homoploid - Blanca et al., 2007 Polifiletsko porijeklo i ekkstenzivna odlazeća introgresija sa divljim vrstama.
Spondias purpurea L. Jocote ++Anacardiaceae Interspecijska introgresija Upitno Spondias mombin L. Homoploid - Miller et Schaal, 2005
Theobroma cacao L. Kakao (Trinitario-tip) Malvaceae Intraspecijsko hibridno porijeklo Potvrđeno Theobroma cacao L. 'Forastero' and 'Criollo' Germplasm Homoploid - Yang et al., 2013
Triticum aestivum L. Hljebna pšenica Poaceae Alopoliploidno porijeklo Potvrđeno Triticum turgidum L. (tetraploid) sa Aegilops tauschii Coss. Polyploid (hexaploid) 2n=6x=42 Matsuoka, 2011; Dvorak, 2012
Triticum turgidum L. Tvrda pšenica Poaceae Alopoliploidno porijeklo Potvrđeno Triticum urartu Thumanjan ex Gandilyan i Aegilops speltoides Tausch Poliploid (tetraploid) 2n=4x=28 Dvorak et al., 2012; Matsuoka, 2011; Yamane et Kawahara, 2005
Vaccinium corymbosum L. Highbush Blueberry Ericaceae Interspecijsko porijeklo, interspecijska regresija Upitno Vaccinium tenellum Aiton, V. darrowii Camp, (V. virgatum Aiton, V. angustifolium Aiton) Neizvjesno - Vander Kloet, 1980; Bruederle et al., 1994; Lyrene et al., 2003; Boches et al., 2006 Possible hybrid origin during the Plesitocene
Vanilla tahitensis J.W. Moore Tahićanska vanilija Orchidaceae Alopoliploidno porijeklo Potvrđeno Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews i V. odorata C.Presl Poliploid Različito, 2n=2x(4x)=32(64) Lubinsky et al., 2008
Vitis rotundifolia Michx. Grejpfrut Vitaceae Interspecijska introgresija Potvrđeno Mnoge Vitis spp. Homoploid 2n=2x=38 Reisch et al., 2012; This et al., 2006
Zea mays L. Kukuruz Poaeceae Intraspecijska introgresija Confirmed Divlji Zea mays L. (teosinte, =subsp. parviglumis Iltis & Doebley) Homoploid - Van Heerwaarden et al., 2011; Hufford et al., 2013

[5]

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
  1. ^ Ibrulj S., Haverić S., Haverić A. (2008): Citogenetičke metode – Primjena u medicini . Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB), Sarajevo,ISBN 978-9958-9344-5-2.
  2. ^ Hadžiselimović R. (2005): Bioantropologija – Biodiverzitet recentnog čovjeka. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB), Sarajevo, ISBN 9958-9344-2-6.
  3. ^ a b Rieger R. Michaelis A., Green M. M. (1976): Glossary of genetics and cytogenetics: Classical and molecular. Springer-Verlag, Heidelberg - New York, ISBN 3-540-07668-9; ISBN 0-387-07668-9.
  4. ^ Griffiths, Anthony J. F. (1999). An Introduction to genetic analysis. W.H. Freeman, San Francisco, ISBN 0-7167-3520-2.
  5. ^ Warschefsky E., Penmetsa R. V., Cook D. R., von Wettberg E. J. B. (2014): Back to the wilds: Tapping evolutionary adaptations for resilient crops through systematic hybridization with crop wild relatives. American Journal of Botany, 101 (10): 1791–1800|doi=10.3732/ajb.1400116|pmid=25326621.