Mediteran: Rim

Mediteran kao univerzalan i širok pojam najbolje simbolizira moju životnu filozofiju. Pristupajući Mediteranu odabiremo najprije polazište: obalu ili prizor, luku ili događaj, plovidbu ili priču. Kasnije postaje manje važno odakle smo krenuli, a više dokle smo stigli: što smo i kako smo vidjeli. Ponekad sva mora izgledaju kao jedno, osobito kad se dugo plovi, ponekad je svako od njih drugo more... Granice mu nisu ucrtane ni u prostoru ni u vremenu. Ne vidimo ni kako bismo ih odredili, ni po čemu. Nisu ni gospodarske ni povijesne, ni državne ni nacionalne: nalik su na krug kredom koji se stalno opisuje i briše, koji valovi i vjetrovi, djela i nadahnuća šire i sužavaju. Ovo je napisao Predrag Matvejević, humanista, kozmopolit i moj veliki intelektualni uzor, započinjući svoj veličanstveni "Mediteranski brevijar". A kako Mediteran, tako i ja...

Autor Mediteran od jula 2005. i službeno uređuje stranice bosanske Wikipedije, gdje je i administrator, a surađuje i na projektima njemačke, engleske, talijanske, hrvatske i srpsko-hrvatske Wikipedije. Teme koje ga zanimaju odnose se suvremene bosanske i europske povijesti, geografije i kulturnih veza Mediterana i Europe, s težištem na zemljama Jugoistočne Europe. Ostale teme o kojima je do sad pisao su: južnoslavenske književnosti, zabavna muzika i festivali, identiti Mediterana, uključujući tu tradiciju, stil života, muzičku baštinu, kulinarstvo, estetiku, arhitekturu i prostorno uređenje.

Pregled nekih napisanih i/ili započetih članaka Uredi

Mediteran Uredi

 
Prokurative

Europa Uredi

 
Kontinent

Historija Uredi

Društvo Uredi

 
Gondola

Kultura Uredi

Muzika Uredi

Projekti Uredi

 
Zavičaj

Priznanja Uredi

 
Odlikovanje za doprinos promociji bosanskoga jezika na Wikipediji (EK)
 
Medalja za značajan
doprinos Wikipediji
 
Zahvalnica za rad na projektu "Jedan članak dnevno" (juni '06)
 
Zahvalnica za rad na projektu "Jedan članak dnevno" (juli '06)
  - Pokrajčevo priznanje za vredno delovanje
 
Za cjelokupan izuzetan rad