Kontinentalni prag

Biomi
Suhozemni biomi
Tundra
Tajge/borealne šume
Širokolisne i mješovite šume umjerenih predjela
Četinarske šume umjerenih predjela
Tropske i suptropske vlažne širokolisne šume
Tropske i suptropske suhe širokolisne šume
Tropske i suptropske četinarske šume
Tropske i suptropske travne i žbunaste vegetacije
Travne i žbunaste vegetacije umjerenih predjela
Planinske travne i žbunaste vegetacije
Pustinje i vegetacija sušnih oblasti
Sredozemna vegetacija
Plavljena travna vegetacija
Mangrove
Vodeni biomi
Kontinentalni prag
Obalska zona (litoral) i zona mlata
Riparijska zona
Jezera
Koralni greben
Šume algi
Ledeni pokrivač
Hidrotermalni izvori
Hladni izvori
Zona dna (bentos)
Pelagijska zona (pelagijal)
Neritska zona (sublitoral)
Drugi biomi
Endolitska zona

Kontinentalni prag je dio kontinenta koji je potopljen u područje relativno plitke vode poznate kao pražno more. Veći dio ovih pragova bio je stvoren tokom glacijacija i interglacijalnih razdoblja. Prag koji okružuje otok poznat je kao izolacijski prag.

Kontinentalna margina, između kontinentalnog praga i abisalne ravni, sastoji se od strme kontinentalne padine, okružene ravnim kontinentalnim usponom, u kojem se nakupljaju sedimenti sa kontinenta iznad kaskada niz padinu, kao gomila u podnožju padine. Produžujući do 500 km (310 mi) od padine, sastoji se od gustih sedimenata koje taloži struja zamućenja s praga i padine.[1] Kontinentalni uspon je područje između gradijenta nagiba i kontinentalnog praga.

Prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o pomorskom pravu naziv kontinentalni prag je dobio pravnu definiciju kao protežuće morsko dno uz obale određene zemlje kojoj pripada.

Geografska distribucija

uredi
 
Globalni kontinentalni prag, posvijetljen cijanom

Širina kontinentalnog praga znatno varira – nije neuobičajeno da ga neko područje uopšte nema, posebno tamo gdje prednji rub napredne okeanske ploče zaranja ispod kontinentalne kore u obalnoj subdukcijskoj zoni, poput obale Čilea ili zapadne obale Sumatre. Najveći – Sibirski prag u Arktičkom okeanu – proteže se u širinu do 1500 km. Južno kinesko more nalazi se preko još jednog opsežnog područja kontinentalnog praga, Sundajskog, koji spaja Borneo, Sumatru i Javu na azijsko kopno . Druga poznata vodna tijela koja prelaze kontinentalne pragove su Sjeverno more i Perzijski zaliv. Prosječna širina kontinentalnih pragova je oko 80 km. Dubinapraga također varira, ali uglavnom je ograničena na vodu pliću od 100 m. Nagib praga je obično prilično nizak, reda 0,5°.[2]

Iako se kontinentalni prag tretira kao fiziografska provincija okeana, on nije dio samog korita dubokog okeana, već poplavljenog ruba kontinenta.[3] Pasivna kontinentalna margina poput većine obala Atlantika imaju široke i plitke pragove, načinjene od debelih sedimentnih klinova izvedenih dugotrajnom erozijom susjednog kontinenta. Aktivna kontinentalna margina ima uske, relativno strme pragove, zbog čestih zemljotresa koji prenose sedimente u duboko more.[4][5]

Topografija

uredi
 
Kontinentalni prag (engleski Continental shelf) i okolne opisane strukture (vidi tekst)

Prag se obično završava na mjestu povećanja nagiba [6] (zvanog prekid praga). Morsko dno ispod prekida je kontinentalna padina. Ispod padine je „kontinentalni uspon“, koji se konačno stapa u duboko okeansko dno, abisalnu ravan. Kontinentalna prag i padina dio su kontinentalne margine.

Područje pragova obično se dijeli na „untrašnji “, „srednji“ i „vanjski kontinentalni prag“, svaki sa svojim specifičnom geomorfologijom i biologijom mora. Karakter praga se dramatično mijenja na njegovom prijelomu, gdje započinje kontinentalni nagib. Uz nekoliko izuzetaka, prelom pragova nalazi se na izrazito ujednačenoj dubini od oko 140 m; ovo je vjerovatno obilježje prošlih ledenih doba, kada je nivo mora bio niži nego što je sada.[7]

Kontinentala padina je puno strmija od praga; prosječni ugao je 3°, ali može biti I niži od 1° ili čak 10°.[8] Nagib je često presiječen podmorskim kanjonima. Fizički mehanizmi koji su bili uključeni u formiranje ovih kanjona nisu bili dobro shvaćeni do 1960-ih.[9]

Sedimenti

uredi

Kontinentalni pragovi prekriveni su terigenim (zemljastim) sedimentima; to jest onim koji proizilaze iz erozije kontinenata. Međutim, malo taloga je iz struje rijeka; oko 60–70% sedimenata na svjetskim pragovima predstavlja „reliktni sediment“ koji se taložio tokom posljednjeg ledenog doba, kada je nivo mora bio 100–120 m niži nego sada,[10] Sedimenti obično postaju sve finiji sa udaljenošću od obale; pijesak je ograničen na plitke, valovito uzburkane vode, dok su mulj i gline taloženi u više tihoj, dubokoj vodi daleko od obale. Oni se akumuliraju po 15–40 cm svakog milenija, mnogo brže od dubokomorskih pelagijskih sedimenata.[11]

Morski pragovi

uredi

Morski pragovi se odnose na okeanske vode na kontinentalnom polu. Njihovo kretanje kontroliraju kombinirani uticaji plime, prisiljavanja vjetrom i bočatne vode nastale iz riječnih dotoka (regije utjecaja slatke vode). Ove regije često mogu biti biološki vrlo produktivne zbog miješanja uzrokovanog plitkim vodama i povećanim brzinama struje. Uprkos pokrivanju samo oko 8% Zemljine površine okeana[12], morski pragovi podržavaju 15-20% globalne primarne produkcije.[13].

Dok je Sjeverno more jedan od bolje proučenih morskih pragova [14] nije nužno reprezentativan za sva postojeća mora jer se može naći širok raspon ponašanja. Morskim koritima Indijskok okeana morskim dominiraju glavni riječni sistemi, uključujući Ganges i Ind[15]. Morski pragovi Novog Zelanda su kompliciran jer potopljeni kontinent Zealandija stvara široki plato.[16]. Morski pragovi oko Antarktika i u Arktičkom okeanu su pod uticajem proizvodnje morskog leda i polinija[17]

Postoje dokazi da promjena vjetra, kiše i regionalnih okeanskih struja u zagrijavajućem okeanu imaju utjecaja na neka mora.[18]. Poboljšano prikupljanje podataka putem Integriranog sistema za promatranje okeana u regijama morskih polja omogućuju identifikaciju tih promjena.[19]

Biota

uredi

Kontinentalni pragovi obiluju životom zbog sunčeve svjetlosti koja je dostupna u plitkim vodama, za razliku od biotske pustinje okeana abisalnih ravni. Okruženje pelagijskih vodenih stubova kontinentalnog praga čini neritska zona, a provincija bentoskog (morskog pragsa) je sublitoralna zona.[20] Pragovi čine manje od deset posto okeana, a gruba procjena sugerira da samo oko 30% morskog dna na kontinentalnom dijelu primi dovoljno sunčeve svjetlosti da omogući bentosku fotosintezu.[21] Iako su pragovi obično plodn, ako preovladavaju anoksijski uslovi tokom sedimentacije, naslage mogu tokom geološkog vremena postati izvori za fosilno gorivo.

Ekonomski značaj

uredi

Iako relativno dostupni, kontinentalni pragovi najbolje su shvaćeni dio okeanskog dna. Većina komercijalne eksploatacije iz mora, poput metalnih I nemetalnih ruda i ugljikovodika, odvija se na kontinentalnom polu.[22]

Suverena prava nad njihovim kontinentalnim pragovima do dubine od 100 m ili na udaljenosti na kojoj su dubinu voda dopuštenih za iskorištavanje resursa zahtijevale morske države koje su potpisale Konvenciju o kontinentalnom pragu koju je sastavila UN-ova Međunarodna komisija za pomorsko parvo 1958. godine. Ovo je dijelom supstituiralo Konvenciju UN o pomorskom pravu.[23] kojim je stvorena ekskluzivna ekonomska zona od 200 nautičkih milja, plus prava na kontinentalni prag za države s fizičkim kontinentalnim pragovima koji se protežu izvan te udaljenosti.

Zakonska definicija kontinentalnog praga znatno se razlikuje od geološke definicije. UNCLOS navodi da se proteže do granice kontinentalne margine, ali ne manje od 200 km i ne više od 350 km od početne linije. Tako naseljeni vulkanski otoci, poput Kanara, koji nemaju stvarni kontinentalni prag, iako imaju legalni kontinentalni, dok nenaseljeni otoci nemaju prag.

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
 1. ^ Pinet 39, Gross 45.
 2. ^ Pinet, 37.
 3. ^ Pinet 35–36 .
 4. ^ Pinet 35–36.
 5. ^ Pinet 90–93.
 6. ^ "shelf break – geology". Nepoznati parametar |encyclopedia= zanemaren (pomoć)
 7. ^ Gross 43.
 8. ^ Pinet 36, Gross 43.
 9. ^ Pinet 98, Gross 44.
 10. ^ Pinet 84–86, Gross 43.
 11. ^ Gross 127.
 12. ^ Harris PT, Macmillan-Lawler M, Rupp J, Baker EK. 2014. Geomorphology of the oceans. Marine Geology. 352:4–24.
 13. ^ de Haas, H., van Weering, T.C. and de Stigter, H., 2002. Organic carbon in shelf seas: sinks or sources, processes and products. Continental Shelf Research, 22(5), pp.691-717. https://doi.org/10.1016/S0278-4343(01)00093-0
 14. ^ Guihou, K., Polton, J., Harle, J., Wakelin, S., O'Dea, E. and Holt, J., 2018. Kilometric scale modeling of the North West European shelf seas: exploring the spatial and temporal variability of internal tides. Journal of Geophysical Research: Oceans, 123(1), pp.688-707.
 15. ^ Han, W. and McCreary Jr, J.P., 2001. Modeling salinity distributions in the Indian Ocean. Journal of Geophysical Research: Oceans, 106(C1), pp.859-877.
 16. ^ Stevens, C.L., O’Callaghan, J.M., Chiswell, S.M. and Hadfield, M.G., 2019. Physical oceanography of New Zealand/Aotearoa shelf seas–a review. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, pp.1-40. https://doi.org/10.1080/00288330.2019.1588746
 17. ^ Morley, S.A., Barnes, D.K. and Dunn, M.J., 2018. Predicting which species succeed in climate-forced polar seas. Frontiers in Marine Science, 5, p.507. https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00507
 18. ^ Montero‐Serra, I., Edwards, M. and Genner, M.J., 2015. Warming shelf seas drive the subtropicalization of European pelagic fish communities. Global Change Biology, 21(1), pp.144-153.
 19. ^ O'Callaghan, J., Stevens, C., Roughan, M., Sutton, P., Garrett, S., Giorli, G., Smith, R.O., Currie, K.I., Suanda, S.H., Williams, M. and Bowen, M., 2019. Developing an integrated ocean observing system for New Zealand. Frontiers in Marine Science, 6, p.143. https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00143
 20. ^ Pinet 316-17, 418–19.
 21. ^ Light availability in the coastal ocean: impact on the distribution of benthic photosynthetic organisms and their contribution to primary production - Archive ouverte HAL
 22. ^ Pourret, Olivier; Tuduri, Johann (decembar 2017). "Continental shelves as potential resource of rare earth elements". Scientific Reports. 7 (1): 5857. doi:10.1038/s41598-017-06380-z. ISSN 2045-2322. PMID 28724988.
 23. ^ United Nations (29. 4. 1958). "Treaty Series – Convention on the Continental Shelf, 1958" (PDF). United Nations. Pristupljeno 13. 1. 2016. vol. 499, p. 311.

Bibliografija

uredi

Vanjski linkovi

uredi