International Standard Serial Number

jedinstveni osmocifreni broj koji se koristi za identifikaciju štampanih ili elektronskih periodičnih publikacija
(Preusmjereno sa ISSN (identifikator))

ISSN (engleski: International Standard Serial Number; u prevodu: Međunarodni standardni serijski broj) jest jedinstveni broj dug osam brojki koji se koristi za identifikaciju štampanih ili elektronskih periodičnih publikacija.[1] Žurnali objavljeni u oba medija mogu da imaju dva ISSN broja, print ISSN (p-ISSN) i elektronski ISSN (e-ISSN ili eISSN). ISSN sistem zasnovan je kao ISO međunarodni standard 1971. i objavljen je kao ISO 3297 1975. godine.[2] ISO podkomitet TC 46/SC 9 je odgovoran za standard.

ISSN kodiran u barkodu EAN-13 s varijantom sekvence 0 i izdanjem broj 5.

Format koda Uredi

Format ISSN koda je osmocifreni broj, podijeljen crticom u dva četvorocifrena broja.[1] Zadnja brojka, koja može da bude 0–9 ili X, je brojka za provjeru. Naprimjer, ISSN žurnala Hearing Research je 0378-5955.

Da bi se izračunala brojka za provjeru, koristi se sljedeći algoritam:

Izračuna se suma prvih sedam cifri ISSN broja pomnoženih njihovom pozicijom u broju, brojeći zdesna, drugim riječima 8, 7, 6, 5, 4, 3, i 2:
 
 
 .
Zatim se ona podijeli po modulu sa 11 i utvrdi ostatak.
 .
Ako nema ostatka brojka za provjeru je 0, inače se ostatak oduzme od 11 da bi se dobila brojka za provjeru:
 
brojka za provjeru je 5.
X velikim slovom u cifri za provjeru označava 10.

Također pogledajte Uredi

Reference Uredi

  1. ^ a b What is an ISSN?". ISSN International Center
  2. ^ ISSN International Center. (2008). "ISSN and ISO standards"

Vanjski linkovi Uredi

  • ISSN International Centre