Biomi
Suhozemni biomi
Tundra
Tajge/borealne šume
Širokolisne i mješovite šume umjerenih predjela
Četinarske šume umjerenih predjela
Tropske i suptropske vlažne širokolisne šume
Tropske i suptropske suhe širokolisne šume
Tropske i suptropske četinarske šume
Tropske i suptropske travne i žbunaste vegetacije
Travne i žbunaste vegetacije umjerenih predjela
Planinske travne i žbunaste vegetacije
Pustinje i vegetacija sušnih oblasti
Sredozemna vegetacija
Plavljena travna vegetacija
Mangrove
Vodeni biomi
Kontinentalni prag
Obalska zona (litoral) i zona mlata
Riparijska zona
Jezera
Koralni greben
Šume algi
Ledeni pokrivač
Hidrotermalni izvori
Hladni izvori
Zona dna (bentos)
Pelagijska zona (pelagijal)
Neritska zona (sublitoral)
Drugi biomi
Endolitska zona

Koralni greben je podvodna struktura napravljena od kalcij-karbonata prekrivena koralima. Korali su kolonije sitnih životinja koje se nalaze u morskim vodama koje sadrže malo hranjivih tvari. Većina koralnih grebena je građena od kamenih korala koji se sastoje od polipa koji žive u skupinama. Ovi grebeni najčešće uspijevaju u toplim, plitkim, čistim i osunčanim vodama.

Često nazvani podmorskom prašumom, koralni grebeni su strukture koje formiraju neke od najraznovrsnijih ekosistema na svijetu. Zauzimaju tek 0,1% cijele morske površine na svijetu (to je kao polovina površine Francuske), a ipak u isto vrijeme bivaju domom za 25% svih morskih vrsta.

Lijepi za oči i za mnoge turiste, ovi ekosistemi su zapravo veoma krhki. Jako su osjetljivi na promjenu temperature mora i u velikoj su opasnosti obzirom na klimatske promjene kojima smo svjedoci u sadašnjosti. Kiselost okeana kao i smeće i onečišćenje koje čovjek stvara, predstavlja opasnost za ove grebene. Ukoliko oni jednog dana nestanu, četvrtina današnjih morskih vrsta će ostati bez doma.