Glacijacija

interval u ledenom dobu okarakterisan nižim temperaturama i napredovanjem leda

Glacijacija (za koju se ponekad koristi izraz Glacijalni period, označavajući poseban period određene ere, kao i proces Visokoglacijalne aktivnosti), često nazivana i ledeno doba, je geološki fenomen tokom koga se masovni ledeni pokrov formira u Arktiku i Antarktiku te prodire prema ekvatoru. Isto tako se izraz interglacijal, interglacijalija ili Interglacijalni period, poput današnje ere, koristi za označavanje odsutnosti masovne glacijalije na globalnom nivou, npr. ne-ledeno doba. Interglacijacne epohe su, u pravilu, kraće od glacijalnih. Ona je potaknula u prošlosti preseljenja stanovništva sa kontinenta na kontinent.

Također pogledajte uredi