Dinamički pritisak

U dinamici fluida, dinamički pritisak (oznaka q ili Q, ponekad se i naziva pritisak brzine) je veličina definisana kao:

gdje je (koristeći SI jednice):

= dinamički pritisak u paskalima)
= gustoća fluida u kg/m3 (npr. gustoća zraka)
= brzina fluida u m/s


Fizikalno značenje uredi

Dinamički pritisak je usko vezan sa kinetičkom energijom fluidne čestice, jer su obje veličine proporcionalne masi čestice (preko gustoće, u slučaju dinamičkog pritiska) i kvadratu brzine. Dinamički pritisak je, u stvari, jedan dio u Bernoullijevoj jednačini, koji je, u suštini, jednačina o održanju energije za fluid u kretanju.

Drugi bitan akspekt dinamičkog pritiska je taj da je, kako to dimenzionalna analiza pokazuje, aerodinamički napon koju trpi letjelica koja leti brzinom   je proporcionalna gustoći zraka i kvadratu  , npr. proporcionalna je  . Zbog toga, posmatrajući varijaciju   tokom leta, moguće je odrediti kako će napon varirati, te kada će dostići maksimalnu vrijednost. Tačka maksimalnog aerodinamičkog opterećenja se često označava kao max Q i to je kiritični parametar, na primjer, za letjelicu tokom lansiranja.

Drugi oblici uredi

Ako se promatrani fluid može smatrati idealnim plinom (što je i slučaj kod zraka), dinamički pritisak se može izraziti kao funkcija pritiska fluida i Machovog broja.

Korsteći zakon idealnog plina:

 

definiciju brzine zvuka:

 

i definicije Machovog broja:

 

dinamički pritisak se može napisati kao:

 

gdje je (koristeći SI jedinice):

  = pritisak u paskalima
  = bezdimenzionalni Machov broj
  = gustoća u kg/m3
  = specifična plinska konstanta (287,05 J/(kg·K) za zrak)
  = apsolutna temperatura u kelvinima
  = bezdimenzionalni omjer toplotnog kapaciteta (1,4 za zrak, konstantno)
  = speed in m/s
  = speed of sound in m/s

Drugo, ako bi posmatrali letjelicu pri uzletanju i koritili formulu za gustoću zraka kao funkciju visine (važi samo sa slojeve niže od tropopauze), dinamički pritisak, u vezi sa letjelicom, može se izraziti kao:

 

gdje je (koristeći SI jedinice):

  = dinamički pritisak u paskalima
  = spacecraft's velocity inbrzina letjelice u m/s
  = atmosferski pritisak na površina mora u paskalima
  = molekularna masa suhog zraka (0,0289644 kg/mol)
  = specifična plinska konstanta (287.05 J/(kg·K) )
  = apsolutna temperatura na površini mora u kelvinima
  = pad temprature atomofere (−0,0065 K/m)
  = visina iznad mora u m
  = gravitaciono ubrzanje (9,80665 m/s2)

Također pogledajte uredi

Vanjski linkovi uredi