Fluid je definisan kao supstanca koja se kontinualno deformiše (teče) pod dejstvom tangencijalnog napona, bez obzira koliko je mali njegov intenzitet. Sve tečnosti i svi plinovi su fludi. U fluide se ubrajaju tečnosti, plinovi, plazme i, u nekim slučajevima, plastična čvrsta tijela. Termin "fluid" se često koristi kao sinonim za "tečnost". Ova upotreba može biti pogrešna i čak ponekad neprikladna .

Mehanika kontinuuma
|
Naučnici

Tečnosti formiraju slobodnu površinu (to jest, površinu koju nije formirao spremnik u kojem se tečnost nalazi), dok plinovi to ne čine. Razlika između čvrstih tijela i fluida nije potpuno očita. Razlika se uočava izračunavanjem viskoznosti supstance. Za Silly Putty se može smatrati da se ponaša kao čvrsto tijelo ili kao fluid, u zavisnosti od vremenskog perioda unutar kojeg je posmatran. Međutim, Silly Putty se tačno svrstava u grupu viskoelastičnih fluida.

Fluidi imaju slijedeće osobine:

  • ne opiru se deformaciji, ili se blago opiru istojo (zbog viskoznosti), i
  • imaju mogućnost da teku (također se može reć da imaju sposobnost da poprime oblik spremnika u kojem se nalaze).

Ove osobine su tipično funkcija njihove nemogućnosti da podnose tangencijalni napon u statičkoj ravnoteži.

U zavisnosti od odnosa između tangencijalnog napona i veličine deformacija i njhovih derivacija, fluidi se mogu okarakterisati kao:

  • Newtonov fluidi: gdje je napon direktno proporcionalan velčini deformacije, te
  • Nenewtonov fluidi: gdje je napon proporcionalan veličini deformacije, njegovim većim stepenima i derivacijama.

Ponašanje fluida može se opisati Navier-Stokesovim jednačinama - skupu parcijalnih diferencijalnih jednačina koje su bazirane na:

Proučavanjem fluida bavise mehanika fluida, koja je podijeljena na dinamiku fluida i statiku fluida, u zavisnosti da li se fluid kreće ili ne kreće.

Također pogledajte uredi

Vanjski linkovi uredi