Wikipedia:Citiranje izvora

Citiranje izvora je važno za održavanje kvalitete i neutralne tačke gledišta Wikipedije. Wikipedija ne podržava pisanje vlastitih teorija, već se prevashodno oslanja na citiranje relevantnih izvora i objavljenih radova koji se mogu naći i provjeriti u javnosti ili na internetu.

Citiranje izvora

Izvori se ne moraju citirati za svaku konstataciju postavljenu u članku, ali je neophodno citirati tamo gdje izvor pomaže da se konstatacija bolje razumije, kao i da se održava kvaliteta, neutralnost i naučna vrijednost članka. Do korisnika je da procijeni da li je potrebno citirati izvor. Ukoliko osporavate ili imate sumnju u određenu konstataciju i mislite da bi trebala biti potkrijepljena izvorom, i ako ne znate izvor iz kojeg je konstatacija uzeta, pored konstatacije dodajte šablon:

{{izvor}}

Šablon će na osporenu konstataciju dodati naznaku da je potreban izvor.

Primjer

Organizaciono, tipična se bosanska kuća iz 17. vijeka sastojala od pet elemenata. Tu su spadali: ograda, koja je definirala ulicu, a koja je jasno odvajala privatni od javnog prostora, dvorište, koje je obično bilo obloženo oblim kamenom radi lakšeg održavanja, šadrvan, fontana ili česma kao osnovni dio higijene prije ulaska u kuću, hajat, prizemlje ili poluprivatni prostor gdje se okupljala familija, te divanhan(a), prvi sprat koji je bio privatnog karaktera, a korišten je uglavnom za odmor i uživanje čaršijskog vidika ili pogleda u prirodu.[potreban citat]

Format za citiranje izvora

Wikipedija se pridržava formata po kojem se izvori ubacuju i uvezuju na razne konstatacije u članku. Ipak, ovaj format za postavljanje izvora nije pravilo ove Wikipedije, mada je norma koja bi se trebala slijediti gdje god je moguće. Navođenje izvora na bilo koji drugi način je također prihvatljivo.

Kôd namijenjen za postavljanje izvora se zove "referenca" i izgleda ovako:

<ref name=</nowiki>''ime reference (obično prezime autora)''> ''Prezime autora'', ''Ime autora'' ; ''godina izdavanja'', ''ime izvora'', ''link na izvor na internetu (ako postoji)'' </ref>


Ako želite da isti izvor koristite ponovo u članku, dovoljno je samo da navedete ime reference, tj:

<ref name=</nowiki>''ime reference (obično prezime autora)''


Referenca će automatski biti kopirana u poglavlje, obično nazvano "Reference", u kojem postavite sljedeći šablon:

{{reference}}

Primjer

Organizaciono, tipična se bosanska kuća iz 17. vijeka sastojala od pet elemenata. Tu su spadali: ograda, koja je definirala ulicu, a koja je jasno odvajala privatni od javnog prostora, dvorište, koje je obično bilo obloženo oblim kamenom radi lakšeg održavanja, šadrvan, fontana ili česma kao osnovni dio higijene prije ulaska u kuću, hajat, prizemlje ili poluprivatni prostor gdje se okupljala familija, te divanhan(a), prvi sprat koji je bio privatnog karaktera, a korišten je uglavnom za odmor i uživanje čaršijskog vidika ili pogleda u prirodu. [1]

Izvor

  1. ^ Grabrijan, Dušan; 1958, Bosanska orijentalna arhitektura u Sarajevu - Bosanska arhitektura i put ka moderni