Aerodinamika je nauka koja proučava djelovanje zraka, tekućina i plinova na tijela koja se kroz njih kreću i sile koje se pri tome razvijaju. Rješavanje aerodinamičkih problema uključuje poznavanje i izračun mehanike fluida kao što su brzina, pritisak, gustoća i temperatura u prostoru i vremenu. Razumijevanje vrste strujanja omogućuje izračunavanje sila i momenata sila koje djeluju na izložena tijela.

Aerodinamički tunel
Podmornica
Aerodinamičke površine krila

Aerodinamiku možemo podijeliti na teorijsku i eksperimentalnu.

  • Teorijska aerodinamika zasniva se na zakonima mehanike čvrstih tijela i mehanike fluida.
  • Eksperimentalna aerodinamika zasniva se na ispitivanjima u istraživačkim centrima aerodinamike gdje se u aerodinamičkim tunelima provjeravaju i ispituju sile koje djeluju na modele.

Aerodinamička istraživanja se osim u avijaciji provode u automobilskoj industriji, koriste je jedriličari za predviđanje nastanka sila i momenata sila za uspješno jedrenje i građevinski inženjeri prilikom projektovanja visokih građevina i mostova.

Također pogledajte

uredi