Tečnost ili tekućina jest materija tečnog agregatnog stanja. Među molekulama tečnosti supstance prisutne su privlačne sile. Ako su te privlačne sile bliske vrijednostima kinetičke energije molekula plina, počinje udruživanje molekula supstance u krupnije nakupine čestica (agregate) i tako nastaje prvi kondenzirani oblik materije – tečnost. Tečno agregatno stanje viši je oblik organizacije supstance nego plinovito stanje. Čestice supstance nemaju apsolutnu slobodu individualnog kretanja kao u plinovitom stanju, prazan prostor između čestica plina znatno je smanjen, tako da tečnosti imaju znatno manju stišljivost nego plinovi. Uređenost čestica supstance u tečnom stanju znatno je veća nego kod plinova, ali mogućnost kretanja molekula tečnosti još postoji, tako da tečnosti imaju vlastiti volumen, dok nemaju oblik, nego je on određen oblikom prostora u kojem se tečnost nalazi. S porastom temperature intenzitet kretanja molekula tečnosti postaje sve veći, tako da neke molekule napuštaju tečnost i odlaze u prostor iznad tečnosti, formirajući paru tečnosti. U hemiji se tvari tečnog agregatnog stanja označavaju malim slovom l (engleski: liquid).

Raspored molekula u plinovitom, tečnom i čvrstom stanju

Najrasprostanjenija, najpoznatija, najvažnija i najneophodnija tečnost za čovjeka jest voda. Ona čini oko 70% površine Zemlje, a i oko 65% ljudskog organizma, tako da bez nje ne bi bilo ni života. Među molekulama vode prisutna je vodikova veza.

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi

Vanjski linkovi

uredi