Zakon održanja mase

Zakon održanja mase/materije kaže da će masa zatvorenog sistema ostati konstantna, bez obzira na procese koji se odvijaju unutar sistema. Ekvivalentan iskaz glasi da materija ne može biti stvorena/uništena, ako može biti pretvarana iz jednog oblika u drugi. Ovo implicira da za bilo koji hemijski proces u zatvorenom sistemu, masa reaktanata mora biti jednaka masi produkata. Ovaj zakon je glavna ideja iza prvog zakona termodinamike.

Mehanika kontinuuma
|
Naučnici

Zakon o očuvanju materije (u smislu očuvanja čestica) može se smatrati aproksimativnim zakonom fizike koji važi samo u klasičnom smislu, prije pojave posebne relativnosti i kvantne mehanike. Masa se, općenito, ne održava u otvorenim sistemima, kada različiti oblici energije ulaze u sistem ili izlaze iz sistema. Međutim, zakon održanja mase za zatvorene sisteme, iz pogleda bilo kojeg invercijalnog okvira, nastavlja da važi u modernoj fizici.

Ovaj historijski koncept široko se koristi i mnogim oblastima, kao što su hemija, mehanika i dinamika fluida.

Generalizacija

uredi

Reference

uredi

Također pogledajte

uredi