Wikipedia:Autorska prava

Tekst na Wikipediji je zaštićen autorskim pravima (automatski, prema Bernskoj konvenciji) urednika i saradnika Wikipedije i formalno je licenciran za javnost pod jednom ili više liberalnih licenci. Većina tekstova i mnoge slike na Wikipediji su ko-licencirani pod slobodnom licencom Autorstvo-dijeliti pod istim uvjetima 3.0 nenaznačena (CC BY-SA) i GNU licencom za slobodnu dokumentaciju (GFDL) (neverzionisana, bez nepromjenjivih ili obaveznih dijelova, tekstova sa prednje ili zadnje strane). Određeni tekstovi su unijeti samo pod CC BY-SA ili CC BY-SA kompatibilnom licencom i ne mogu se ponovo koristiti pod GFDL; takvi tekstovi će biti identifikovani u podnožju stranice, u historiji stranice ili na stranici za razgovor članka koji koristi tekst. Svaka slika ima opisnu stranicu koja ukazuje na licencu pod kojom je oslobođena prava ili ukoliko nije oslobođena, obrazloženje pod kojim uvjetima se koristi.

Dozvole koje Wikipedia upotrebljava pruža slobodan pristup našem sadržaju na isti način kao što je slobodan softver slobodno ovlašten. Wikipedijin sadržaj može biti prepisan, izmijenjen, i ponovo raspodijeljen, ali jedino ako je nova verzija dostupna pod istim uslovima drugima i priznaje pisce Wikipedia članka (dovoljno je postaviti direktan link na izvorni članak). Wikipedia članci će zato ostati slobodni pod odgovarajućom licencom zauvijek i moći će ih upotrebljavati bilo ko prihvati neka ograničenja, koja su većinom tu da bi osigurali tu slobodu. Ovaj pojam je poznat kao copyleft za razliku od tipičnih licenci autorskih prava.

U tu svrhu,

  • Dozvoljeno je prepisati, distribuirati i/ili mijenjati Wikipedijin tekst pod uslovima slobodne licence Autorstvo-dijeliti pod istim uvjetima 3.0 nenaznačena i, osim ako drugačije nije naznačeno, GNU licence za slobodnu dokumentaciju (neverzionisana, bez nepromjenjivih ili obaveznih dijelova, tekstova sa prednje ili zadnje strane).
  • Tekst slobodne licence Autorstvo-dijeliti pod istim uvjetima 3.0 nenaznačena je uključen u odjeljak pod nazivom "Wikipedia:Tekst slobodne licence Autorstvo-dijeliti pod istim uvjetima 3.0 nenaznačena".
  • Tekst GNU licence za slobodnu dokumentaciju je uključen u odjeljak pod nazivom "Wikipedia:Tekst GNU licence za slobodnu dokumentaciju".
  • Sadržaj na Wikipediji je podriven odricanjem odgovornosti.

Također pogledajte

uredi