Wikipedia:Relevantnost

Na Wikipediji, relevantnost je kriterij i smjernica kojima se koriste urednici kako bi odlučili da li određena tema zaslužuje svoj članak.

Informacije na Wikipediji moraju biti provjerljive. Ako nije moguće pronaći sekundarni pouzdan izvor o nekoj temi, onda ona ne zaslužuje poseban članak. Wikipedijin koncept značajnosti primjenjuje ovaj osnovni standard kojim se izbjegava neselektivno uključivanje tema. Utvrđivanje značaja ne mora nužno zavisiti od stvari kao što su slava, značaj ili popularnost – iako one mogu povećati prihvatljivost teme koji zadovoljava smjernice objašnjene u nastavku.

Pretpostavlja se da tema zaslužuje članak ako:

 1. Ispunjava smjernice značajnosti objašnjene u nastavku
 2. Nije isključena pod smjernicom "Šta nije Wikipedia"

Ovo nije garancija da će se tema dobiti zaseban članak. Urednici mogu da spoje ili grupišu dvije ili više srodnih tema u jedan članak. Za Wikipedijine smjernice koje se odnose na sadržaj, pogledajte: Neutralno gledište, Provjerljivost, Bez originalnog istraživanja, Šta nije Wikipedia, i Biografije živih osoba.

Ako tema zadovoljava jedan od ovdje opisanih kriterija, relevantna je za Wikipediju. Članak o relevantnoj temi može se izbrisati samo ako postoje drugi važni razlozi. Ako tema ne zadovoljava sljedeće kriterije, to ne mora nužno dovesti do isključenja teme ovog članka, ali tada se moraju navesti drugi valjani argumenti za njezinu relevantnost. Kriteriji relevantnosti stoga su dovoljni, ali ne i nužni uvjeti za enciklopedijsku relevantnost.

Opće smjernice o značajnosti

Ako je tema dobila značajnu pokrivenost u pouzdanim izvorima koji su nezavisni od predmeta, pretpostavlja se da je prikladna za samostalni članak ili listu.

 • "Značajna pokrivenost" bavi se temom direktno i detaljno. Značajna pokrivenost je više od usputnog spomena u izvorima, ali nužno ne mora biti i glavna tema izvornog materijala.
  • Knjiga o historiji IBM-a Roberta Sobela očigledno se bavi o historiji IBM-a i možemo smatrati da je glavna tema knjige o tome.
  • Izjava Martina Walkera, u novinskom članku o Billu Clintonu, da je "u srednjoj školi bio dio džez benda pod nazivom Tri slijepa miša" očigledno je usputni spomen tog benda.
 • "Pouzdanost" znači da je za izvore potreban urednički integritet kako bi se omogućila provjera značajnosti u pouzdanim izvorima. Dostupnost sekundarnih izvora koji pokrivaju predmet dobar je znak da je tema o kojoj se piše značajna.
 • "Izvori"[1] trebali bi biti sekundarni, jer oni pružaju najobjektivniji dokaz o značaju neke teme. Izvori se razlikuju po kvalitetu i koliko podrobno govore o temi, ali se očekuje da neka tema ima više izvora, a ne samo jedan. Referenciranje na primarne izvore generalno nije dozvoljeno. U primarne se izvore ubrajaju stranice socijalnih mreža, web sajtovi, osim ako se s njih uzimaju opće informacije, mada ih generalno treba izbjegavati. Izvori ne moraju biti dostupni online ili samo na bosanskom jeziku.
 • "Nezavisno od predmeta" isključuje radove nekoga ko je povezan sa tim predmetom. Na primjer, oglašavanje, saopštenja za štampu, autobiografije i veb-sajtovi predmeta se ne smatraju nezavisnim i objektivnim.

Uobičajene okolnosti

Samopromocija i publicitet

Samo zato što je nešto objavljeno u pouzdanom izvoru nije dokaz da je predmet značajan. Wikipedia nije promotivni medij. Samopromocije, autobiografije, reklame i većina plaćenih materijala nemaju mjesta na člancima u enciklopediji.

Događaji

Wikipedia nije izvor vijesti. Za zaseban članak potrebno je više od svakodnevnih novinskih izvještaja o jednom događaju ili temi kojim bi utvrdili značajno izvještavanje o nekom predmetu. Na primjer, svakodnevno izvještavanje u novostima, kao što su saopštenja za javnost, saopštenja za štampu, i tabloidno novinarstvo, ne mogu predstavljati značajno spominjanje nekog predmeta. Čak i veliki broj novinskih izvještaja koji ne pružaju kritičku analizu događaja ne smatraju se značajnim izvještavanjem.

Članci koji ne zadovoljavaju smjernice značajnosti

Teme koje ne ispunjavaju ove uslove ne mogu biti zadržane kao zasebni članci. U tim slučajevima stranice se često spajaju sa nekom temom koja je usko povezana sa značajnim člancima ili listama, dok se teme koje nisu značajne obično brišu.

Teme

Osobe

Umrle osobe

Kod davno umrlih osobe najlakše je procijeniti relevantnost kada se relevantni historijski izvještaji mogu koristiti kao dokaz. Konkretno, uključivanje u enciklopediju, univerzalni ili razgovorni leksikon ili priznatu zbirku biografija, podrazumijeva relevantnost osobe. Još jedan neobavezni trag je, da li je po osobi nekoliko puta dato ime ulicama, školama ili drugim javnim objektima.

Žive osobe

Važan pokazatelj relevantnosti žive osobe je da je navedena u priznatom biografskom referentnom djelu. Kao izvor mogu poslužiti sljedeći faktori:

 • Osoba je poznata po svom djelovanju u historijskim, političkim ili drugim događajima;
 • Poznata estradna ličnost (kao što su televizijski i filmski producenti, redatelji, glumci s jednom ili više sporednih uloga u komercijalno plasiranim djelima);
 • Autor, urednik, fotograf, muzičar, slikar, kipar, arhitekt, inženjer ili druga osoba čiji je rad ili postignuće prepoznato kao izvanredno i postalo je trajni dio historije nekog područja;
 • Osoba je poimence istaknuta u više publikacija tijela za zaštitu Ustava ili nekih drugih zakona;
 • Osoba je dokazani nositelj visokog ordena;
 • Priznata je kao Pravednik među narodima;

Muzičari

Kao relevantna osoba koja se bavi muzikom definiše se kao:

 • Vršilac nacionalno ili umjetnički važnih funkcija s rukovodećim funkcijama (pozorišta, opera, orkestar, muzička škola);
 • Dobitnici počasnih priznatih muzičkih zvanja kao što su generalni muzički direktor, univerzitetski muzički direktor, crkveni muzički direktor ili komorni pjevač (važnost umjetničkog postignuća treba biti prepoznatljiva u članku);

Kao i muzičari ili kompozitori i muzičke grupe koje:

 • Imaju digitalni ili fizički album, koji se sastoji od najmanje 5 različitih pjesama i traje 23 minute, a izdao ga je renomirani muzički izdavač ili izdavač;
 • su komponovale ili napisale djelo koje je u notnom obliku objavio poznati muzički izdavač;
 • su više puta nastupali diljem zemlje (turneje, samostalni nastupi na relevantnim festivalima ili smotrama);
 • su više puta učestvovali u nacionalnim radijskim ili televizijskim emisijama;
 • i kojima se raspravlja na istaknuti način (osobni članci) u priznatom stručnom tisku;
 • su bile uspješni učesnici u nacionalno oglašenom takmičenju koje se smatra relevantnim;
 • su napisale nekoliko samostalnih skladbi koje su dokazivo izvodili drugi relevantni umjetnici ili se na poseban način spominju u priznatim stručnim časopisima;

Medijske osobe

Trebalo bi izbjegavati pisanje članaka o medijskim "zvijezdama" raznoraznih TV-emisija, takmičenja u pjevanju i drugih komercijalnih emisija. Također, "YouTuberi" ne zadovoljavaju kriterije za Wikipediju.

Pisci

Pisac ili autor knjige ili pisanog teksta zaslužuje članak na Wikipediji ukoliko:

 • O njemu postoji natuknica u jednoj ili više istovrijednih enciklopedija, leksikona ili sličnih visokovrijednih knjižnih formi;
 • Ako je autor dobio renomiranu književnu nagradu;
 • Ako se neko njegovo djelo koristi u višim vanjskim intelektualnim ili obrazovnim krugovima;
 • Ako je izdao najmanje dvije knjige u regularnoj izdavačkoj kući;
 • Ukoliko je o njemu ili njegovom djelu, objavljen neki kritički osvrt u nekom kvalitetnom časopisu ili mediju, čija je oblast tema i stil autorovog pisanja.

Političari

Političarima ili nosiocima visoki javnih službi, potrebno je da zadovolje slijedeće kriterije:

Međunarodni nivo
Državni nivo
 • Predsjednik države;
 • Predsjednik Vlade;
 • Članovi Vlade;
 • Predstavnici vlasti, koji su izabrani direktnm glasanjem naroda;
 • Državni sekretar ili ekvivalent, zamjenik ministra, voditelj državnog ureda;
 • Voditelj nacionalnog tijela na najvišoj hijerarhijskoj razini u svom području;
 • Sudije Vrhovnog suda;
 • Zastupnik u najvišem zakonodavnom tijelu (zastupnik u nacionalnoj Skupštini), ili ukoliko je skupštinski sistem dvodomni, zastupnik u skupštini drugog doma Parlamenta;
 • nacionalni stranački čelnik enciklopedijski relevantne stranke;
 • nacionalni čelnik mladeži stranke izabrane na izborima u državnom parlamentu;
Poddržavni nivo
 • Predsjednik drugog nivoa federalne jedinice;
 • Predsjednik Vlade drugog nivoa federalne jedinice;
 • Predsjednik Vrhovnog suda drugog nivoa federalne jedinice;
Lokalni nivo

Generalno o lokalnim političarima ne bi trebali postojati članci osim ako ne ispunjavanju neke od kriterija:

 • Osim obavljanja političke funkcije na lokalnom nivou, osoba je značajna u nekom području, koja je od značaja u nekim drugim sferama, koje su na državnom ili međunarodnom nivou: umjetnost, obrazovanje, sport. Taj se kriterij treba potvrditi sekundarnim izvorima, navodima djela ili radnji koje je taj političar u svom životu ostvario.

Naučnici

Naučnik se smatra enciklopedijski relevantnim ako se njegov naučni rad smatra značajnim u predmetnom području. To se uglavnom odnosi na naučnike koji:

 • su stekli zvanje profesora na priznatom univerzitetu, a objavili su nekoliko stručnih, međunarodno priznatih radova;
 • su dobili priznatu naučnu nagradu;
 • su međunarodno priznati po svojim naučnim dostignućima, ili su nositelji visokih dužnosti unutar visokoškolske ustanove (npr. rektori ili predsjednici univerziteta)
 • je prvi opisivač ili davatelj imena grupi organizama ili vrsta (biljke, životinje, bakterije, virusi itd), minerala ili stijena.

U članku treba biti prepoznatljiva važnost istraživačkog rada naučnika. Konkretno, nije dovoljno samo sažeti biografiju istraživača od rođenja preko škole i studija do profesure.

Preduzetnici

Preduzetnik ili vlasnici firmi, koje su svojim značajem, ostvarenim prometom ili udjelom na međunarodnom tržištu poznati u ekonomskim sferama.

Sportisti

Relevantni su sportisti koji u sportu priznatom od strane Globalne asocijacije međunarodnih sportskih federacija (GAISF) u najvišoj takmičarskoj klasi za odrasle:

 • učestvovali na Olimpijskim ili Paraolimpijskim igrama;
 • postigli su vrhunsko mjesto na priznatom, važnom međunarodnom takmičenju / turniru (svjetsko prvenstvo, kontinentalno prvenstvo, itd.) (u slučaju pojedinačnih olimpijskih sportova, svaki plasman na bodovnoj ljestvici Svjetskog kupa računa se kao takav) ili igrali u nacionalnoj ili međunarodnoj profesionalnoj ligi ili učestvovali u uporedivom sistemu profesionalnih takmičenja;
 • bili su prvaci državnog nivoa takmičenja ili su nastupili za reprezentaciji;
 • privukli su veću pozornost nacionalnih medija (npr. doping skandal).

Šahisti

Šahisti (dopisni šah i šah izbliza) su relevantni ako je ispunjen barem jedan uvjet:

 • Igrač je velemajstor ili međunarodni majstor za muškarce ili žene, osvojio je nacionalno pojedinačno prvenstvo (bez naslova za mlade i seniore);
 • osvojio je međunarodno pojedinačno ili ekipno prvenstvo (sa svojim timom) (bez naslova mladih);
 • ima historijsku važnost, što se može dokazati njegovom prisutnošću u šahovskoj literaturi, njegovom historijskim rejtingom ili biografskim unosom u šahovskom rječniku;
 • učestvovao je na nekom od šahovskih turnira s visokom kategorijom.

Treneri

Umjetnici

Umjetnici, koji nisu prisutni u današnje vrijeme, zaslužuju članak, ukoliko je autor ili njegovo djelo uneseno u neku visokovrijednu enciklopediju ili antologiju. Savremeni umjetnik potrebuju sljedeće kriterije:

 • Njegovo djelo predstavio je nacionalno važni i javno dostupni muzej, umjetnička galerija ili nekomercijalni bijenal;
 • Predstavljanje njegovih radova na izložbi za grupu umjetnika ili umjetnika koji se u javnosti percipiraju samo kao grupa, pod uvjetom da nisu samo jednom na izložbi bili objedinjeni pod motom;
 • Postoji opsežna popratna dokumentacija izložbe u obliku knjige ili ilustrirane knjige (katalog izložbe);
 • Odlikovan je nagradom nacionalnog značaja ili nagradom iste vrste;
 • Osobni unos u priznato referentno djelo ili u općoj umjetničkoj enciklopediji;
 • Postoji monografski članak u strukovnom časopisu (časopis o umjetnosti) ili osobna reportaža u feljtonu ili kulturnoj rubrici nacionalnih dnevnih novina, kulturni program i sl;
 • Profesor na državnoj umjetničkoj akademiji ili umjetničkom fakultetu;

Vojna lica

Relevantnim se smatraju pripadnici u rangu generala i admirala. Izuzeci su vojna lica, koja su odlikovana visokim ordenom, ili su zbog svog prijašnjeg ili rada nakon prestanka vojne karijere, po ostalim pravilima relevantnosti, zaslužila članak na Wikipediji.

Vjerski službenici

 • Osobe proglašene svetima ili blaženima;
 • Osnivači i voditelji vjerskih redova i udruga koje djeluju diljem svijeta;
 • Osnivač religijske grupe s više od 200.000 pratitelja;
 • Osobe koje pripadaju enciklopedijski relevantnim, hijerarhijski organiziranim religijama/denominacijama, te osobe koje obnašaju biskupske ili više ili ekvivalentne funkcije (uključujući pomoćne biskupe i kardinale);

U spornom pojedinačnom slučaju mora se provjeriti mogu li se koristiti i kriteriji relevantnosti drugih odjela (npr. za naučnike ili književnike).

Organizacije

Biblioteke

Bolnice

Državne službe

Firme

Orkestri, ansambli, horovi i slične grupe

Ove se grupe smatraju relevantnima ukoliko:

 • se može dokazati višestruko učestvovanje u nacionalnim televizijskim ili radijskim programima;
 • su se uspješno prijavile na nacionalno takmičenje koje se smatra relevantnim;
 • su prisutne u medijima s redovitim nacionalnim nastupima (u zemlji, inozemstvu) ili s natprosječnim brojem regionalnih nastupa;
 • su prisutne u redovitim novinarskim izvješćivanjem u nacionalnim, poznatim medijima:
 • su s posebnom historijskom tradicijom.

Stranke

Političke stranke relevantne su ako ispunjavaju jedan od ovih uvjeta:

 • Stranka je izašla na izbore u većini izbornih jedinica i osvojila jedan ili više mandata na saveznom ili drugom stupnju političke strukture u nekoj državi;
 • Stranka je osvojila jedan ili više mandata na nadnacionalnom nivou - npr. na izborima za Evropski parlament.

Razne organizacije

Obrazovne institucije

Vjerske organizacije

Pozorište

Pozorišne kuće

Pozorišne predstave

Stripovi

Literatura

Knjige

Da bi postojao članak o knjizi, potrebni su slijedeći kriteriji:

 • za autora vrijede kriteriji o relevantnosti;
 • Knjiga ili tekst u nekoj drugoj formi, je izdata u jednoj od standardnih izdavačkih kuća (dakle ne u privatnom izdanju ili tzv, Book-on-Demand)

Osim toga potrebni su i slijedeći kriteriji:

 • O knjizi postoje najmanje dvije iscrpne recenzije u renomiranim feljtonima, književnim časopisima, magazinima ili priznatim kritičarskim tiskovinama;
 • O knjizi postoji najmanje jedan naučni i kvalificirani sekundardni izvor;
 • Knjiga je "klasik" i redoviti dio školske literature ili se koristi u istoj;
 • Knjiga predstavlja novu fazu autora, ojačala je njegov razvoj u literaturi, žanru ili stilu pisanja; Knjiga je za jednu epohu razvojno poznata, bilo po sadržaju, vremenu, žanru ili stilu pisanja.

Ukoliko ovi uvjeti nisu ispunjeni, naslov knjige se može spomenuti u samom članku o autoru.

Književne nagrade

Filmska umjetnost

Filmovi

Film je relevantan za Wikipediju ukoliko ispunjava slijedeće uslove:

 • Film je prikazan u kinu ili nekom relevantnom filmskom festivalu;
 • Film je objavljen na nekom od digitalnih ili drugih medija, te je prisutan na tržištu;
 • Film je prikazan na televiziji.

Informacije o filmovima se mogu naći na Internet Movie Database (IMDb), Filmportal.de, ili Allmovie.com Movie Guide, što nije dovoljan razlog da bi film imao članak na Wikipediji.

Filmski festivali

Glumci, režiseri, scenaristi

Serije

Likovi iz filmske umjetnosti

Građevine

Mediji

Internet

Novine

Radio

Televizija

Također pogledajte

Bilješke

 1. ^ Uključujući ali ne ograničavajući se na novine, knjige i e-knjige, časopise, televizijske i radio dokumentarce, izvještaje vladinih agencija i akademske časopise. U odsustvu višestrukih izvora, potrebno je provjeriti da li izvor odražava neutralno gledište, da je vjerodostojan i posjeduje li dovoljno detalja za sveobuhvatan članak.