Wikipedia:Radovi u javnom domenu

Za kreiranje sadržaja Wikipedija mogu biti korišteni svi radovi koji se nalaze u javnom domenu, i takvi radovi najčešće predstavljaju odličnu polaznu tačku za pisanje Wikipedijinih članaka. Zbog toga navodimo neka pravila o prelasku rada u javni domen, odnosno neke od radova koji mogu biti korišteni bez ograničenja prilikom stvaranja članaka.

Mada svaka zemlja ima svoje zakone o zaštiti autorskih prava koji propisuju dužinu trajanja te zaštite, većina zakona je usklađena bernskom konvencijom, i za rad možemo reći da je u javnom domenu, ako su zadovoljeni sljedeći uslovi

  • Rad je nastao i prvi prut je objavljen prije 1. januara 1923. godine, ili najmanje 95 godina prije 1. januara tekuće godine (kasniji od ova dva datuma je važeći)
  • 1. januara tekuće godine prošlo je najmanje 70 godina od smrti posljednjeg živućeg autora
  • Nijedan potpisnik Bernske konvencije nije usvojio neograničena autorska prava na to djelo
  • Ni zemlje Evropske unije, ni SAD nisu usvojile produžetak trajanja autorskih prava nakon što su uslovi navedeni (ovo mora biti navedeno jer su tačni brojevi pod ostalih tačkama diktirani trenutnim zakonima)

Dodatno, sva djela čiji je autor vlada SAD su u javnom domenu, dok djela čiji su autori vlade Velike Britanije, Kanade, Australije, Irske prelaze u javni domen 50 godina od objavljivanja. Vlada Novog Zelanda svoje radove prebacuje u javni domen sto godina nakon objavljivanja. Zakoni Bosne i Hercegovine navode da autorska prava traju 70 godina pd smrti autora, odnosno posljednjeg od koautora, a ako je autor pravno lice, 70 godina od objavljivanja djela. Izvođačka autorska prava su nešto kraća i traju 50 godina od izvođenja (detalje zakona možete pronaći kod Insituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo. Zakoni Hrvatske i Srbije i Crne Gore su gotovo identični, odnosno poštuju iste rokove kao i zakoni Bosne i Hercegovine.

Molimo vas da u vidu imate ove napomene, i da Wikipediji ne dodajete radove koji se ne nalaze u javnom domenu jer time možete samo nanijeti štetu ovom projektu.

Enciklopedijski i opći izvori uredi

Vlada SAD uredi

  • Većina radova savezne vlade SAD nije podložna Zakonu o zaštiti autorskih prava. Ovo ne vrijedi za vlade pojedinih država. Od posebnog interesa je Knjiga svjetskih činjenica iz koje možete crpiti mnoštvo korisnih informacija o zemljama svijeta.

Vlada Kanade uredi

Drugo uredi

Filozofija, Matematika i prirodne nauke uredi

Astronomija i Astrofizika uredi

Biologija uredi

Klimatologija uredi

Geologija uredi

Matematika uredi

Physics uredi

  • Slobodna Fizika knjige bivšeg profesora sa Yale-a Frank Firk-a u javnom domenu

Medicina uredi