Wikipedia:Uređivački rat

Historija izmjena prikazuje eskalirajući uređivački rat

Uređivački rat, urednički rat ili rat izmjena (engleski: edit war) je naziv koji se na Wikipediji koristi za situaciju u kojoj dva ili više korisnika, koji o nekoj temi imaju različito mišljenje to ispoljavaju učestalim i međusobnim vraćanjem izmjena (uređivanja), umjesto da svoje neslaganje pokušaju riješiti kroz raspravu. Uređivački rat se smatra izuzetno negativnom, odnosno destruktivnom pojavom na Wikipediji, sa obzirom da stvara animozitet između urednika te otežava stvaranje konsenzusa.

Korisnici koji se uključe u uređivačke ratove mogu biti blokirani na Wikipediji.

Šta je rat izmjenama uredi

Wikipedia ohrabruje korisnike da budu odlučni, ali dok se potencijalno kontroverzna izmjena može napraviti da bi se našlo da li je ispravna, može se desiti da je drugi urednik vrati. Ovo može biti početak kruga odlučnost-vraćanje-razgovor. Rat izmjenama se jedino dešava ako se situacija razvije u seriju vraćanja tamo-amo između dviju izmjena. Bez obzira na to, ne mora značiti da se svako vraćanje ili kontroverzno uređivanje smatra ratom izmjena:

Kada vraćate izmjene, budite sigurni da navedete svoje razloge. Ovo se može uraditi u opisu izmjene i/ili na stranici za razgovor. Protivvandalski alati kao Twinkle, Huggle i rollback ne bi se trebali koristiti za vraćanje dobronamjernih izmjena u sporovima oko sadržaja bez adekvatnog opisa izmjene.

Pravilo o tri vraćanja uredi

Urednici koji se uključe u rat izmjenama mogu biti blokirani od uređivanja da bi se spriječila dalja destrukcija. Dok svako ratovanje izmjenama može dovesti do sankcija, postoji pravilo koje se zove pravilo o tri vraćanja (3RR), prekršaj koji često vodi do blokiranja.

Pravilo o tri vraćanja glasi:

Korisnik ne smije izvršiti više od tri vraćanja na jednoj stranici – bilo da se radi o istom ili različitom sadržaju – unutar 24-satnog perioda. Izmjena ili niz uzastopnih izmjena kojima se poništavaju radnje drugih urednika – bilo u potpunosti ili djelimično – računa se kao vraćanje. Kršenje ovog pravila često vodi ka blokadi od najmanje 24 sata. Četvrto vraćanje po isteku 24-satnog perioda može se također smatrati dokazom o ratu izmjenama, posebno ako je ponovljeno ili kombinovano s ostalim sličnim ponašanjem. Pogledati ispod izuzetke.

Pod "stranicom" smatra se bilo koja stranica na Wikipediji, uključujući stranice za razgovor ili prostor za projekte. Pod "vraćanjem" smatra se bilo koja izmjena (ili administrativna akcija) koja poništava akcije bilo kojeg drugog urednika, djelimično ili u potpunosti, bilo da se radi o istom ili različitom sadržaju. Serija uzastopnih ili uzastopno sačuvanih vraćenih izmjena od strane jednog Korisnika, bez intervencije izmjena od drugih korisnika, smatra se jednim vraćanjem.

Pravilo o tri vraćanja broji se po osobi, a ne prema korisničkom nalogu; vraćanja koja se urade korištenjem više računa, a koje koristi jedan korisnik, sabiraju se zajedno. Korisnici koji krše 3RR će obično biti blokirani na 24 sata pri prvom incidentu. Čak iako se ne desi 3RR prekršaj, administrator može i dalje reagovati ako vjeruje da korisnikovo ponašanje dovodi do rata izmjena, te bilo koji korisnik može prijaviti ratovanje izmjenama bilo da se prekrši pravilo 3RR ili ne. Pravilo nije pravo i ne daje dozvolu da se vrati stranica određen broj puta.

Ako urednik prekrši pravilo 3RR greškom, onda treba vratiti svoju zadnju izmjenu. Administratori mogu uzeti u obzir i odlučiti da ne blokiraju u ovim slučajevima – naprimjer ako korisnik nema naviku ratovanja izmjena i istinski želi vratiti svoju grešku.

Ratovanje izmjenama i 3RR prekšraji se ne detektuju automatski. Sačekajte da administrator preuzme akciju, ili preduzmite neke od koraka koji su preporučeni u § Šta uraditi kada vidite ratovanje izmjenama, u sekciji ispod.

Također pogledajte uredi