Wikipedia:Kandidati za brisanje

Arhiva
Arhive

Kandidati za brisanje su oni članci ili slike koji:

  • Duže vrijeme nema nikakav tekst
  • Sadrži komentare koji nemaju veze sa tematikom članka
  • Nema koristi za Wikipediju
  • Koristi se prevashodno za vandalizam
  • Slika ne sadrži dovoljno informacija o porijeklu ili krši pravila korištenja.
  • Članak duže vrijeme stoji nepreveden niti se radi na prijevodu

Ako misite da bi članak trebao biti kandidovan za brisanje prema gore navedenim pravilima dodajte šablon {{brisanje}} i on će dodati upozorenje.

Raspravite članak na stranici za diskusiju.

Samo administratori mogu izbrisati članke te ako ne postoji koncensus u zajednici, da li se članak treba izbrisati ili ne, onda je brisanje članka u diskreciji administratora, da odluči na osnovu utvrđenih pravila. Ako ne postoji utvrđen rok do kada se mora donijeti koncensus o brisanju ili čuvanju članka, ili ako članci nebudu imali relevantne sadržaje, ili preporuke kako da se preprave i naprave upotrebljivim, članci će biti izbrisani. Ovo će se desiti jednom ili dva puta u mjesecu (obično na kraju mjeseca).

Ako se utvrdi da je članak koristan za wikipediju, dodajte odgovarajuće upute (šablone) za dalji rad na članku (U začetku, Preuređivanje, Prijevod)

Napomena: Mnogi članci, iako možda gramatički ili standardno neispravni, se ne moraju brisati ako sugerišu na određenu temu, a o kojoj već postoji članak na ovoj Wikipediji. Umjesto brisanja se mogu samo preusmjeriti na odgovarajući članak. Članke tipa "Dzamija" koji samo preusmjeravaju na članak "Džamija" treba brisati, jer je pravilo da se na Wikipediji na bosanskom jeziku koriste afrikati (slova č, ć, ž, š, đ).