Wikipedia:Korisnički šabloni

Ova stranica je organizirani direktorij korisničkih šablona.

Oni su namijenjeni samo korištenju na korisničkim stranicama. Wikimedija Fondacija ne podržava niti ne odgovara ni za jedan korisnički šablon.

Korisnički šablon je mala kutija koja izgleda ovako.
Korisnički šabloni mogu biti različitih boja.
Šabloni mogu biti sastavljeni od više okvira.

Korisnički šablon je mala obojena kutija koja dozvoljava korisnicima da dodaju male poruke na svojim korisničkim stranicama. To je proširenje za Babel šablone namijenjene za opisivanje poznavanje određenog jezika pojednih korisnika.

Primarni razlog za upotrebu korisničkih šablona i korisničkih kategorija je da pokažu drugim korisnicima za šta se neki korisnik zanima (šta ga interesuje). Uobičajena upotreba korisničkih šablona obuhvata interese, znanja, podatke o korisniku, aktivnost na Wikipediji pa čak i smiješne i zanimljive šablone.

Postavljanje šablona

uredi

Okvir za šablone na korisničkim stranicama kao i kratko uputstvo se nalaze ovdje.

Postojeći korisnički šabloni

uredi

Pogledajte i kategoriju korisničkih šablona

Jezici

uredi

Život

uredi
  • Život, za godine, porodicu i posao.
  • Lokacija, za lokaciju i zemlju stanovanja.
  • Edukacija, za edukaciju, škole i univerzitete.

Politika i vjerovanja

uredi

Interesi i zanimanja

uredi
  • Interesi, za osnovna ljudska interesovanja i zanimanja.
  • Knjige, za omiljena književna djela.
  • Boje, za omiljene boje.
  • Hrana, za omiljenu hranu i pića.
  • Igre, za omiljene igre, društvene i računarske.
  • Mediji,za omiljene radio i video stanice, dnevne časopise itd.
  • Muzika, za muzičke pravce i zanimanja.