Wikipedia:Vandalizam

Vandalizam je neprikladna promjena ili dodatak, brisanje ili mijenjanje sadržaja neporecivo počinjeno s lošim namjerama da se kompromitira kredibilitet enciklopedije. Vandalizam se najčešće sastoji od zamjenjivanja dijelova ili čitavih članaka psovkama, ličnim napadima ili drugim neprilagođenim materijalom. Rad učinjen u dobroj namjeri da se poboljša enciklopedija, čak i ako je potekao od neznanja, nije vandalizam. Činiti vandalizam protivno je pravilima Wikipedije te mora biti otkriven i ispravljen. Ako ne možete sami ispraviti vandalizam, zatražite pomoć od ostalih.

Vandalizam se kažnjava blokiranjem pristupa Wikipediji na bosanskom jeziku na utvrđeno vrijeme prema diskreciji administratora. Administratori su dužni da upozore korisnike koji čine vandalizam prije nego ih blokiraju osim ako se radi o težim prekršajima koji moraju biti hitno spriječeni. Svako odbijanje upozorenja rezultirat će blokiranjem korisnika. Ako korisnik i nakon isteka blokade nastavi vandalizam, kazneno vrijeme blokade bit će povećano.

Šta je vandalizam

Spam vandalizam (nakon 4 upozorenja – 2 dana)

  • Dodavanje neprilagođenih vanjskih linkova radi lične promocije

VandalBot vandalizam (nakon 1 upozorenja – beskonačno)

  • Program ili internet-robot koji pokušava ubaciti veliku količinu komercijalnih članaka

Nedorasli vandalizam (nakon 4 upozorenja – 3 dana)

  • Pisanje grafita

Blesavi vandalizam (nakon 4 upozorenja – 2 dana)

  • Pravljenje ciničnih članaka dodavanje ciničnih komentara ili ismijavanja na postojećim člancima ili zamjenjivanje postojećih članaka ciničnim glupostima.

Podmukli vandalizam (nakon 4 upozorenja – 3 dana)

  • Vandalizam koji se teže vidi. Dodavanje dezinformacija, mijenjanje datuma u cilju mijenjanja značenja članka.

Kazneni vandalizam (bez upozorenja – 1 sedmica)

  • Dodavanje ličnih napada, korištenje nepristojnih korisničkih imena, psovanje

Vandalizam korisničkih stranica (bez upozorenja – 1 sedmica)

  • Napadi na korisničke stranice sa psovkama i nepristojnostima

Slikoviti vandalizam (nakon 4 upozorenja – 1 sedmica)

  • Postavljanje provokativnih slika, ubacivanje političkih parola, pravljenje neprilagođenih animacija

Šablonski vandalizam (zavisno od prekršaja)

  • Dodavanje bilo kojih od gore navedenih vandalizama u formi šablona

Vandalizam kroz premještanje stranica (nakon 4 upozorenja – 3 dana)

  • Premještanje članaka pod naslove s neprilagođenim i beznačajnim imenima

Napomena: Korisnici koji su na Wikipediju došli da šire rasnu, vjersku ili nacionalnu mržnju bit će posebno teško sankcionirani.

Uputstvo

Administratori prilikom blokiranja korisnika trebaju napisati pravilno obrazloženje prema gore navedenim pravilima, šablon na stranicu za razgovor blokiranog korisnika i ispravno trajanje blokiranja. Prije svakog blokiranja pažljivo pogledajte gore navedenu trajnost blokiranja!

Također pogledajte