Wikipedia:Korisničko ime

Pravila stvaranja korisničkih imena objašnjavaju i daju primjere dozvoljenih imena korisnika na Wikipediji.

Korisnička imena koja nisu dozvoljena

  • Korisničko ime ne smije biti suprotno pravilima Wikipedije. Primjer neprihvatljivog korisničkog imena suprotnog ovom pravilu je svaki ponižavajući naziv ili naziv koji omalovažava samog korisnika, npr. budala, kreten, debil, idiot – ovo je samo nekoliko primjera, cijeli popis ponižavajućih ili omalovažavajućih imena je neiscrpan.
  • Korisničko ime ne smije biti riječ koja je povezana sa korisničkim statusima na Wikipediji (Administrator, Birokrat i drugo). Jedini izuzetak je ime Korisnik i njegove izvedenice (jer se taj status ne stiče glasanjem, nego je zagarantiran svakom korisniku, bio on prijavljen ili ne).
  • Korisničko ime ne smije biti komercijalno, ime firme, nekog proizvoda, institucije i sličnog.
  • Korisničko ime ne smije biti zbunjujuće, nerazumljivo ili takvo da ometa rad zajednice.
  • Korisničko ime ne smije biti ime žive poznate/javne osobe, ako ta osoba nije ona sama.
  • Zabranjene su psovke

Korisnička imena koja su dozvoljena

Prije nego se prijavite, razmislite o korisničkom imenu koje želite koristiti. Možete izabrati svoje pravo ime ili nadimak, i jedno i drugo ima svoje prednosti i mane. Mladim korisnicima koji nisu punoljetni se preporučuje korištenje nadimaka koji nemaju veze sa njihovim pravim imenom ili prezimenom..

Budući da navođenje svih neprikladnih imena nema smisla, korisničko ime smije sadržavati slijedeće znakove:

  • 38 znakova proširene latinice (30 znakova abecede + qwxy + 4 prijeglasa äëöü) velikih i malih (76 znakova)
  • Tačka, razmak, crtica srednja i donja (. -_) (76 znakova + 4 = 80 znakova)
  • 10 brojeva (ukupno 90 znakova)

U korisničkom imenu ne bi trebalo biti više od 3 znaka interpunkcije (tačke i crtice), te razmaka (npr. Ivan I. Ivić je prihvatljivo).

Korisnici koji koriste središnji korisnički račun i koji se automatski putem središnje prijave prijavljuju na Wikipediju na bosanskom jeziku, čine izuzetak.

Napomena

Ako Vam ime nije u skladu s ovim pravilom, administratori će vas ili zamoliti da ga promijenite (tj. da izaberete neko prikladnije), ili će blokirati korisničko ime koje je protivno pravilima Wikipedije.

Također pogledajte