Wikipedia:Kategorizacija

Ovaj članak sadrži kategorije koje se koriste u Wikipediji na bosanskom jeziku. Članak služi koordinaciji i boljoj organizaciji postojećih kategorija. Svaki članak na Wikipediji bi trebao da bude u jednoj od glavnih kategorija.

Ova lista je još nedovršena. Kategorije koje nedostaju ubacite u odgovarajuću rubriku.

Osnovne kategorije uredi

Kategorija Osnovne kategorije nije nađena

Bosna i Hercegovina uredi

Matematika, nebiološke prirodne nauke, Tehnologija uredi

Prirodne nauke uredi

Uopćeno - vrste članaka uredi

Interne kategorije - MetaWiki uredi