Wikipedia:Kategorizacija

Ovaj članak sadrži kategorije koje se koriste u Wikipediji na bosanskom jeziku. Članak služi koordinaciji i boljoj organizaciji postojećih kategorija. Svaki članak na Wikipediji bi trebao da bude u jednoj od glavnih kategorija.

Ova lista je još nedovršena. Kategorije koje nedostaju ubacite u odgovarajuću rubriku.

Osnovne kategorije Uredi

Kategorija Osnovne kategorije nije nađena

Bosna i Hercegovina Uredi

Matematika, nebiološke prirodne nauke, Tehnologija Uredi

Prirodne nauke Uredi

Uopćeno - vrste članaka Uredi

Interne kategorije - MetaWiki Uredi