Bosna (zemlja)

historija Bosne u ranom i kasnom srednjem vijeku do 1154.

Bosna u ranom i početku kasnog srednjeg vijeka bila je zemlja koja se prvobitno nalazila u gornjim i srednjim predjelima doline rijeke Bosne.

Bosna
7. vijek – 1154
Prethodnice:
Bizantijsko carstvo
Nasljednice:
Bosanska banovina
Položaj na karti
Glavni i najveći grad
• Uspostavljen u 7. vijeku
• 1154 – prvi Bosanski ban Borić
Zakonodavstvo  

U početku je tom cjelinom upravljao knez, a kasnije i ban, od najmanje 838. godine[1][2][3] kada je zabilježeno prvo spominjanje njenog vladara kneza Ratimira koji je vladao područjem današnje srednje i istočne Bosne i Hercegovine.[1][2]

Nastanak

uredi
Stećci su bili najraniji primjer sredjovjekovne umjetnosti u Bosni

Nakon propasti prvog Avarskog kaganata, uzrokovanog porazom 626. godine u Carigradu, Avari su bili prisiljeni napustiti Balkansko poluostrvo i teritorije pod nominalnim vlašću Bizanta. Od tog trenutka počinje stapanje kulturnih, etničkih i političkih jedinica u nova jezgra poznata u historiji pod imenom sklavinije. U tom procesu sudjeluju novopridošli Južni Slaveni i ilirsko starosjedilačko romanizirano stanovništvo. Prevagu su odnijeli Slaveni, nametnuli svoj jezik i postali vladajući društveni sloj. Bez obzira na broj koji nije bio nikako zanemarljiv, starosjedioci su imali sporednu ulogu, ali su njihove karakteristike ipak ušle u genetske karakteristike novih narodnosno-političkih fenomena.

Slaveni su u 6. vijeku naselili čitav zapadni Balkan, uključujući Bosnu.[4] O upravljanju carstvom (DAI; 949-960) spominje Bosnu (Βοσωνα/Bosona) kao "malu zemlju"[5][6] Historijske i arheološke informacije o ranosrednjovjekovnoj Bosni su oskudne.[7] Prema DAI, u Bosni su postajala dva naseljena grada[7] Katera i Desnik.[8] Katera je identificirana kao Kotorac kod Sarajeva, međutim arheološki bez osnova prema Dejanu Buliću; moguće da je to bio Kotor Varoš (lokalitet Bobac ili Bobos), mada do danas nema ranosrednjovjekovnih nalaza.[7]

Desnik ostaje neidentificiran, ali se smatra da je blizu Dešnja.[7] Utvrđeno je da se srednjovjekovni bosanski politet protezao od sarajevskog polja na jugu do zeničkog polja na sjeveru, a istočna granica je bila dolina Prače prema Drini, zapadna duž doline Lepenice i Lašve.[5] Vjeruje se da je nukleus u kojem se razvila prvobitna bosanska država smješten u Visočkoj dolini.[9][10] Poznato je da je prvi poznati vladar Bosne knez Stjepan Bosanski vladao današnjim područjem sarajevskog i visočkog polja.[11] Mjesto zvano Bosna se spominje u u 17 srednjovjekovnih izvora, a Pavao Anđelić je tu Bosnu definisao naseljem tipa teritorijalne općine.

Nakon smrti srpskog vladara Časlava koji je osvojio Bosnu (otprilike 927-960) Bosna je postala politički nezavisna.[7] Bugarska je na kraju 10. vijeka nakratko pokorila Bosnu, nakon čega je postala dio Bizantijskog carstva.[7] Nakon što je ban Borić sudjelovao u Ugarsko-Bizantskom ratu, bio je priznat od strane Bizantskog carstva, ali je vjerovatno ova vladavina bila samo nominalna (1167-1180). Zbog planinskog terena, Bosna je bila prilično nepristupačna i nije imala razvijene puteve, tako da je lokalna vlastela mogla da nastavi voditi svoju politiku, posebno u dijelu župe Bosna što je obuhvatalo područja Visokog, Zenice, Sutjeske i Vrhbosne.[12] Nakon što je ban Borić preuzeo vlast, to je označilo početak Bosanske banovine, koja će postati de facto nezavisna država kroz većinu svoje historije.[13][14]

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
 1. ^ a b Vego, Marko (1982). "Postanak imena Bosna". Postanak srednjovjekovne bosanske države (jezik: srpskohrvatski). Sarajevo: Svjetlost. str. 18, 25. Pristupljeno 28. 12. 2019. Knez Ratimir bi bio prvi poznati knez na području Bosne kao samostalne oblasti.
 2. ^ a b Hadžijahić, Muhamed (2004). Povijest Bosne u IX i X stoljeću (jezik: srpskohrvatski) (from the original University of Michigan izd.). Sarajevo: Preporod. str. 14, 15, 32, 33, . Pristupljeno 28. 12. 2019. Vladavina Bladinova nasljednika Ratimira može se datirati u 838. godinu.CS1 održavanje: dodatna interpunkcija (link)
 3. ^ Mrgić-Radojčić, Jelena (2002). Donji Kraji: Krajina srednjovekovne Bosne (jezik: srpskohrvatski). Filozofski fakultet. str. 32. ISBN 978-86-80269-59-7. Pristupljeno 26. 11. 2019.
 4. ^ Fine 1991.
 5. ^ a b Kaimakamova i Salamon 2007.
 6. ^ Pejo Ćošković (juli 2000). "Pogledi o povijesti Bosne i crkvi bosanskoj". Journal - Institute of Croatian History (jezik: Croatian). Faculty of Philosophy, Zagreb, FF press. 32–33. ISSN 0353-295X. Pristupljeno 15. 2. 2013. Razlikovanje Bosne od ostalih kasnije stečenih dijelova ostalo je prisutno u titulaturi bosanskih vladara tokom čitavog srednjeg vijeka. Uvažavanje te složenosti bosanskog državnog prostora može pružiti podlogu i pomoći pri razmišljanju o etničkoj i narodnosnoj pripadnosti srednjovjekovnog bosanskog stanovništva. U tijesnoj vezi s tim je postanak i funkcioniranje naziva Bošnjani kojim su u domaćoj izvornoj građi nazivani politički podanici bosanskih vladara od vremena Stjepana II. Kotromanića. Rjeđe su taj naziv Dubrovčani talijanizirali i pisali kao Bosignani.CS1 održavanje: nepoznati jezik (link)
 7. ^ a b c d e f Bulić 2013.
 8. ^ Moravcsik 1967.
 9. ^ Filipović 2002.
 10. ^ Vego 1982.
 11. ^ Teritorijalno širenje imena Bosna u prvim stoljecima razvitka, "Studije o teritorijalnopolitickoj organizaciji srednjovjekovne Bosne", Svjetlost, Sarajevo 1982, 31-34
 12. ^ Fine 1991, str. 17.
 13. ^ Paul Mojzes. Religion and the war in Bosnia. Oxford University Press, 2000, p 22; "Medieval Bosnia was founded as an independent state (Banate) by Ban Kulin (1180-1204).".
 14. ^ Klaić 1994, str. 34, 42, 55, 58, 71, 76, 105, 116, 119, 169, 172, 173, 181, 183, 186, 221, .

Izvori

uredi