Pejo Ćošković

Pejo Ćošković (Domaljevac, 12. april 1952) bosanskohercegovački je medievalista. Završio je Franjevačku gimnaziju u Visokom. Diplomirao je 1978. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je također i magistrirao 1986. godine s radom Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443.-1446. Doktorsku tezu pod naslovom Ustrojstvo "Crkve bosanske" i njezina uloga u XV. stoljeću odbranio je 1988. godine u Beogradu. Postdoktorsko usavršavanje, kao stipendista italijanske vlade, obavio 1989. na Università di Roma, Facoltà di lettere e filosofia, Cattedra di lingue e letteratura serbo-croata.

Radio je u srednjoj školi, Institutu za historiju i Pedagoškoj akademiji u Banjoj Luci. Radi u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža u Zagrebu. Godine 2002. izabran je za docenta, a 2006. za vanrednog profesora na Filozofskom fakultetu u Sarajevu gdje predaje predmete iz historije srednjovjekovne Bosne .

Sa referatima je prisustvovao većem broju međunarodnih i domaćih naučnih skupova. Radove je objavljivao u naučnim časopisima Prilozi Instituta za istoriju, Istorijski zbornik, Croatica christiana periodica, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) i drugim. Napisao je tri knjige kao i veliki broj rasprava, naučnih članaka, priloga i oko 1000 enciklopedijskih natuknica.

Predmeti interesovanja uredi

Historija Bosne u srednjem vijeku, Crkva bosanska, historija Banjalučkog kraja, historija Hrvatske u srednjem vijeku i leksikografija.

Izbor iz bibliografije uredi

Posebna izdanja uredi

 1. Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443.-1446., Banja Luka, 1988.
 2. Susret sa zagubljenom poviješću – područje Bosanske Gradiške u razvijenom srednjem vijeku, Zagreb, 2001.
 3. Crkva bosanska u 15. vijeku, Sarajevo, 2005.[1]; Prikaz, u: [2]

Članci i rasprave uredi

 1. Bosanska Dubica u bosansko-ugarskim odnosima 1398.-1402. godine, Istorijski zbornik 2, Banja Luka, 1981, 43-53.
 2. O gostima 'Crkve bosanske', Istorijski zbornik 4, Banja Luka, 1983, 7-40.
 3. O dolasku Stjepana Tomaša na vlast i njegovom međunarodnom priznanju, Istorijski zbornik 5, Banja Luka, 1985, 7-35.
 4. Banjaluka i pomaganje jajcu 1525. godine, Istorijski zbornik 8, Banja Luka, 1987, 13-36.
 5. Maglovita stoljeća (Tragom najstarijeg poznatog spomena Banjaluke), Glas 44/4950, Banja Luka 14.-15.02. 1987, 6.
 6. Bosanski krstjani u ocima svojih kršcanskih suvremenika, Nastava povijesti III/4, Zagreb, 1988, 188-191.
 7. Tomašev progon sljedbenika Crkve bosanske 1459., Migracije i Bosna i Hercegovina, Sarajevo, 1990, 43-50.
 8. Od najstarijih vremena do 1527. godine, “Banjaluka”, Institut za istoriju, Banja Luka 1990, 7-29.
 9. Krstjanin Vlatko Tumurlić i njegovo doba (1403.-1423.), Croatica christiana periodica 35, Zagreb, 1995, 1-54.
 10. Veliki knez bosanski Tvrtko Borovinić, Croatica christiana periodica 37, Zagreb, 1996, 57-81.
 11. Bosansko-ugarski odnosi u širem kontekstu politickih gibanja u 10. vijeku, "Bosna i Hercegovina i svijet", Institut za istoriju, Sarajevo, 1996, 11-37.
 12. Neproslavljena 500. obljetnica. Prilog pola stoljeća dugoj povijesti Banje Luke, Hrvatska misao 1, Sarajevo, 1997, 24-38.
 13. Pogledi o povijesti Bosne i Crkvvi bosanskoj, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 32-33, Zagreb 1999-2000. [3]
 14. Ustrojstvo Crkve bosanske, Zbornik radova o fra Anđelu Zvizdoviću, Sarajevo-Fojnica, 2000, 61-83.
 15. Bosna na prijelomu stoljeća i potvrda državnih granica 1406., Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu 31, Sarajevo, 2002, 57-81.
 16. Četvrt stoljeća historiografije o Crkvi bosanskoj, Posebna izdanja ANUBiH CXX, Odjeljenje društvenih nauka 36, Sarajevo, 2003, 31-54.
 17. Interpretacija Kniewaldova kritičkog izdanja bilinopoljske izjave, Prilozi Instituta za istoriju 32, Sarajevo, 2003, 75-117.


Literatura uredi

 • Redakcija, “Dr Pejo Ćošković”, Istorijski zbornik, 10, Banjaluka, 1989, 249-251.
 • Rade Mihaljčić, “Ћошковић Пејо”, Енциклопедија српске историографије, Knowledge, Београд, 1997, 690.
 • Pejo Ćošković, „Spomenica 60. godišnjice Filozofskog fakulteta u Sarajevu (1950–2010)“, Filozofski fakultet, Sarajevo 2010, 135-1366.
 • Pejo Ćošković, [4]