Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija)

Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) je časopis koji izdaje Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Radovi predstavljaju naučni i stručni časopis iz oblasti historije, historije umjetnosti i arheologije. Časopis sadrži prije svega izvorne, stručne i pregledne radove nastavnika, saradnika i studenata Odsjeka za historiju, Katedre za Historiju umjetnosti i Katedre za Arheologiju. Pored toga sadrži i radove i priloge iz navedenih struka i od saradnika iz srodnih institucija izvan Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Konceptualno se sastoji od nekoliko rubrika u kojima su izloženi članci, rasprave te prikazi i osvrti. Obično su brojevi posvećeni ranije preminulim zaslužnim djelatnicima Odsjeka, kojima se posvećuje nekoliko tekstova. Radove izdaje Filozofski fakultet u Sarajevu, a izvršni urednik radova je dekan Fakulteta. Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) dostupni su u elektronskoj formi na stranici Filozofskog fakulteta u Sarajevu. (www.ff-eizdavastvo.ba).

Radovi knjiga XVI/1 (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija)

uredi

Prvi broj časopisa objavljen je 2010. Urednica je prof. dr. Vesna Mušeta-Aščerić, sekretar redakcije mr. Emir O. Filipović, dok su redakciju i redakcioni odbor uglavnom sačinjavali uposleni na Odsjeku. Ovaj broj Radova posvećen je povodom 60-godišnjice rođenja i 10-godišnjice smrti prof. dr. Ibrahima Tepića (1947–1997).

Prvi dio Radova predstavljaju izlaganja sa Okruglog stola "Ibrahim Tepić - život i djelo", održanog 27. novembra 2007. godine. Objavljena su izlaganja:

 • Srebren Dizdar ("Obraćanje na skupu povodom obilježavanja deset godina od smrti prof. dr. Ibrahima Tepića, Sarajevo, 27. 11. 2007. godine"),
 • Vesna Mušeta-Aščerić ("Prof. dr. Ibrahim Tepić (1947-1997)"),
 • Zijad Šehić ("Bibliografija radova prof. dr. Ibrahima Tepića" i "Ibrahim Tepić – Trgovina Bosne i Hercegovine od 1856. do 1875. godine"),
 • Husnija Kamberović ("Osvrt na knjigu Ibrahima Tepića “Bosna i Hercegovina u ruskim izvorima 1856-1878"),
 • Ismet Dizdarević ("Vrijedno i jedinstveno historiografsko djelo (Ibrahim Tepić: Bosna i Hercegovina u ruskim izvorima 1856-1878,Veselin Masleša, Sarajevo, 1989"),
 • Edin Radušić ("Osvrt na zbirke izvora “Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия”),
 • Fahd Kasumović ("Doprinos prof. dr. Ibrahima Tepića izučavanju socijalne i ekonomske historije Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću"),
 • Amila Kasumović ("Vojno-politički i kulturološki aspekt bosansko-hercegovačke historije pred kraj osmanske uprave: ruski kontekst i interpretacija prof. dr. Ibrahima Tepića") i
 • Emir O. Filipović ("Povijesni atlas Bosne i Hercegovine").

Drugi dio časopisa odnosi se na Članke i rasprave čiji su autori uglavnom nastavnici i saradnici Odsjeka za historiju, Katedre za Historiju umjetnosti, ali i kolege sa Instituta za istoriju i Orijentalnog instituta u Sarajevu, ili pak oni koji su studiranjem ili na neki drugi način vezani za Odsjek za historiju. To su radovi:

 • Enver Imamović ("Arheološka topografija Donje Neretve prethistorijskog i antičkog doba"),
 • Salmedin Mesihović("Dezitijati u rimskoj armiji" i "Značenje željeznih mačeva u procesu razvitka ljudske kulture"),
 • Adnan Busuladžić ("Prilog poznavanju starokršćanskih svjetiljki iz zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine"),
 • Pejo Ćošković ("Četvrt stoljeća historiografije o Crkvi bosanskoj"),
 • Esad Kurtović ("Bišće i Blagaj u doba vojvode Sandalja Hranića Kosače"),
 • Aladin Husić ("O imamskoj službi u tvrđavama Bosanskog sandžaka u 15. i prvoj polovini 16. stoljeća"),
 • Emir O. Filipović ("Lajos Thalloczy i bosanska heraldika"),
 • Elma Korić ("Sedam godina u Bosni: Mustafa Ali (1570-1577)"),
 • Arifa Isaković ("Bihaćka krajina u historiografskoj literaturi (16-18. stoljeće)"),
 • Haris Dervišević ("Zaboravljena baština: Mustafa Sin Omera Mostarac, kaligraf 18. stoljeća"),
 • Elvira Bijedić ("Uber die Falle von “Vampirismus” in den Balkangebieten des Osmanischen Reiches"),
 • Adnan Kadrić ("Jedna pjesma na osmanskom turskom jeziku o pobjedi Husein-kapetana Gradaščevića na Kosovu polju 1247. h.g / 1831. godine"),
 • Edin Radušić ("Uloga Velike Britanije u promjeni državno-pravnog statusa Bosne i Hercegovine 1878. godine"),
 • Zijad Šehić ("Smrt Socijalističke federativne republike Jugoslavije i bosanska tragedija"),
 • Mesud Šadinlija ("Počasni nazivi – kolektivna ratna priznanja u Armiji Republike Bosne i Hercegovine").

U rubrici "Historijska građa" prezentirana je knjiga Johanna von Asbotha "Život i življenje u Sarajevu" u prijevodu prof. dr. Zijada Šehića. u ovom broju časopisa date su i biografije nekadašnjih profesora na Odsjeku za historiju prof.dr. Ibrahima Karabegovića, dr. Ahmeda Aličića, dr. Dževada Juzbašića, prof. dr. Ibrahima Karabegovića i prof. dr. Envera Imamovića. U rubrici "Prikazi i osvrti" nalazi se 15 prikaza novije historiografske produkcije.

Radovi knjiga XVI/2 (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija)

uredi

Drugi broj Radova Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), objavljen je 2012. Urednik je prof. dr. Esad Kurtović, a sekretar mr. Emir O. Filipović. Sastoji se od uobičajenih rubrika sa radovima saradnika, prije svega historičara, historičara umjetnosti i arheologa. Među prilozima su rezultati dva okrugla stola organizirana na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Ovaj broj Radova je posvećen nedavno preminulom prof. dr. Ilijasu Hadžibegoviću (1938–2010), u čiju čast je 27. aprila 2011. godine održan Okrugli stol "Ilijas Hadžibegović - čovjek, naučnik, pedagog". Izlaganja prezentirana na ovom skupu su:

 • Salih Fočo ("Obraćanje na otvaranju Okruglog stola Iljas Hadžibegović – čovjek, naučnik, pedagog"),
 • Edin Radušić ("Iljas Hadžibegović – Historičar socijalne historije"
 • Edin Radušić, "Bibliografija prof. dr. Iljasa Hadžibegovića"),
 • Dževad Juzbašić ("Iljas Hadžibegović i njegovo razumijevanje istorije Bosne i Hercegovine austrougarskog razdoblja"),
 • Zijad Šehić ("Angažman prof. dr. Iljasa Hadžibegovića na pisanju sinteza historije Bosne i Hercegovine XIX i XX stoljeća"),
 • Budimir Miličić ("Naučni lik prof. dr. Iljasa Hadžibegovića kao istoričara socijalne i političke istorije radničke klase Bosne i Hercegovine do 1919. godine"),
 • Seka Brkljača ("Iljas Hadžibegović i istorija gradova u Bosni i Hercegovini"),
 • Amila Kasumović ("Ritam doseljavanja i socijalna struktura doseljenika u Bosni i Hercegovini prema radovima prof. dr. Iljasa Hadžibegovića"),
 • Hana Younis ("Nijemi svjedoci postojanja – Privatna zbirka prof. dr. Iljasa Hadžibegovića"),
 • Husnija Kamberović ("Iljas Hadžibegović kao direktor Instituta za istoriju (1987–1990)"),
 • Ibrahim Karabegović ("Kratak osvrt na višegodišnje druženje i naučnu saradnju sa rahmetli Iljasom Hadžibegovićem"),
 • Vera Katz ("Prof. dr. Iljas Hadžibegović – Učitelj i prijatelj"),
 • Ladislav Hladky ("Nekoliko sjećanja češkog povjesničara na profesora Iljasa Hadžibegovića"),*
 • Aydın Babuna ("Professor Hadžibegović and I"),
 • Amir Duranović ("Iljas Hadžibegović – profesor").

U Radovima je objavljeno i 13 radova učesnika Okruglog stola "Nastava historije u školama u Bosni i Hercegovini", održanog 12. maja 2012. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Nastavnici osnovnih i srednjih škola te fakulteta iz oblasti historije donijeli su zaključke o tretiranju historije u obrazovanju u BiH.

Rubrika "Članci i rasprave" donosi pristupe čiji su autori:

 • Esad Kurtović ("Iz historije odgoja i obrazovanja u Dubrovniku i dubrovačkom zaleđu (Učenje dobrih običaja, manira i pismenosti)"),
 • Marjan Drmač ("Veliki knez bosanski Radoje i dilema oko njegovog stećka"),
 • Zijad Halilović ("Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u zaseoku Raonići, Kaoštice, Višegrad"),
 • Emir O. Filipović ("Boravak bosanskog kralja Tvrtka II Tvrtkovića u Beču tokom 1435. godine"),
 • Mirza Hasan Ćeman ("O jednom mezaru u Ferhad-begovoj džamiji u Tešnju"
 • Mirza Hasan Ćeman, "Projekt zgrade Muslimanske trgovačke i poljodjelske banke u Tešnju arhitekte Josipa Vancaša"),
 • Haris Dervišević ("Kaligrafija Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu (1885-2002)"),
 • Aleksandar Šarac ("Bosna i Hercegovina u turističkim vodičima na njemačkom jeziku od 1878. do 1918. godine"),
 • Asja Mandić ("Otto Wagner’s Role as a Professor in the History of Modern Architecture"),
 • Amir Duranović ("Gračanica 1966. godine: Odjeci IV sjednice Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije"),
 • Zijad Šehić ("Republika Bosna i Hercegovina i međunarodna diplomatija 1993. godine").

Rubrika "Prikazi, recenzije i osvrti" donosi 19 osvrta na najnovija djela historiografske produkcije, dok rubrika "Aktivnosti Odsjeka za historiju" sadrži izvještaje sa obilježavanja 60. godišnjice Odsjeka, o radu Društva za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, o Dijalogu četvrtkom u devetnaest i sa promocije Monografije "Bosna i hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918".

U rubrici "In memoriam" objavljeni su posljednji pozdravi trojici velikih historičara, Simi Ćirkoviću, Ibrahimu Karabegoviću i Bogumilu Hrabaku.

Također, kao poseban dodatak objavljen je spisak Diplomiranih studenata Prvog (trogodišnjeg) i drugog (petogodišnjeg) ciklusa po bolonjskom sistemu školovanja na Odsjeku za historiju, Katedri za Historiju umjetnosti i Katedri za Arheologiju (2008–2011).

Radovi knjiga XVII/3 (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija)

uredi

Treći broj Radova Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), objavljen je 2014. Urednik je prof. dr. Esad Kurtović, a sekretar mr. Emir O. Filipović. Sastoji se od uobičajenih rubrika sa radovima saradnika: historičara, historičara umjetnosti i arheologa. Među prilozima su rezultati okruglog stola organiziranog na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Po uobičajenoj tradiciji posvećivanja svojih izdanja istaknutim djelatnicima Odsjeka za historiju ovaj broj Radova je posvećen nedavno preminulom prof. dr. Ibrahimu Karabegoviću (1931–2011). Sadržaj Radova XVII/3, Sarajevo 2014: Poslije uobičajenog uvoda (Riječ redakcije) dat je rad posvećen prof. dr Ibrahimu Karabegoviću.

 • Amila Kasumović, Životni put prof. dr. Ibrahima Karabegovića (5. juni 1931 – 27. august 2011)

Centralni dio Radova obuhvataju rezultati sa okruglog stola Žene u srednjovjekovnoj Bosni održanog 29. novembra 2012. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu a u organizaciji Društva za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije.

Okrugli stol Žene u srednjovjekovnoj Bosni:

 • Pejo Ćošković, Krstjanice, bosanske redovnice, u očima suvremenika
 • Elmedina Duranović, Žene iz Bosne na tržištu roblja u Dubrovniku 1279-1301
 • Enes Dedić, Učestalost ženskih imena u srednjovjekovnoj Bosni
 • Narcisa Semić, Predstava žena na stećcima u srednjovjekovnoj Bosni
 • Slaven Tadić, Nakit i nošnja žena u srednjovjekovnoj Bosni
 • Irfan Teskeredžić, Dvorske dame u srednjovjekovnoj Bosni
 • Nedim Rabić, Maria ...von Bosnien, bosanska vojvotkinja – njemačka grofica
 • Amer Sulejmanagić, “Anna de Bosna, de regno Dalmacie” – Ana od Švidnice (1339-1362)
 • Dženan Dautović, Bosansko-ugarski odnosi kroz prizmu brakaLudovika I Velikog i Elizabete, kćerke Stjepana II Kotromanića
 • Amer Dardagan, O bugarskim princezama na bosanskomdvoru sa posebnim osvrtom na kraljicu Doroteju
 • Emir O. Filipović, Kćerka i unuk bosanskog vladara? Prilog prosopografiji i heraldici Kotromanića
 • Marjan Drmač, Kraljevske svadbene svečanosti u srednjovjekovnoj Bosni
 • Husein Sejko Mekanović, Portret i nadgrobna ploča bosanske kraljice Katarine Kotromanić (1425-1478) u Rimu
 • Senja Mahinić, Životni put posljednje bosanske kraljice Mare, nakon propasti Bosanskog kraljevstva
 • Semir Hambo, Samostalnost u poslovnoj inicijativi dvije bosanske vojvotkinje: Jelena Hranić i Jelena Nelipčić
 • Esad Kurtović, Najmljeno dojenje i odgoj napuštene djece u Dubrovniku i dubrovačkom zaleđu u razvijenom srednjem vijeku
 • Dževad DrinoBenjamina Londrc, Posebnost pravnog položaja žene u bosanskom srednjovjekovlju

U rubrici Članci i rasprave zastupljeni su radovi:

 • Amra Šačić, Mithraism in the territory of today’s Herzegovina
 • Edin Veletovac, Kasnoantičke bazilike u Bosni i Hercegovini
 • Esad Kurtović, Vlasi Pilatovci
 • Amila Kasumović, Čovjek iz sjene: Eugen Sladović pl. Sladoevički
 • Mitsutoshi Inaba, Obitelj u modernoj Bosni i Hercegovini iz perspektive pedagogije Herberta Spencera
 • Amir Kliko, Prilog proučavanju stradanja Bošnjaka i Hrvata Prijedora 1992
 • Mesud Šadinlija, Prsten za glavu aždaje: Sarajevo u strateškim ciljevima Republike Srpske 1992-1995

Prikazi, recenzije i osvrti:

 • Ivana Božić, Veljko Paškvalin, Antički sepulkralni spomenici s područja Bosne i Hercegovine, ANUBiH, Djela, Knj. LXXXIII, Centar za balkanološka ispitivanja, Knj. 9, Sarajevo, 2012, 543 str
 • Dženan Brigić, Salmedin Mesihović, Rimski vuk i ilirska zmija. Posljednja borba, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2011, 495 str
 • Edin Veletovac, Нада Зечевић, Византија и Готи на Балкану у IV i V веку, Византолошки институт САНУ, Посебна издања, књ. 26, Београд, 2002, 220 str
 • Midhat Dizdarević, Емина Зечевић, Мраморје. Стећци у западној Србији, Српско археолошко друштво, Посебна издања 3, Београд, 2005, 224 str
 • Midhat Dizdarević, Емина Зечевић, Накит Новог Брда – из Археолошке збирке позног средњег века / Jewelry from Novo Brdo – From the Archaeological Collection of the Late Middle Ages, Народни музеј у Београду, Београд, 2006, 301 str
 • Senja Mahinić, Esad Kurtović, Vlasi Bobani, Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, Posebna izdanja, knj. I, sv. 1, Sarajevo, 2012, 162 str
 • Emir O. Filipović, Jagoda Jurić-Kappel, Bosnien im Spiegel alterer Schriften. Philologisch-linguistische Studien | Bosna u ogledalu starije pismenosti. Filološko-lingvističke studije, Liaunigg, Wien, 2013, str. 172
 • Enes Dedić, Zrinka Pešorda Vardić, U predvorju vlasti. Dubrovački antunini u kasnom srednjem vijeku, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku – Hrvatski institut za povijest, Zagreb-Dubrovnik, 2012, 240 str
 • Irfan Teskeredžić, Dubravko Lovrenović, Bosanska kvadratura kruga, Synopsis, Sarajevo – Zagreb, 2012, 495 str
 • Enes Dedić, Nenad Vekarić, Vlastela grada Dubrovnika, Svezak 1: Korijeni, struktura i razvoj dubrovačkog plemstva, Svezak 2: Vlasteoski rodovi (A-L), Svezak 3: Vlasteoski rodovi (M-Z), Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice, Knjiga 17, Svezak 1-3, Zagreb-Dubrovnik, 2011-2012, 352, 336, 384 str
 • Enes Dedić, Zbornik radova: Stjepan Tomašević (1461.-1463.) – slom srednjovjekovnog Bosanskog kraljevstva, ur. Ante Birin, Hrvatski institut za povijest – Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, Zagreb – Sarajevo, 2013, 294 str
 • Nedim Rabić, Miroslav Palameta – Miro Raguž – Marinko Šutalo, Tajna Boljuni | The Mystery of Boljuni, Stolac, 2012, 170 str
 • Зоран Ракић, Љиљана Шево, Црква Рођења светог Јована Претече у Стоном Београду, Арт принт, Бања Лука ,2011, 254 стр
 • Lorens Kugić, Mustafa Spahić – Osman Lavić, Reis Mehmed Teufik efendija Azabagić, Dobra knjiga, Sarajevo, 2013, 280 str
 • Lorens Kugić, Bosna i Hercegovina 1941: novi pogledi (Zbornik radova), Institut za istoriju, Posebna izdanja, Knjiga 9, Sarajevo, 2012, 259 str
 • Sanja Gladanac, Davor Kovačić, Redarstveno-obavještajni sustav Nezavisne Države Hrvatske od 1941. do 1945. godine, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2009, 328 str
 • Mitsutoshi Inaba, Stefan Willer – Sigrid Weigel – Bernhard Jussen (Hg.), Erbe Ubertragungskonzepte zwischen Natur und Kultur, Suhrkamp, Berlin, 2013, 274 str
 • Enes Dedić, Pedeset godina Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 1963. – 2013. (istorijat i bibliografija izdanja), ur. Dževad Juzbašić, prir. Melisa Forić – Minela Đelmo, ANUBiH CBI, Sarajevo, 2013, 170 str
 • Nedim Rabić, Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, br. 6, Zagreb – Samobor, 2010, 271 str
 • Dženan Dautović, Иницијал – Часопис за средњовековне студије, knj. 1, Centar za napredne srednjovjekovne studije, Beograd, 2013, 348 str

Aktivnosti Odsjeka za historiju

 • Kemal Abdić, Okrugli stol “Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta”, Filozofski fakultet u Sarajevu, 7. maj 2013. godine * Dženan Dautović, Šesta bijenalna konvencija Asocijacije za izučavanje perzijaniziranih društava (Sixth Biennial Convention of Persianate Societies), Sarajevo, 1 – 6. septembar 2013. godine
 • Dženan Dautović, Izvještaj o radu Društva za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije za 2012. i 2013. godinu
 • Dženan Dautović, Okrugli stol “Žene u srednjovjekovnoj Bosni”, Filozofski fakultet u Sarajevu, 29. novembar 2012. godine
 • Dženan Dautović, Obilježavanje 550 godina od pada srednjovjekovnog Bosanskog kraljevstva (1463 – 2013)
 • Amila Kasumović, Znanstveni skup “Nijemci u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini – Nova istraživanja i perspektive | Die Deutschen in Kroatien und Bosnien und Herzegowina – Neue Forschungen und Perspektiven”, Filozofski fakultet u Sarajevu, 4-5. oktobar 2013. godine

In memoriam

Diplomirani studenti Prvog i Drugog ciklusa po Bolonjskom sistemu studiranja na Odsjeku za historiju, Katedri Historija umjetnosti i Katedri Arheologija (2012-2013)

Na kraju časopisa dati su: Spisak suradnika i Upute autorima za oblikovanje priloga

Radovi knjiga 4 (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija)

uredi

Četvrti broj Radova Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), objavljen je 2016. Urednik je prof. dr. Esad Kurtović, a sekretar doc. dr. Emir O. Filipović. Sastoji se od uobičajenih rubrika sa radovima saradnika: historičara, historičara umjetnosti i arheologa. Ovaj broj Radova je posvećen nedavno preminulom profesoru Ahmedu S. Aličiću (1934–2014). Sadržaj Radova 4, Sarajevo 2016: Poslije uobičajenog uvoda (Riječ redakcije) dati su radovi posvećeni profesoru Ahmedu S. Aličiću:

Dva rada posvećena su Orijentalnom institutu i Zemaljskommuzeju Bosne i Hercegovine:

 • Aladin Husić, Orijentalni institut 2000-2015. (u povodu 65 godina postojanja i rada)
 • Adnan Busuladžić, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine i njegovo ponovno otvaranje u jesen 2015. godine – jedno svjedočenje

U rubrici Članci i rasprave dati su sljedeći radovi:

 • Sanda Hasagić, Deukalionov potop kao historijski izvor
 • Snježana Vasilj, Žujina gradina u Boljunima kod Stoca – kameni grad na rudistnim vapnencima
 • Edin Bujak, Arheološka istraživanja srednjovjekovnih nekropola u Kopošićima kod Ilijaša i Divičanima kod Jajca, te popis stećaka na području Hadžića
 • Esad Kurtović, Prvi spomeni Višegrada i Kuknja u srednjem vijeku
 • Azra Gadžo Kasumović, Sudski sporovi oko vakufa carskog kzlarage Mustafe
 • Jonathan Bloom M.Sheila S. Blair, Osmanska umjetnost
 • Љиљана Шево, О градитељима православних цркава у Босни и Херцеговини у вријеме аустро-угарске управе
 • Muhamed Nametak, Uloga banaka u privrednom razvoju Bosne i Hercegovine za vrijeme austro-ugarske uprave 1878-1918
 • Aida Abadžić Hodžić, Selman Selmanagić i tradicija Bauhausa: koncept “arhitekture izvan četiri zida”
 • Zijad Šehić, Genocid u Srebrenici – krvava mrlja na savjesti čovječanstva

U rubrici prikazi, recenzije i osvrti su prilozi:

 • Jesenko Hadžihasanović, Adnan Kaljanac, Historija arheologije, u potrazi za prošlošću, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo 2015, 316 str.
 • Azra Sarić, Predrag Novaković, Historija arheologije u novim zemljama Jugoistočne Evrope, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2015, 302 str.
 • Edin Veletovac, Rajko Bratož, Med Italijo in Ilirikom: Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Zveza zgodovinskih društev Slovenije (Zbirka zgodovinskega časopisa 46), Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Dela I. razreda Slovenske akademije znanosti in umetnosti 39), Ljubljana, 2014, 685 str.
 • Ivana Božić, Domagoj Tončinić, Spomenici VII. legije na području rimske provincije Dalmacije, Arheološki muzej u Splitu, Split 2011, 229 str.
 • Ismar Sućeska, Salmedin Mesihović, Amra Šačić, Historija Ilira, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2015, 365 str.
 • Sanda Hasagić, Grupa autora, Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta, Filozofski fakultet u Sarajevu (elektronsko izdavaštvo), Sarajevo, 2014, 304 str.
 • Kemal Abdić, Danijel Džino, Alka Domić Kunić, Rimski ratovi u Iliriku: povijesni antinarativ, Školska knjiga, Zagreb, 2013, 239 str.
 • Samra Terzić, Adnan Busuladžić: Zbirka antičkih fibula iz Franjevačkog samostana u Tolisi, Univerzitet u Sarajevu, Zemaljski muzej u Bosni i Hercegovini, Franjevački samostan Tolisa, Sarajevo – Tolisa, 2014, 192 str.
 • Emir O. Filipović, Đura Hardi, Drugeti. Povest o usponu i padu porodice pratilaca anžujskih kraljeva, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2012, 480 str.
 • Amer Maslo, Синиша Мишић (ur.), Власт и моћ. Властела моравске Србије од 1365 до 1402. године, Народна библиотека Крушевац – Центар за историјску географију и историјску демографију – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Крушевац, 2014, 397 str.
 • Emir O. Filipović, Марко Шуица, Вук Бранковић. Славни и велможни господин, Evoluta, Београд, 2015, 194 str.
 • Mirsad Sijarić, Esad Kurtović, Konj u srednjovjekovnoj Bosni, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo 2014, 825 str.
 • Dženan Dautović, Tomislav Galović – Damir Agičić (ur.), Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa sa međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29. – 30. studenog 2013. godine, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti – Društvo za hrvatsku povjesnicu – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF press, Zagreb 2014, 639 str.
 • Azra Gadžo Kasumović, Ines Aščerić-Todd, Dervishes and Islam in Bosnia. Sufi dimensions to the formation of Bosnian Muslim Society, Brill, Leiden-Boston, 2015, 198 str.
 • Haris Dervišević, Mirza Hasan Ćeman, Abdullah-pašina džamija u Tešnju u Bosni i Hercegovini : s razmatranjima o dataciji Sejjid-Sulejmanove, Hasanbegovića ili Guvanjske (Harman) džamije i ubikaciji Tophane ili Tabhana džamije u Tešnju, Sarajevo, Filozofski fakultet, 2015. (elektronsko izdanje).
 • Haris Dervišević, Mirza Hasan Ćeman, Ahmed-paša, vakif džamija u Selima Kalošević i Kruštica kraj Tešnja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Filozofski fakultet, 2015. (elektronsko izdanje).
 • Amila Kasumović, Čarls V. Ingrao, Habzburška monarhija: 1618-1815, Centar za Regionalizam – Zadruga Res Publica – Mostart, Novi Sad – Beograd, 2014, 261 str.
 • Jasmin Ćosićkić, Naseljavanje muhadžira iz Srbije u Bosnu, (Zbornik radova sa okruglog stola “150 godina od naseljavanja muhadžira iz Srbije u Bosnu“, održanog u Bosanskom Šamcu 4. 7. 2012. godine), Sarajevo, 2012, 197 str.
 • Mitsutoshi Inaba, Marwa Elshakry, Reading Darwin in Arabic, 1860-1950, University of Chicago Press, 2013, 439 str.
 • Muhamed Nametak, Šehić, Zijad. U mojoj Bosni: povodom stogodišnjice posjete cara Franje Josipa I Bosni i Hercegovini od 30. maja do 4. juna 1910, Dobra knjiga, Sarajevo, 2013, 205 str.
 • Edin Korman, Andrej Rodinis, Povratak Povelje kralja Dabiše: izvršenje arhivskih sporazuma i restitucija građe, Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak, Sarajevo, 2014, 167 str.
 • Jasmin Ćosićkić, Zijad Šehić, Eksperiment u svjetskoj laboratoriji Bosna, Međunarodna diplomatija u vrijeme disolucije SFRJ i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu (do Vašingtonskog sporazuma 1994.), Sarajevo, 2013, 390 str.
 • Emir O. Filipović, Vesna Mušeta-Aščerić, Uvod u historijsku nauku, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2014, 272 str.

U rubrici Aktivnosti Odsjeka za historiju su prilozi:

 • Dženan Dautović, Radionica “Investing in the Past: Medieval Europe in the Globalised 21st Century (IPMEG)” (8. – 11. 9. 2015.); Godišnji sastanak udruženja medievista CARMEN (11. – 13. 9. 2015.).
 • Diplomirani studenti Prvog i Drugog ciklusa po Bolonjskom sistemu studiranja na Odsjeku za historiju, Katedri Historija umjetnosti i Katedri Arheologija (2014-2015)
 • Fotografije uposlenika Odsjeka za historiju.

Na kraju časopisa dati su: Spisak suradnika i Upute autorima za oblikovanje priloga

Literatura

uredi