Prilozi Instituta za istoriju

Prilozi Instituta za istoriju predstavljaju historijski časopis javne naučne institucije Institut za istoriju iz Sarajeva. Časopis je počeo izlaziti 1965, a najnoviji 44. broj izišao je 2015.

Prilozi su, kao i njihov izdavač, prošli razvojni put od izučavanja historije radničkog pokreta do historijskog časopisa koji se bavi kompletnom historijom, naročito historijom Bosne i Hercegovine. U časopisu su zastupljene rubrike članaka i rasprava, kraći prilozi, izvori, diskusije, prikazi i osvrti, bibliografije i drugi sadržaji. Dugogodišnje prisustvo na javnoj naučnoj sceni omogućilo je Prilozima izuzetan respekt u Bosni i Hercegovini i Jugoistočnoj Evropi. U savremeno doba Prilozi su među najjačim časopisima historičara Bosne i Hercegovine.

Urednici

uredi

Dosadašnji urednici Priloga bili su Enver Redžić, Nikola Babić, Dževad Juzbašić, Nusret Šehić, Ibrahim Karabegović, Boris Nilević, Tomislav Išek i Husnija Kamberović.

Bibliografije

uredi
  • Tihomir Klarić, "Bibliografija Priloga Instituta za istoriju u Sarajevu (1965-1982, I-XVIII/1-19)", Prilozi XIX/20, Sarajevo, 1984, 243-308.
  • Budimir Miličić, "Bibliografija izdanja Instituta za istoriju u Sarajevu i objavljenih radova saradnika Instituta 1959-1978", Prilozi XIV/14-15, Sarajevo, 1978, 471-575.
  • B. Miličić, Bibliografija izdanja Instituta za istoriju u Sarajevu i radova saradnika Instituta za period 1959-1999. godine, Institut za istoriju, Sarajevo, 2000.
  • Prilozi Instituta za istoriju Sarajevo (link)