Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Donji dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je pored Doma naroda, jedan od dva doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine
IX saziv
Grb
Logo Parlamenta Federacije BiH
Vrsta
VrstaDonji dom
Ograničenje mandata2 godine (1996-2002)
4 godine (od 2002)
Historija
Osnovano18. marta 1994. (Ustavnotvorna skupština)
1996. (Parlament)
PrethodnikSkupština Republike BiH
Početak saziva30. marta 1994. (Ustavnotvorna skupština)
14. septembra 1996. (Parlament)
Vodstvo
PredsjedavajućaMirjana Marinković-Lepić, NS
PotpredsjedavajućiEdina Gabela, SBiH

Mladen Bošković, HDZ BiH
Struktura
Broj zastupnika98
Političke grupe
  SDA: 26
  HDZ BiH-HNS: 15
  SDP BiH: 15
  DF - GS: 12
  NIP-SPU BiH: 7
  NS: 6
  NES: 4
  SBiH: 4
  HDZ 1990: 3
  SN: 2
  HNP: 1
  HRS: 1
  PDA: 1
  POMAK: 1
Izbori
Posljednji opći izbori2. oktobar 2022.
Sljedeći opći izbori2026.
Mjesto zasjedanja
Zgrada Parlamenta Federacije BiH
Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Veb-sajt
predstanickidom-pfbih.gov.ba

Poslanici uredi

Predstavnički dom se sastoji od 98 poslanika, koji se biraju demokratskim putem na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na teritoriji cijele Federacije, u skladu sa Ustavom Federacije i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Mandat poslanika u Predstavničkom domu je četiri godine, ukoliko Predstavnički dom ne bude raspušten, u skladu sa Ustavom Federacije. Predstavnički dom ima predsjedavajućeg, dva potpredsjedavajuća i jednog sekretara, koji se postavlja u skladu sa zakonom.[1] U Predstavnički dom se 70 predstavnika bira direktno iz dvanaest izbornih jedinica, dok se preostalih 28 kompenzacionih mandata dijeli partijama po broju ukupno osvojenih glasova na nivou Federacije. Broj predstavnika po izbornim jedinicama je različit i kreće se od 3 do 9 predstavnika po izbornoj jedinici.

Predsjednik uredi

Predsjedavajući Predstavničkog doma i dva potpredsjedavajuća Predstavničkog doma biraju se iz reda poslanika na sjednici Predstavničkog doma poslije izvršene verifikacije mandata poslanika u Predstavničkom domu. Prijedlog za izbor predsjedavajućeg Predstavničkog doma i dva potpredsjedavajuća Predstavničkog doma podnose klubovi poslanika.[1] Predsjedavajući Predstavničkog doma i potpredsjedavajući Predstavničkog doma ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih.

Obaveze uredi

Predsjedavajući Predstavničkog doma:

 1. predstavlja Predstavnički dom;
 2. učestvuje u pripremi, saziva i predsjedava sjednicom Predstavničkog doma;
 3. učestvuje u pripremi, saziva i predsjedava sjednicom Kolegija Predstavničkog doma;
 4. pokreće razmatranje pitanja iz djelokruga Predstavničkog doma na sjednicama;
 5. dogovara se s predsjedavajućim Doma naroda o načinu i rokovima pretresanja odluka koje zahtijevaju potvrdu oba doma;
 6. stara se o ostvarivanju programa rada Predstavničkog doma i o tome obavještava Predstavnički dom;
 7. stara se o primjenjivanju ovog Poslovnika;
 8. stara se o ostvarivanju načela javnosti u radu Predstavničkog doma i radnih tijela Predstavničkog doma;
 9. stara se o ostvarivanju prava i dužnosti poslanika u Predstavničkom domu u vezi sa vršenjem njihove funkcije iz djelokruga Predstavničkog doma;
 10. stara se o odnosima i saradnji Predstavničkog doma sa drugim federalnim organima;
 11. potpisuje akta koja donosi Predstavnički dom; i
 12. daje uputstva sekretaru Predstavničkog doma u vezi sa izvršavanjem poslova i zadataka.[1]

Klubovi poslanika uredi

U Predstavničkom domu mogu se obrazovati klubovi poslanika političkih stranaka zastupljenih u Predstavničkom domu. Klub poslanika čini najmanje tri poslanika iz jedne ili iz nekoliko udruženih političkih stranaka, odnosno nezavisnih poslanika. Klub poslanika ima predsjednika i zamjenika predsjednika kluba poslanika, koji koordiniraju rad kluba i ostvaruju saradnju sa drugim klubovima poslanika.[2]

Radna tijela uredi

Predstavnički dom ima sljedeća radna tijela:[3]

 1. Ustavnu komisiju;
 2. Zakonodavno-pravnu komisiju;
 3. Administrativnu komisiju;
 4. Komisiju za evropske integracije;
 5. Komisiju za zaštitu ljudskih prava i sloboda;
 6. Komisiju za bezbjednost;
 7. Komisiju za izbor i imenovanje;
 8. Komisiju za informisanje;
 9. Komisiju za jezička pitanja;
 10. Mandatno-imunitetsku komisiju;
 11. Komisiju za jednakopravnost spolova;
 12. Komisiju za lokalnu samoupravu;
 13. Komisiju za pitanja mladih;
 14. Etičku komisiju;
 15. Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku;
 16. Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju;
 17. Odbor za promet i komunikacije;
 18. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju;
 19. Odbor za pravdu i opštu upravu;
 20. Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih lica;
 21. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 22. Odbor za boračka i invalidska pitanja;
 23. Odbor za rad i socijalnu zaštitu;
 24. Odbor za zdravstvo;
 25. Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;
 26. Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam.

Reference uredi

Vanjski linkovi uredi