Dubrave (župa)

Dubrave su župa na području Huma. Ime Dubrava se susreće u označavanju različitih predjela na širem području Hercegovine u oznaci šume. Vjerovatno je korjensko dub (hrast) osnova za postanak imena župe.

Župa Dubrave omeđena je sa sjevera župama Bišće i Nevesinje, sa istoka župom Dabar, s jugoistoka župom Popovo, s juga župama Žaba i Luka, te na zapadu rijekom Neretvom i župom Večenike (Večerić) s desne strane rijeke Neretve. U župi Dubrave poznate su tvrđave Počitelj (srednji vijek), Gorica ('castrum Grizzora') i Vidovski, naselja Stolac, Bivolje Brdo, Bitunja i Trijebanj, a od nekropola sa stećcima Opličići, Gornje Hrasno, Hodovo, Radimlja i Boljuni. Šire područje župe Dubrava se raspalo na manje cjeline tokom 15. vijeka. Uzima se da je područje Vidovog polja jedna takva cjelina. Na području župe Dubrave posjed su imali predstavnici vlasteoskih porodica Milatovići i Šimrakovići.

Literatura

uredi
  • Tomislav Anđelić, Srednjovjekovna župa Dubrave, u: P. Anđelić-M. Sivrić-T. Anđelić, Srednjovjekovne humske župe, Ziral, Mostar 1999, 189-207.